Rośliny

RoślinyRośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania do bardzo różnych warunków środowiska, jakie panują na naszej planecie.

Rośliny dzięki barwnikom asymilacyjnym wykorzystują energię promieniowania słonecznego do procesów życiowych. To podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dzięki roślinom istnieją organizmy cudzożywne, w tym człowiek.

Rośliny są zazwyczaj przytwierdzone do podłoża, nie mogą się więc swobodnie przemieszczać.

Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość (ponad 281 tysięcy) stanowią rośliny naczyniowe.

W niniejszej publikacji będziemy używać podziału naturalnego roślin w oparciu o systematykę, a ponieważ publikacja ta ma charakter popularny wprowadziliśmy też podział nieformalny, ale powszechnie stosowany. Zaznaczyć należy, że w ostatnim czasie systematyka roślin podlega bardzo głębokim zmianom na tyle dużym, że zmienia się cały czas pojęcie słowa "roślina".

Cechy charakterystyczne roślin:

  • samożywność;
  • obecność sztywnej ściany komórkowej, której budulcem jest celuloza;
  • obecność chloroplastów, organelli komórkowych, w których zachodzi fotosynteza;
  • produkowanie skrobi jako materiału zapasowego;
  • u roślin wyższych proces wzrostu zachodzi bez ustanku w wybranych częściach organizmu.

Atlasy roślin

atlas roslin

Podział systematyczny roślin

Tutaj znajduje się układ systematyczny kart atlasu roślin. W naszym atlasie opisaliśmy wszystkie rzędy roślin, których przedstawiciele rosną w naturze w Polsce.

Ananasowce
Ananasowce

Bromeliales
Astrowce
Astrowce

Asterales
Bagienne
Bagienne

Alismatales
Bobowce
Bobowce

Fabales
Bodziszkowce
Bodziszkowce

Geraniales
Bukowce
Bukowce

Fagales
Cisowce
Cisowce

Taxales
Dyniowce
Dyniowce

Cucurbitales
Dzbanecznikowce
Dzbanecznikowce

Nepenthales
Dzwonkowce
Dzwonkowce

Campanulales
Goryczkowce
Goryczkowce

Gentianales
Grzybieniowce
Grzybieniowce

Nymphaeales
Herbatowce
Herbatowce

Theales
Imbirowce
Imbirowce

Zingiberales
Jaskrowce
Jaskrowce

Ranunculales
Jasnotowce
Jasnotowce

Lamiales
Kaparowce
Kaparowce

Capparales
Kapturnicowce
Kapturnicowce

Sarraceniales
Kokornakowce
Kokornakowce

Aristolochiales
Komelinowce
Komelinowce

Commelinales
Liliowce
Liliowce

Liliales
Magnoliowce
Magnoliowce

Magnoliales
Makowce
Makowce

Papaverales
Malpigiowce
Malpigiowce

Malpighiales
Miłorzębowce
Miłorzębowce

Ginkgoales
Mirtowce
Mirtowce

Myrtales
Mydleńcowce
Mydleńcowce

Sapindales
Nasięźrzałowce
Nasięźrzałowce

Ophioglossales
Obrazkowce
Obrazkowce

Spathiflorae
Ogórecznikowce
Ogórecznikowce

Boraginales
Orzechowce
Orzechowce

Juglandales
Ostrokrzewowce
Ostrokrzewowce

Aquifoliales
Palmowce
Palmowce

Arecales
Pandanowce
Pandanowce

Pandanales
Paprotkowce
Paprotkowce

Filicales
Parzeplinowce
Parzeplinowce

Gunnerales
Pierwiosnkowce
Pierwiosnkowce

Primulales
Pokrzywowce
Pokrzywowce

Urticales
Powojowce
Powojowce

Convolvulales
Rdestowce
Rdestowce

Polygonales
Różowce
Różowce

Rosales
Rutowce
Rutowce

Rutales
Sagowce
Sagowce

Cycadales
Sandałowce
Sandałowce

Santalales
Sitowce
Sitowce

Juncales
Skalnicowce
Skalnicowce

Saxifragales
Skrzypowce
Skrzypowce

Equisetales
Storczykowce
Storczykowce

Orchidales
Szakłakowce
Szakłakowce

Rhamnales
Szczeciowce
Szczeciowce

Dipsacales
Szpilkowce
Szpilkowce

Pinales
Ślazowce
Ślazowce

Malvales
Trzmielinowce
Trzmielinowce

Celastrales
Turzycowce
Turzycowce

Cyperales
Wawrzynkowce
Wawrzynkowce

Thymelaeales
Wawrzynowce
Wawrzynowce

Laurales
Widłakowce
Widłakowce

Lycopodiales
Wielosiłowce
Wielosiłowce

Polemoniales
Wirzbowce
Wierzbowce

Salicales
Woskownicowce
Woskownicowce

Myricales
Wrzosowce
Wrzosowce

Ericales


Pytania

Czy grzyb to roślina?

Nie. Grzyby należą do odrębnego królestwa organizmów żywych.

Artykuły powiązane
Powiązane quizy

Nasze zboża

Nasze zboża

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 10Czy rośliny są ciepłe?

Czy rośliny są ciepłe?

Zwierzęta osiągają temperaturę przewyższającą temperaturę otoczenia, czasem znacznie. Czy rośliny również wydzielają ciepło?

Flora

Flora

Flora jest to zbiór wszystkich roślin, które są określone dla danego obszaru, środowiska albo okresu w dziejach historii Ziemi.

Las

Las

Las jest to formacja roślinna, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, rosnące w zwarciu.

Czy istnieją rośliny bez liści i korzeni?

Czy istnieją rośliny bez liści i korzeni?

Rośliny potrzebują pobierać wodę i związki organiczne z podłoża poprzez korzenie. Dzięki liściom rośliny produkują związki pokarmowe. Czy istnieją rośliny, które nie mają tych organów?


© medianauka.pl, 2017-05-06, A-3506
Data aktualizacji artykułu: 2020-07-06Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.