logo

Anatomia

anatomia
© VectorMine - stock.adobe.com

Anatomia jest działem morfologii, nauką o budowie wewnętrznej organizmów. Anatomia uwzględnia wszystkie etapy życia organizmu oraz powiązania z czynnościami życiowymi (anatomia czynnościowa) , położenie i kształt narządów, ich składowych (tkanki, komórki), a także bada podobieństwa i różnice w budowie organizmów (anatomia porównawcza).

Do metod badawczych anatomii należy:

 • krojenie i dzielenie na części (sekcja),
 • obserwacja makroskopowa i mikroskopowa z użyciem technik utrwalania preparatów.

Działy

Kliknij w wybrany kafel aby przejść do odpowiedniego działu anatomii.

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Budowa wewnętrzna ciała ludzkiego w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach, obejmująca wszystkie układy ciała ludzkiego, budowę podstawowych narządów wewnętrznych.

Anatomia zwierząt

Anatomia zwierząt

Budowa wewnętrzna ciała różnych gatunków zwierząt dzikich i domowych. Anatomia zwierząt w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach.

Anatomia roślin

Anatomia roślin

Budowa wewnętrzna ciała różnych gatunków roślin. Anatomia roślin w tablicach interakcyjnych i ćwiczeniach.Rozróżniamy następujące rodzaje anatomii:

 • anatomia roślin;
 • anatomia zwierząt;
 • anatomia człowieka;
  • anatomia prawidłowa - zajmuje się zdrowymi organizmami;
  • anatomia patologiczna - zajmuje się organizmami z wadami rozwojowymi i ulegających zachorowaniom;
  • anatomia topograficzna - zajmuje się kształtem i usytuowaniem narządów;
  • anatomia opisowa:
   • osteologia - zajmuje się badaniem układu szkieletowego
   • artrologia - zajmuje się badaniem połączeń stawowych kości;
   • miologia - zajmuje się badaniem układu mięśniowego;
   • splanchnologia - zajmuje się badaniem narządów wewnętrznych;
   • angiologia - zajmuje się badaniem układu krążenia;
   • neurologia - zajmuje się układem nerwowym;
   • estezjologia - zajmuje się narządami zmysłów.

Dziedzinami anatomii są: histologia i cytologia.

Ciekawostki

Słowo anatomia pochodzi od słowa łacińskiego anatome oraz greckiego anatomē, co oznacza po prostu krajanie.

Tablice interaktywne

Ta część naszego serwisu to tablice interaktywne, dzięki którym w atrakcyjny sposób można uczyć się anatomii człowieka i zwierząt. Tablice te to pomoce dydaktyczne, które każdy nauczyciel biologii może wykorzystywać na swoich lekcjach w sali komputerowej, czy z wykorzystaniem szkolnej tablicy interaktywnej. Każdy uczeń może dodatkowo poćwiczyć sam w domu. Każda tablica ma wbudowany tryb testu. To świetne przygotowanie do sprawdzianu, czy egzaminu.
Morfologia

Morfologia

Morfologia jest dziedziną biologii, której przedmiotem badań jest ukształtowanie oraz budowa wewnętrzna i zewnętrzna organizmów żywych i wymarłych, a także na każdym etapie ich życia.


© medianauka.pl, 2021-03-23, ART-3995
Data aktualizacji artykułu: 2022-01-16


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

 • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
 • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992
 • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
 • pod redakcją Wojciecha Głucha - Słownik encyklopedyczny - biologia, ISBN 83-85336-77-X, Europa 1999
 • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
 • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
 • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016
 • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
 • Zespół autorów (Czechowski, Gajewski, Garbaczewska, Nowakowski, Starck, Skwarło-Sońta, Trojan) - Biologia, ISBN 83-09-01027-3, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1989Polecamy w naszym sklepie

30 sekund O teoriach naukowych
Genetyka
Mały mikroskop DIY (powiększenie 10 x)
Biologia Zbiór zadań Matura Witkowski
Anatomia człowieka do kolorowania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.