Logo Media Nauka

Rośliny

RoślinyRośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania do bardzo różnych warunków środowiska, jakie panują na naszej planecie.

Rośliny dzięki barwnikom asymilacyjnym wykorzystują energię promieniowania słonecznego do procesów życiowych. To podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dzięki roślinom istnieją organizmy cudzożywne, w tym człowiek.

Rośliny są zazwyczaj przytwierdzone do podłoża, nie mogą się więc swobodnie przemieszczać.

Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość (ponad 281 tysięcy) stanowią rośliny naczyniowe.

W niniejszej publikacji będziemy używać podziału naturalnego roślin w oparciu o systematykę, a ponieważ publikacja ta ma charakter popularny wprowadziliśmy też podział nieformalny, ale powszechnie stosowany.

Atlas roślin

Przedstawiamy atlas roślin najpierw w podziale nieformalnym.


Tutaj znajduje się układ systematyczny kart atlasu roślin.

Astrowce
Astrowce

(Asterales)
Bobowce
Bobowce

(Fabales)
Bodziszkowce
Bodziszkowce

(Geraniales)
Bukowce
Bukowce

(Fagales)
Cisowce
Cisowce

(Taxales)
Dyniowce
Dyniowce

(Cucurbitales)
Dzwonkowce
Dzwonkowce

(Campanulales)
Goryczkowce
Goryczkowce

(Gentianales)
Grzybieniowce
Grzybieniowce

(Nymphaeales)
Jaskrowce
Jaskrowce

(Ranunculales)
Jasnotowce
Jasnotowce

(Lamiales)
Kaparowce
Kaparowce

(Capparales)
Liliowce
Liliowce

(Liliales)
Makowce
Makowce

(Papaverales)
Malpigiowce
Malpigiowce

(Malpighiales)
Miłorzębowce
Miłorzębowce

(Ginkgoales)
Mydleńcowce
Mydleńcowce

(Sapindales)
Obrazkowce
Obrazkowce

(Spathiflorae)
Ogórecznikowce
Ogórecznikowce

(Boraginales)
Ostrokrzewowce
Ostrokrzewowce

(Aquifoliales)
Paprotkowce
Paprotkowce

(Filicales)
Pierwiosnkowce
Pierwiosnkowce

(Primulales)
Pokrzywowce
Pokrzywowce

(Urticales)
Rdestowce
Rdestowce

(Polygonales)
Różowce
Różowce

(Rosales)
Rutowce
Rutowce

(Rutales)
Sandałowce
Sandałowce

(Santalales)
Skalnicowce
Skalnicowce

(Saxifragales)
Szakłakowce
Szakłakowce

(Rhamnales)
Szczeciowce
Szczeciowce

(Dipsacales)
Szpilkowce
Szpilkowce

(Pinales)
Ślazowce
Ślazowce

(Malvales)
Trzmielinowce
Trzmielinowce

(Celastrales)
Turzycowce
Turzycowce

(Cyperales)
Wiechlinowce
Wiechlinowce

(Poales)
Wrzosowce
Wrzosowce

(Ericales)

Pozostałe rzędy

 • Widłakowce (Lycopodiales)
 • Wierzbowce (Salicales)
 • Wierzbowce (Salicales)
 • Woskownicowce (Myricales)
 • Orzechowce (Juglandales)
 • Kokornakowce (Aristolochiales)
 • Kapturnicowce (Sarraceniales)
 • Wawrzynkowce (Thymelaeales)
 • Herbatowce (Theales)
 • Mirtowce (Myrtales)
 • Ołownicowce, zawciągowce (Plumbaginales)
 • Wielosiłowce (Polemoniales)
 • Powojowce (Convolvulales)
 • Bagienne (Alismatales)
 • Sitowce (Juncales)
 • Komeliowce (Commelinales)
 • Pandanowce (Pandanales)

© medianauka.pl, 2017-05-06, ART-3506
Data aktualizacji artykułu: 2017-10-03

 
© Media Nauka 2008-2018 r.