Rośliny leśne

Rośliny leśne

W tym miejscu zgromadziliśmy wszelkie gatunki roślin drzewiastych i zielnych, które występują w lasach. Las lub inaczej biocenoza leśna jest zbiorowiskiem roślinności z dużym udziałem drzew rosnących, w dużym zagęszczeniu. Las ma zróżnicowaną strukturę pionową, od warstwy drzew, przez warstwę krzewów po runo leśne, na które składają się warstwa złożona z roślin zielnych i krzewinek, grzyby, a także mchy i porosty. Wraz ze zwierzętami, przyrodą nieożywioną, elementy te wzajemnie na siebie wpływają.

Struktura lasu silnie zależy od klimatu, a więc także od lokalizacji geograficznej. Lasy strefy umiarkowanej, podzwrotnikowej, zwrotnikowej, podrównikowej i równikowej znacznie się od siebie różnią.

Wśród typów lasów wyróżniamy:

Las iglasty, bór - to las, w którym drzewa iglaste stanowią znakomitą większość. W zależności od dominującego gatunku drzew możemy wyróżnić bór sosnowy, bór świerkowy i bór jodłowy.

Las mieszany i bór mieszany - to las, w którym występują zarówno drzewa liściaste (dąb, buk) jak i drzewa iglaste (sosna, świerk, jodła i modrzew).

Las liściasty, las - las, w którym drzewa liściaste stanowią większość w drzewostanie. Są tu lasy okresowo zielone: lasy zrzucające liście na zimę ze strefy klimatu umiarkowanego, lasy monsunowe, zrzucające liście w porze suchej i lasy wiecznie zielone: wilgotne lasy równikowe, lasy wawrzynolistne i lasy twardolistne.

Spośród lasów zrzucających liście na zimę wyróżniamy następujące typy:

  • Buczyny - lasy, w których dominującym gatunkiem jest buk.
  • Dąbrowy - lasy, w których dominującym gatunkiem jest dąb.
  • Grądy, lasy grądowe - lasy wielogatunkowe, wielowarstwowe, z udziałem dębów, grabów, jesionów, klonów, wiązów i innych.
  • Łęgi, lasy łęgowe - zbiorowiska leśne związane z rzekami, potokami, terenami zalewanymi okresowo. Są tu olchy, topole, wierzby, wiązy, jesiony i inne.
  • Olsy - lasy na terenach bagiennych

Rozpoznawanie gatunków odbywa się za pomocą specjalnych filtrów, dostępnych w panelu bocznym. Możesz tam określić kilka istotnych parametrów wyszukiwania.

Filtry
Przejdź do filtrów
.Kasztan jadalny
Castanea sativa
status IUCNEuropaAzja
ikonaBluszcz pospolity
Hedera helix
EuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Jodła kaukaska
Abies nordmanniana
Azja

Dąb szypułkowy
Quercus robur
EuropaAzjaPL

Dąb bezszypułkowy
Quercus petraea
EuropaPL
ikonaBrzoza brodawkowata
Betula pendula
EuropaAfrykaAzjaPL
ikonaŚwierk serbski
Picea omorika
status IUCNEuropa

Kalina koralowa
Viburnum opulus
EuropaAzjaAmeryka PnPL
ikonaDąb czerwony
Quercus rubra
EuropaAmeryka Pn
ikonaBez czarny
Sambucus nigra
EuropaAfrykaAzjaAmeryka PnPL

Wierzba iwa
Salix caprea
status IUCNEuropaAzjaPL

Informacje

Zastosuj dodatkowe kryteria wyszukiwania, aby zawęzić wyniki.

Liczba wyników: 518

Filtry
Przejdź do filtrów
.


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Jak działa klucz?

Nasza aplikacja wyświetla tylko te karty dla zadanych warunków, dla których warunki te zostały określone w bazie danych. Dla przykładu:

  • Jeżeli zadamy warunki wyszukiwania związane z kolorem i miejscem występowania, to dany okaz zostanie wyświetlony wtedy, gdy w obu przypadkach nastąpi jednoczesne dopasowanie do tych dwóch cech.
  • Wyświetlenie danej karty przy zadanych warunkach oznacza, że cechy te z pewnością występują lub mogą występować - to jest istota wyszukiwania w naszym kluczu.
  • Nie zostaną wyświetlone w wynikach takie karty którym nie przypisano danych cech, a w rzeczywistości cechy te mogą występować. Nie wyświetlenie danej pozycji dla zadanych warunków nie oznacza więc, że warunki te nie są spełnione. Nie stosujemy tu zatem metody wykluczania, tylko określania przypisanych poszczególnym cech.

Pamiętaj wyniki tu prezentowane są przybliżone i mają jedynie pomóc w identyfikacji.

Wszystkie warunki wyszukiwania są łączone operatorem logicznym "i" (AND).

Niektóre warunki wyszukiwania są zagnieżdżone (widoczne dopiero po wybraniu warunku wyższego poziomu).


Wszystkie atlasy

atlas zwierząt
atlas roslin
atlas grzybów

© medianauka.pl


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.