las

Las

Las jest to formacja roślinna, w której dominującą rolę odgrywają drzewa, rosnące w zwarciu.

Naturalny las to trwały i bardzo złożony ekosystem, znajdujący się w stanie równowagi dynamicznej.

W lesie można wyróżnić strefy (warstwy):

 • piętro drzew - drzewostan,
 • piętro krzewów - podszyt leśny,
 • piętro krzewinek, roślin zielnych - runo leśne,
 • mchy i porosty - runo leśne.

Typy ekosystemów leśnych

Wyróżniamy następujące rodzaje ekosystemów leśnych:

 • lasy liściaste wiecznie zielone
  • wilgotne lasy równikowe (dżungla)
  • lasy wawrzynolistne
  • lasy twardolistne (rejon Morza Śródziemnomorskiego, Chile i Kalifornia)
 • lasy okresowo zielone
  • lasy monsunowe
  • lasy zrzucające liście na zimę w klimacie umiarkowanym
   • w Europie
    • buczyny
    • dąbrowy
    • grądy
    • łęgi
    • olsy
   • w Azji
   • w Ameryce Północnej
 • lasy iglaste wiecznie zielone
  • tajga, borealne lasy iglaste
 • namorzyny (lasy mangrowe)
 • lasy galeriowe

Można dokonać także innego podziału, ze względu na pochodzenie:

 • las naturalny - to las niezbyt intensywnie eksploatowany przez człowieka, ze składem gatunkowym zbliżonym do składu gatunkowego lasu pierwotnego;
 • las sztuczny - uprawy leśne, zwykle jednogatunkowe nasadzenia.

Z uwagi na skład gatunkowy drzew lasy dzielimy także na następujące rodzaje:

 • lasy liściaste
  • okresowo zielone
   • lasy liściaste zrzucające liście na zimę
   • lasy monsunowe
  • wiecznie zielone
 • lasy iglaste
  • bór sosnowy
  • bór świerkowy
  • bór jodłowy
 • lasy mieszane
las

 

Znaczenie lasu w przyrodzie

Oto wybrane role lasu w przyrodzie i dla człowieka:

 • las chroni glebę przed wyniszczeniem, erozją,
 • las ma ogromne znaczenie w hydrologii, przyczynia się do poprawy bilansu wodnego, ma zdolność do retencji, czyli gromadzenia i przechowywania wody w środowisku, wpływa na zmniejszenie częstotliwości powodzi na danym obszarze,
 • las ma pozytywne znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych poprzez wpływ na obniżanie amplitudy temperatury powietrza,
 • las ma niebagatelne znaczenie krajobrazowe,
 • las jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów,
 • lasy dostarczają drewna człowiekowi.
las

Występowanie lasów

Aby powstał las temperatury średnie roczne nie mogą być zbyt niskie. Powyżej granicy (granica borealna) 60-70° szerokości geograficznej północnej lasy nie powstają. Podobnie jest z warunkami górskimi. Górna, czyli tak zwana alpejska granica lasu to w Polsce 1400-1500 m n.p.m.

Kontynentalna granica lasów jest związana ze zbyt suchym i gorącym klimatem. Zatem w centralnej części Australii, suchych rejonach Azji, Afryki lasy nie występują.

Gatunki charakterystyczne

Las stanowi siedlisko wielu charakterystycznych dla niego gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Oto przegląd części z nich.

atlas-grzybów
Rośliny leśne
las

Atlas roślin leśnych

Ciekawostki

Na ogromnych terenach całego świata lasy zostały wycięte i w jego miejsce powstały łąki, pola, pastwiska, osady ludzkie, zostały przekształcone w stepy i sawanny.
Podszyt

Podszyt

Podszyt leśny jest to jedna z warstw lasu, na którą składa się piętro krzewów i młodych, niskich drzew.

Runo leśne

Runo leśne

Runo leśne jest to najniższa warstwa leśna, na którą składają się rośliny i grzyby, w szczególności krzewinki, mszaki i porosty, rośliny zielne, paprocie. Runo leśne przykrywa dno lasu.

Rośliny

Rośliny

Rośliny (Plantae) to królestwo organizmów żywych, bardzo zróżnicowane pod względem budowy i przystosowania. Szacuje się, że na świecie występuje od 310 000 do 400 000 gatunków roślin, z czego większość stanowią rośliny naczyniowe.


© medianauka.pl, 2021-08-07, A-4127Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.