Morfologia

Morfologia jest dziedziną biologii, której przedmiotem badań jest ukształtowanie oraz budowa wewnętrzna i zewnętrzna organizmów żywych i wymarłych, a także na każdym etapie ich życia. Morfologia jest podstawą badań nad systematyką organizmów.

Podział

Z uwagi na przedmiot badań morfologię można podzielić na następujące działy:

Morfologię dalej dzielimy na następujące działy:

Językoznawstwo

W językoznawstwie pod pojęciem morfologia kryje się dział gramatyki, który bada budowę wyrazów. W ramach morfologii wyróżnić można następujące działy: fleksję i słowotwórstwo.

Pytania

Pytania

Co to jest morfologia krwi?

Morfologia krwi jest podstawowym badaniem krwi, które polega na ocenie w jej składzie ilościowo i jakościowo poszczególnych jej elementów składowych. Badanie to wykonuje się w celu diagnozy stanów zapalnych, chorób zakaźnych, skazy krwotocznej, niedokrwistości i innych schorzeń.

Inne zagadnienia z tej lekcji


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kofmana - Encyklopedia Popularna PWN, ISBN 83-01-10416-3, PWN 1993
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich - Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • pod redakcją Wojciecha Głucha - Słownik encyklopedyczny - biologia, ISBN 83-85336-77-X, Europa 1999
  • Praca zbiorowa - Słownik - biologia, ISBN 83-7327-410-3, GREG 2006
  • Czesław Jura, Halina Krzanowska - Leksykon biologiczny, ISBN 83-214-0375-1, Wiedza Powszechna 1992

© medianauka.pl, 2021-03-20, A-3994©® Media Nauka 2008-2023 r.