Logo Serwisu Media Nauka

Systematyka roślin

Systematyka roślin pozwala nam przyporządkować gatunki (podstawowe jednostki systematyczne obejmujące wszystkie osobniki zdolne do nieograniczonego krzyżowania się, tworząc populację) do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Taki podział ma na celu uporządkowanie wspólnych cech różnych zwierząt lub roślin. Każdy gatunek oznaczony jest dwuczłonową nazwą łacińską: pierwszy człon jest nazwą rodzaju, drugi jest nazwą gatunku w obrębie rodzaju.

Systematyka roślin ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa między nimi. Gatunki łączy się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w gromady (lub klasy w przypadku roślin), te ostatnie w wprzypadku zwierząt w typy. Aby podkreślić bliższe pokrewieństwo niektórych grup systematycznych stosuje się także dodatkowe kategorie jak: podrodziny, podrzędy, kohorty, szczepy, podgromady, podtypy itp.

Poniżej przedstawiono systematykę roślin wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna statystyka. Gatunki wymarłe oznaczono znakiem †.

Klad: Rośliny naczyniowe - nasienne

Klad: Rośliny naczyniowe - Paprotniki

  • Klad: Paprociowe ()
  • Klad: Skrzypowe ()

Klad: Rośliny naczyniowe - Widłaki

  • Klad: Widłaki różnozarodnikowe ()
  • Klad: Widłaki jednozarodnikowe ()

Mszaki - Mchy

  • Klad: Prątniki ()
  • Klad: Płonniki ()
  • Klad: Torfowce ()
  • Klad: Wątrobowce ()
  • Klad: Glewiki ()
© Media Nauka 2008-2017 r.