las

Las

Las jest to formacja roślinna, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, rosnące w zwarciu.

Naturalny las to trwały i bardzo złożony ekosystem, znajdujący się w stanie równowagi dynamicznej.

W lesie można wyróżnić strefy (warstwy):

Typy ekosystemów leśnych

Wyróżniamy następujące rodzaje ekosystemów leśnych:

Można dokonać także innego podziału, ze względu na pochodzenie:

Z uwagi na skład gatunkowy drzew lasy dzielimy także na następujące rodzaje:

las

 

Znaczenie lasu w przyrodzie

Oto wybrane role lasu w przyrodzie i dla człowieka:

las

Występowanie lasów

Aby powstał las temperatury średnie roczne nie mogą być zbyt niskie. Powyżej granicy (granica borealna) 60-70° szerokości geograficznej północnej lasy nie powstają. Podobnie jest z warunkami górskimi. Górna, czyli tak zwana alpejska granica lasu to w Polsce 1400-1500 m n.p.m.

Kontynentalna granica lasów jest związana ze zbyt suchym i gorącym klimatem. Zatem w centralnej części Australii, suchych rejonach Azji, Afryki lasy nie występują.

Gatunki charakterystyczne

Las stanowi siedlisko wielu charakterystycznych dla niego gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Oto przegląd części z nich.

atlas-grzybów
Rośliny leśne
las

Atlas roślin leśnych

Ciekawostki

Na ogromnych terenach całego świata lasy zostały wycięte i w jego miejsce powstały łąki, pola, pastwiska, osady ludzkie, zostały przekształcone w stepy i sawanny.
Podszyt
Podszyt leśny jest to jedna z warstw lasu, na którą składa się piętro krzewów i młodych, niskich drzew.
Runo leśne
Runo leśne jest to najniższa warstwa leśna, na którą składają się rośliny i grzyby, w szczególności krzewinki, mszaki i porosty, rośliny zielne, paprocie. Runo leśne przykrywa dno lasu.

© medianauka.pl, 2021-08-07, A-4127Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.