Anatomia roślin

anatomia roślin
© Hein Nouwens - stock.adobe.com

Anatomia roślin jest to dział morfologii roślin, nauka o budowie wewnętrznej organizmów roślinnych.

Nauka ta zajmuje się badaniem kształtów, położeniem, opisem budowy struktur różnych gatunków roślin. Zajmuje się także analizą porównawczą w budowie wewnętrznej rożnych gatunków.

Podstawową metodą badań jest krojenie i obserwacji uzyskanych w ten sposób części rośliny. Podstawowym narzędziem pracy w anatomii roślin jest mikroskop.

© medianauka.pl, 2022-01-16, A-4335Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.