Logo Serwisu Media Nauka

Rośliny

RoślinyRośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania do bardzo różnych warunków środowiska, jakie panują na naszej planecie.

Rośliny dzięki barwnikom asymilacyjnym wykorzystują energię promieniowania słonecznego do procesów życiowych. To podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dzięki roślinom istnieją organizmy cudzożywne, w tym człowiek.

Rośliny są zazwyczaj przytwierdzone do podłoża, nie mogą się więc swobodnie przemieszczać.

Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość (ponad 281 tysięcy) stanowią rośliny naczyniowe.

W niniejszej publikacji będziemy używać podziału naturalnego roślin w oparciu o systematykę, a ponieważ publikacja ta ma charakter popularny wprowadziliśmy też podział nieformalny, ale powszechnie stosowany.

Atlas roślin

Przedstawiamy atlas roślin najpierw w podziale nieformalnym.


Tutaj znajduje się układ systematyczny kart atlasu roślin.

Astrowce
Astrowce

(Asterales)
Bobowce
Bobowce

(Fabales)
Bukowce
Bukowce

(Fagales)
Grzybieniowce
Grzybieniowce

(Nymphaeales)
Jaskrowce
Jaskrowce

(Ranunculales)
Jasnotowce
Jasnotowce

(Lamiales)
Liliowce
Liliowce

(Liliales)
Malpigiowce
Malpigiowce

(Malpighiales)
Mydleńcowce
Mydleńcowce

(Sapindales)
Rdestowce
Rdestowce

(Polygonales)
Sandałowce
Sandałowce

(Santalales)
Skalnicowce
Skalnicowce

(Saxifragales)
Trzmielinowce
Trzmielinowce

(Celastrales)
Wiechlinowce
Wiechlinowce

(Poales)
Wrzosowce
Wrzosowce

(Ericales)


© medianauka.pl, 2017-05-06, ART-3506
Data aktualizacji artykułu: 2017-05-24
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.