Flora

Flora jest to zbiór wszystkich roślin, które są określone dla danego obszaru, środowiska albo okresu w dziejach historii Ziemi.

flora

Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza rzymską boginię kwiatów i wiosny.

Opisywaniem flory danego obszaru zajmuje się florystyka.

Atlas roślin

W naszym serwisie znajdziesz jeden z największych atlasów roślin w Internecie. Możesz tam wyświetlić florę dowolnego rejonu świata. Opisaliśmy tu ponad 1,5 tysiąca gatunków roślin!

atlas roslin

Flora Polski

Aby wyświetlić rośliny, które są spotykane na terenie naszego kraju wybierz powyższy atlas roślin i wskaż w filtrach kraj występowania - Polska.

Inne znaczenie

Pojęcie flory oznacza także publikacje, w których zestawia się gatunki roślin występujących na danym obszarze, klucze do oznaczania gatunków i inne.
Rośliny
Rośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania. Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość stanowią rośliny naczyniowe.
Fauna
Fauna jest to zbiór wszystkich zwierząt, które są określone dla danego obszaru, środowiska albo okresu w dziejach historii Ziemi.

© medianauka.pl, 2023-01-07, A-4622Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.