Logo Media Nauka

Rośliny

RoślinyRośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania do bardzo różnych warunków środowiska, jakie panują na naszej planecie.

Rośliny dzięki barwnikom asymilacyjnym wykorzystują energię promieniowania słonecznego do procesów życiowych. To podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dzięki roślinom istnieją organizmy cudzożywne, w tym człowiek.

Rośliny są zazwyczaj przytwierdzone do podłoża, nie mogą się więc swobodnie przemieszczać.

Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość (ponad 281 tysięcy) stanowią rośliny naczyniowe.

W niniejszej publikacji będziemy używać podziału naturalnego roślin w oparciu o systematykę, a ponieważ publikacja ta ma charakter popularny wprowadziliśmy też podział nieformalny, ale powszechnie stosowany.

Atlas roślin

Przedstawiamy atlas roślin najpierw w podziale nieformalnym.


Podział systematyczny roślin

Tutaj znajduje się układ systematyczny kart atlasu roślin. W naszym atlasie opisaliśmy wszystkie rzędy roślin, których przedstawiciele rosną w naturze w Polsce.

Astrowce
Astrowce

(Asterales)
Bagienne
Bagienne

(Alismatales)
Bobowce
Bobowce

(Fabales)
Bodziszkowce
Bodziszkowce

(Geraniales)
Bukowce
Bukowce

(Fagales)
Cisowce
Cisowce

(Taxales)
Dyniowce
Dyniowce

(Cucurbitales)
Dzwonkowce
Dzwonkowce

(Campanulales)
Goryczkowce
Goryczkowce

(Gentianales)
Grzybieniowce
Grzybieniowce

(Nymphaeales)
Herbatowce
Herbatowce

(Theales)
Jaskrowce
Jaskrowce

(Ranunculales)
Jasnotowce
Jasnotowce

(Lamiales)
Kaparowce
Kaparowce

(Capparales)
Kapturnicowce
Kapturnicowce

(Sarraceniales)
Kokornakowce
Kokornakowce

(Aristolochiales)
Komelinowce
Komelinowce

(Commelinales)
Liliowce
Liliowce

(Liliales)
Magnoliowce
Magnoliowce

(Magnoliales)
Makowce
Makowce

(Papaverales)
Malpigiowce
Malpigiowce

(Malpighiales)
Miłorzębowce
Miłorzębowce

(Ginkgoales)
Mirtowce
Mirtowce

(Myrtales)
Mydleńcowce
Mydleńcowce

(Sapindales)
Nasięźrzałowce
Nasięźrzałowce

(Ophioglossales)
Obrazkowce
Obrazkowce

(Spathiflorae)
Ogórecznikowce
Ogórecznikowce

(Boraginales)
Orzechowce
Orzechowce

(Juglandales)
Ostrokrzewowce
Ostrokrzewowce

(Aquifoliales)
Pandanowce
Pandanowce

(Pandanales)
Paprotkowce
Paprotkowce

(Filicales)
Parzeplinowce
Parzeplinowce

(Gunnerales)
Pierwiosnkowce
Pierwiosnkowce

(Primulales)
Pokrzywowce
Pokrzywowce

(Urticales)
Powojowce
Powojowce

(Convolvulales)
Rdestowce
Rdestowce

(Polygonales)
Różowce
Różowce

(Rosales)
Rutowce
Rutowce

(Rutales)
Sandałowce
Sandałowce

(Santalales)
Sitowce
Sitowce

(Juncales)
Skalnicowce
Skalnicowce

(Saxifragales)
Skrzypowce
Skrzypowce

(Equisetales)
Storczykowce
Storczykowce

(Orchidales)
Szakłakowce
Szakłakowce

(Rhamnales)
Szczeciowce
Szczeciowce

(Dipsacales)
Szpilkowce
Szpilkowce

(Pinales)
Ślazowce
Ślazowce

(Malvales)
Trzmielinowce
Trzmielinowce

(Celastrales)
Turzycowce
Turzycowce

(Cyperales)
Wawrzynkowce
Wawrzynkowce

(Thymelaeales)
Widłakowce
Widłakowce

(Lycopodiales)
Wiechlinowce
Wiechlinowce

(Poales)
Wielosiłowce
Wielosiłowce

(Polemoniales)
Wirzbowce
Wierzbowce

(Salicales)
Woskownicowce
Woskownicowce

(Myricales)
Wrzosowce
Wrzosowce

(Ericales)

Artykuły powiązane© medianauka.pl, 2017-05-06, ART-3506
Data aktualizacji artykułu: 2018-07-13 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.