Anatomia

anatomia
© VectorMine - stock.adobe.com

Anatomia jest działem morfologii, nauką o budowie wewnętrznej organizmów. Anatomia uwzględnia wszystkie etapy życia organizmu oraz powiązania z czynnościami życiowymi (anatomia czynnościowa) , położenie i kształt narządów, ich składowych (tkanki, komórki), a także bada podobieństwa i różnice w budowie organizmów (anatomia porównawcza).

Do metod badawczych anatomii należy:

 • krojenie i dzielenie na części (sekcja),
 • obserwacja makroskopowa i mikroskopowa z użyciem technik utrwalania preparatów.

Działy

Kliknij w wybrany kafel aby przejść do odpowiedniego działu anatomii.

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Budowa wewnętrzna ciała ludzkiego w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach, obejmująca wszystkie układy ciała ludzkiego, budowę podstawowych narządów wewnętrznych.

Anatomia zwierząt

Anatomia zwierząt

Budowa wewnętrzna ciała różnych gatunków zwierząt dzikich i domowych. Anatomia zwierząt w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach.

Anatomia roślin

Anatomia roślin

Budowa wewnętrzna ciała różnych gatunków roślin. Anatomia roślin w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach.Rozróżniamy następujące rodzaje anatomii:

 • anatomia roślin;
 • anatomia zwierząt;
 • anatomia człowieka;
  • anatomia prawidłowa - zajmuje się zdrowymi organizmami;
  • anatomia patologiczna - zajmuje się organizmami z wadami rozwojowymi i ulegających zachorowaniom;
  • anatomia topograficzna - zajmuje się kształtem i usytuowaniem narządów;
  • anatomia opisowa:
   • osteologia - zajmuje się badaniem układu szkieletowego
   • artrologia - zajmuje się badaniem połączeń stawowych kości;
   • miologia - zajmuje się badaniem układu mięśniowego;
   • splanchnologia - zajmuje się badaniem narządów wewnętrznych;
   • angiologia - zajmuje się badaniem układu krążenia;
   • neurologia - zajmuje się układem nerwowym;
   • estezjologia - zajmuje się narządami zmysłów.

Dziedzinami anatomii są: histologia i cytologia.

Ciekawostki

Słowo anatomia pochodzi od słowa łacińskiego anatome oraz greckiego anatomē, co oznacza po prostu krajanie.

Tablice interaktywne

Ta część naszego serwisu to tablice interaktywne, dzięki którym w atrakcyjny sposób można uczyć się anatomii człowieka i zwierząt. Tablice te to pomoce dydaktyczne, które każdy nauczyciel biologii może wykorzystywać na swoich lekcjach w sali komputerowej, czy z wykorzystaniem szkolnej tablicy interaktywnej. Każdy uczeń może dodatkowo poćwiczyć sam w domu. Każda tablica ma wbudowany tryb testu. To świetne przygotowanie do sprawdzianu, czy egzaminu.
Morfologia

Morfologia

Morfologia jest dziedziną biologii, której przedmiotem badań jest ukształtowanie oraz budowa wewnętrzna i zewnętrzna organizmów żywych i wymarłych, a także na każdym etapie ich życia.


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
 • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992
 • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
 • pod redakcją Wojciecha Głucha - Słownik encyklopedyczny - biologia, ISBN 83-85336-77-X, Europa 1999
 • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
 • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
 • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016
 • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
 • Zespół autorów (Czechowski, Gajewski, Garbaczewska, Nowakowski, Starck, Skwarło-Sońta, Trojan) - Biologia, ISBN 83-09-01027-3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1989

© medianauka.pl, 2021-03-23, A-3995
Data aktualizacji artykułu: 2022-01-16Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.