Systematyka roślin

Systematyka roślin pozwala nam przyporządkować gatunki (podstawowe jednostki systematyczne obejmujące wszystkie osobniki zdolne do nieograniczonego krzyżowania się, tworząc populację) do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Taki podział ma na celu uporządkowanie wspólnych cech różnych zwierząt lub roślin. Każdy gatunek oznaczony jest dwuczłonową nazwą łacińską: pierwszy człon jest nazwą rodzaju, drugi jest nazwą gatunku w obrębie rodzaju.

Systematyka roślin ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa między nimi. Gatunki łączy się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w gromady (lub klasy w przypadku roślin), te ostatnie w wprzypadku zwierząt w typy. Aby podkreślić bliższe pokrewieństwo niektórych grup systematycznych stosuje się także dodatkowe kategorie jak: podrodziny, podrzędy, kohorty, szczepy, podgromady, podtypy itp.

Poniżej przedstawiono systematykę roślin wraz z linkami do istniejących artykułów w niniejszym serwisie. Gatunki wymieniono w kolejności alfabetycznej. Nie jest to pełna statystyka. Gatunki wymarłe oznaczono znakiem †.

Klad: Rośliny naczyniowe - nasienne

 • Klad: Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Angiospermae)
  • Rząd: Bagienne (Alismatales, Helobiae)
   • Rodzina: Żabieńcowate (Alismataceae)
    • Gatunek: Żabieniec trawolistny (Alima gramineum)
    • Gatunek: Żabieniec lancetowaty (Alima lanceolatum)
    • Gatunek: Żabieniec babka-wodna (Alima plantago-aquatica)
    • Gatunek: Żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides)
    • Gatunek: Kaldezja dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia)
    • Gatunek: Elisma pływająca (Luronium natans)
    • Gatunek: Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia) ikona-polska
   • Rodzina: Łączniowate (Butomaceae)
    • Gatunek: Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus)
   • Rodzina: Świbkowate (Juncaginaceae)
    • Gatunek: Świbka morska (Triglochin maritimum)
    • Gatunek: Świbka błotna (Triglochin palustre)
   • Rodzina: Jezierzowate (Najadaceae)
    • Gatunek: Jezierza giętka (Najas flexilis)
    • Gatunek: Jezierza morska (Najas marina)
    • Gatunek: Jezierza mniejsza (Najas minor)
   • Rodzina: Rdestnicowate (Potamogetonaceae)
    • Gatunek: Grenlandia gęsta (Groenlandia densa)
    • Gatunek: Rdestnica lśniąca (Potamogeton ×nitens)
    • Gatunek: Rdestnica wąskolistna (Potamogeton ×zizii)
    • Gatunek: Rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius)
    • Gatunek: Rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus)
    • Gatunek: Rdestnica Berchtolda (Potamogeton berchtoldii)
    • Gatunek: Rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus)
    • Gatunek: Rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus)
    • Gatunek: Rdestnica ścieśniona (Potamogeton compressus)
    • Gatunek: Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus)
    • Gatunek: Rdestnica nirkowata (Potamogeton filiformis)
    • Gatunek: Rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii)
    • Gatunek: Rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus)
    • Gatunek: Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)
    • Gatunek: Rdestnica pływająca (Potamogeton natans)
    • Gatunek: Rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus)
    • Gatunek: Rdestnica stępiona (Potamogeton obtusifolius)
    • Gatunek: Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus)
    • Gatunek: Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)
    • Gatunek: Rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius)
    • Gatunek: Rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus)
    • Gatunek: Rdestnica drobna (Potamogeton pusillus)
    • Gatunek: Rdestnica błyszcząca (Potamogeton rutilus)
    • Gatunek: Rdestnica włosowata (Potamogeton trichoides)
   • Rodzina: Rupiowate (Ruppiaceae)
    • Gatunek: Rupia morska (Ruppia maritima)
   • Rodzina: Bagnicowate (Scheuchzeriaceae)
    • Gatunek: Bagnica torfowa (Scheuchzieria palustris)
   • Rodzina: Zamętnicowate (Zannichelliaceae)
    • Gatunek: Zamętnica błotna (Zannichellia palustris)
    • Gatunek: Zostera drobna (Zostera noltii)
   • Rodzina: Zosterowate (Zosteraceae)
    • Gatunek: Zostera morska (Zostera marina)
  • Rząd: Baldachokwiatowce (Apiales)
   • Rodzina: Baldaszkowate (Apiaceae)
    • Gatunek: Podagrycznik pospolity, śnitka (Aegopodium podagraria) ikona-polska
    • Gatunek: Blekot pospolity (Aethusa cynapium) ikona-polska
    • Gatunek: Aminek większy (Ammi majus)
    • Gatunek: Aminek egipski (Ammi visnaga)
    • Gatunek: Koper ogrodowy (Anethum graveolens)
    • Gatunek: Dzięgiel litwor, arcydzięgiel (Angelica archangelica) ikona-polska
    • Gatunek: Dzięgiel łąkowy, starodub łąkowy (Angelica palustris)
    • Gatunek: Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris)
    • Gatunek: Trybula pospolita (Anthriscus caucalis)
    • Gatunek: Trybula ogrodowa (Anthriscus cerefolium)
    • Gatunek: Trybula lśniąca (Anthriscus nitida)
    • Gatunek: Trybula leśna (Anthriscus sylvestris)
    • Gatunek: Selery zwyczajne (Apium graveolens)
    • Gatunek: Selery wodne, pęczyna wodna (Apium inundatum)
    • Gatunek: Selery węzłokwiatowee, pęczyna węzłokwiatowa (Apium nodiflorum)
    • Gatunek: Jarzmianka większa (Astrantia major) ikona-polska
    • Gatunek: Banium bulbocastanum
    • Gatunek: Potocznik wąskolistny (Berula erecta)
    • Gatunek: Szparzyca promienista (Bifora radians)
    • Gatunek: Przewiercień sierpowaty (Bupleurum falcatum)
    • Gatunek: Przewiercień długolistny (Bupleurum longifolium)
    • Gatunek: Przewiercień okrągłolistny (Bupleurum rotundifolium)
    • Gatunek: Przewiercień wąskolistny (Bupleurum tenuissimum)
    • Gatunek: Kminek zwyczajny, karolek (Carum carvi)
    • Gatunek: Włóczydło polne (Caucalis platycarpos)
    • Gatunek: Wzdęcin Fischera (Cenolophium denudatum)
    • Gatunek: Świerząbek aromatyczny (Chaerophyllum aromaticum)
    • Gatunek: Świerząbek złoty (Chaerophyllum aureum)
    • Gatunek: Świerząbek bulwiasty (Chaerophyllum bulbosum)
    • Gatunek: Świerząbek orzęsiony, świerząbek kosmaty (Chaerophyllum hirsutum)
    • Gatunek: Świerząbek gajowy, blekotek (Chaerophyllum temulentum)
    • Gatunek: Szalej jadowity, cykuta (Cicuta virosa) ikona-polska
    • Gatunek: Selernica żyłkowana (Cnidium dubium)
    • Gatunek: Szczwoligorz tatarski (Conioselinum tataricum)
    • Gatunek: Szczwół plamisty (Conium maculatum)
    • Gatunek: Conopodium majus
    • Gatunek: Kolendra siewna (Coriandrum sativum)
    • Gatunek: Marchew zwyczajna (Daucus carota)
    • Gatunek: Echinophora spinosa
    • Gatunek: Mikołajek polny (Eryngium campestre)
    • Gatunek: Mikołajek olbrzymi (Eryngium giganteum)
    • Gatunek: Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum) ikona-polska
    • Gatunek: Mikołajek płaskolistny (Eryngium planum)
    • Gatunek: Sierpnica zwyczajna (Falcaria vulgaris)
    • Gatunek: Koper włoski, fenkuł włoski (Foeniculum vulgare) ikona-polska
    • Gatunek: Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)
    • Gatunek: Barszcz mantegazyjski (Heracleum mantegazzianum)
    • Gatunek: Barszcz omszony (Heracleum pubescens)
    • Gatunek: Barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium) ikona-polska
    • Gatunek: Wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris)
    • Gatunek: Okrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium)
    • Gatunek: Okrzyn łąkowy, okrzyn pruski (Laserpitium prutenicum)
    • Gatunek: Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale)
    • Gatunek: Wszewłoga górska (Meum athamanticum)
    • Gatunek: Marchewnik wonny (Myrrhis odorata)
    • Gatunek: Kropidło wodne (Oenanthe aquatica)
    • Gatunek: Kropidło piszczałkowate (Oenanthe fistulosa)
    • Gatunek: Kropidło Lachenala (Oenanthe lachenalii)
    • Gatunek: Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa)
    • Gatunek: Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum)
    • Gatunek: Gorysz alzacki (Peucedanum alsaticum)
    • Gatunek: Gorysz siny (Peucedanum cervaria)
    • Gatunek: Gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum)
    • Gatunek: Gorysz miarz (Peucedanum ostruthium) ikona-polska
    • Gatunek: Gorysz błotny (Peucedanum palustre)
    • Gatunek: Biedrzeniec anyż (Pimpinella anisum)
    • Gatunek: Biedrzeniec wielki (Pimpinella major)
    • Gatunek: Biedrzeniec czarny (Pimpinella nigra)
    • Gatunek: Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga)
    • Gatunek: Żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum)
    • Gatunek: Żankiel zwyczajny, rannik (Sanicula europaea)
    • Gatunek: Czechrzyca grzebieniowata, trybulka grzebieniowata (Scandix pecten-veneris)
    • Gatunek: Olszewnik kminkolistny (Selinum carvifolia)
    • Gatunek: Żebrzyca roczna (Seseli annuum)
    • Gatunek: Żebrzyca kobyla (Seseli hippomarathrum)
    • Gatunek: Żebrzyca oleśnik, oleśnik górski (Seseli libanotis)
    • Gatunek: Koniopłoch łąkowy (Silaum silaus)
    • Gatunek: Marek szerokolistny (Sium latifolium)
    • Gatunek: Podagrycznik kucmerka (Sium sisarum)
    • Gatunek: Kłobuczka polna (Torilis arvensis)
    • Gatunek: Kłobuczka pospolita (Torilis japonica)
    • Gatunek: Kłobuczka kolankowata (Torilis nodosa)
    • Gatunek: Turgenia szerokolistna (Turgenia latifolia)
  • Rząd: Kokornakowce (Aristolochiales)
   • Rodzina: Kokornakowate (Aristolochiaceae)
    • Gatunek: Kokornak powojowaty (Aristolochia clematitis)
    • Gatunek: Kokornak wielkolistny (Aristolochia durior)
    • Gatunek: Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) ikona-polska
  • Rząd: Szparagowce (Asparagales)
  • Rząd: Astrowce (Asterales)
   • Rodzina: Astrowate, złożone (Asteraceae)
    • Gatunek: Krwawnik zachyłkolistny (Achillea asplenifolia)
    • Gatunek: Krwawnik pagórkowy (Achillea collina)
    • Gatunek: Krwawnik kowniatkolistny (Achillea crithmifolia)
    • Gatunek: Krwawnik odległołatkowy, krwawnik wrotyczolistny (Achillea distans)
    • Gatunek: Krwawnik drobnokwiatowy, gerbera (Achillea micrantha)
    • Gatunek: Krwawnik szlachetny (Achillea nobilis)
    • Gatunek: Krwawnik pannoński (Achillea pannonica)
    • Gatunek: Krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica)
    • Gatunek: Krwawnik wierzbilistny (Achillea salicifolia)
    • Gatunek: Krwawnik szczeciniasty (Achillea setacea)
    • Gatunek: Krwawnik wełnisty (Achillea tomentosa)
    • Gatunek: Akroptilon, gorczak (Acroptilon repens)
    • Gatunek: Żeniszek meksykański, ageratum (Ageratum houstonianum)
    • Gatunek: Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)
    • Gatunek: Ambrozja zachodnia (Ambrosia psilostachya)
    • Gatunek: Ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida)
    • Gatunek: Złociszek oskrzydlony (Ammobium alatum)
    • Gatunek: Bertram lekarski (Anacyclus officinarium)
    • Gatunek: Bertram promienisty (Anacyclus radiatus)
    • Gatunek: Bertram walencki (Anacyclus valentinus)
    • Gatunek: Anafalis perłowy (Anaphalis margaritacea)
    • Gatunek: Andryala integrifolia
    • Gatunek: Ukwap dwupienny (Antennaria dioica) ikona-polska
    • Gatunek: Rumian wyniosły (Anthemis altissima)
    • Gatunek: Rumian polny (Anthemis arvensis)
    • Gatunek: Rumian austriacki (Anthemis austriaca)
    • Gatunek: Rumian psi (Anthemis cotula)
    • Gatunek: Rumian ruski (Anthemis ruthenica)
    • Gatunek: Rumian żółty (Anthemis tinctoria)
    • Gatunek: Sałatnica leśna (Aposeris foetida)
    • Gatunek: Łopian większy (Arctium lappa) ikona-polska
    • Gatunek: Łopian mniejszy (Arctium minus)
    • Gatunek: Łopian gajowy (Arctium nemorosum)
    • Gatunek: Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)
    • Gatunek: Arnika górska (Arnica montana) ikona-polska
    • Gatunek: Chłodek drobny (Arnoseris minima)
    • Gatunek: Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum)
    • Gatunek: Bylica piołun (Artemisia absinthium) ikona-polska
    • Gatunek: Bylica roczna (Artemisia annua)
    • Gatunek: Bylica austriacka (Artemisia austriaca)
    • Gatunek: Bylica dwuletnia (Artemisia biennis)
    • Gatunek: Bylica polna (Artemisia campestris)
    • Gatunek: Bylica estragon, draganek (Artemisia dracunculus)
    • Gatunek: Bylica nadmorska (Artemisia maritima)
    • Gatunek: Bylica pontyjska (Artemisia pontica)
    • Gatunek: Bylica Schmidta (Artemisia schmidtiana)
    • Gatunek: Bylica miotłowa (Artemisia scoparia)
    • Gatunek: Bylica Siversa (Artemisia sieviersiana)
    • Gatunek: Bylica Tourneforta, bylica armeńska (Artemisia tournefortiana)
    • Gatunek: Bylica Verlota, bylica werlocka (Artemisia verlotiorum)
    • Gatunek: Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)
    • Gatunek: Aster pstry (Aster ×versicolor)
    • Gatunek: Aster gawędka (Aster amellus) ikona-polska
    • Gatunek: Aster gładki (Aster laevis)
    • Gatunek: Aster lancetowaty (Aster lanceilatus)
    • Gatunek: Aster ożota, ożota zwyczajna (Aster linosyris)
    • Gatunek: Aster longifolius
    • Gatunek: Aster nowoangielski, aster amerykański (Aster novae-angliae)
    • Gatunek: Aster nowobelgijski, aster wirginijski (Aster novi-belgii)
    • Gatunek: Aster purpurowy (Aster puniceus)
    • Gatunek: Aster drobnokwiatowy (Aster tradescantii)
    • Gatunek: Aster solny (Aster tripolium)
    • Gatunek: Asteriskus wodny (Asteriskus aquaticus)
    • Gatunek: Bełżyna balsamiczna, złocień balsamiczny, wrotycz szerokolistny (Balsamita major)
    • Gatunek: Stokrotka pospolita (Bellis perennis)
    • Gatunek: Uczep zwisły (Bidens cernua)
    • Gatunek: Uczep zwodniczy (Bidens connata)
    • Gatunek: Uczep amerykański (Bidens frondosa)
    • Gatunek: Uczep owłosiony (Bidens pilosa)
    • Gatunek: Uczep śląski (Bidens radiata)
    • Gatunek: Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita) ikona-polska
    • Gatunek: Nagietek polny (Calendula arvensis)
    • Gatunek: Nagietek lekarski (Calendula officinalis)
    • Gatunek: Aster chiński zwyczajny, gwiazdosz (Callistephus chinensis)
    • Gatunek: Oset nastroszony (Carduus acanthoides)
    • Gatunek: Oset kędzierzawy (Carduus crispus)
    • Gatunek: Oset haczykowaty (Carduus hamulosus)
    • Gatunek: Oset drobnogłówkowy (Carduus micropterus)
    • Gatunek: Oset zwisły (Carduus nutans)
    • Gatunek: Oset łopianowaty (Carduus personata)
    • Gatunek: Oset grubogłówkowy (Carduus pycnocephalus)
    • Gatunek: Oset wąskokwiatowy (Carduus tenuiflorus)
    • Gatunek: Oset wielkogłówkowy (Carduus thoermeri)
    • Gatunek: Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) ikona-polska
    • Gatunek: Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) ikona-polska
    • Gatunek: Dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris)
    • Gatunek: Krokosz wełnisty (Carthamus lanatus)
    • Gatunek: Krokosz barwierski (Carthamus tinctorius)
    • Gatunek: Chaber Biebersteina (Centaurea biebersteinii)
    • Gatunek: Chaber kolący (Centaurea calcitrapa)
    • Gatunek: Chaber bławatek (Centaurea cyanus) ikona-polska
    • Gatunek: Chaber białawy (Centaurea dealbata)
    • Gatunek: Chaber zwodniczy (Centaurea decipiens)
    • Gatunek: Chaber drobnogłówkowy (Centaurea difussa)
    • Gatunek: Chaber łąkowy (Centaurea jacea)
    • Gatunek: Chaber ostrołuskowy (Centaurea macroptilon)
    • Gatunek: Chaber maltański (Centaurea melitensis)
    • Gatunek: Chaber miękkowłosowy (Centaurea mollis)
    • Gatunek: Chaber czarny (Centaurea nigra)
    • Gatunek: Chaber czarniawy (Centaurea nigrescens)
    • Gatunek: Chaber blady (Centaurea ovina)
    • Gatunek: Chaber pannoński (Centaurea pannonica)
    • Gatunek: Chaber frygijski, chaber austriacki (Centaurea phrygia)
    • Gatunek: Chaber perukowy (Centaurea pseudophrygia)
    • Gatunek: Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
    • Gatunek: Chaber wełnisty (Centaurea solstitialis)
    • Gatunek: Chaber wąskołuskowy (Centaurea stenolepis)
    • Gatunek: Chaber nadreński (Centaurea stoebe)
    • Gatunek: Chaber wąskokoszyczkowy (Centaurea tenuiflora)
    • Gatunek: Chaber zaalpejski (Centaurea transalpina)
    • Gatunek: Rumian szlachetny, rumian rzymski (Chamaemelum nobile)
    • Gatunek: Rumianek pospolity (Chamomilla recutita) ikona-polska
    • Gatunek: Rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens)
    • Gatunek: Chondrilla sztywna (Chondrilla juncea)
    • Gatunek: Złocień trójbarwny (Chrysanthemum carinatum)
    • Gatunek: Złocień koronowy (Chrysanthemum coronarium)
    • Gatunek: Złocień polny (Chrysanthemum segetum)
    • Gatunek: Złotospor wirginisjki (Chrysogonum virginianum)
    • Gatunek: Modrzyk alpejski (Cicerbita alpina)
    • Gatunek: Modrzyk kaukaski (Cicerbita macrophylla)
    • Gatunek: Cykoria endywia (Cichorium endivia)
    • Gatunek: Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
    • Gatunek: Ostrożeń bezłodygowy (Cirsium acaule)
    • Gatunek: Ostrożeń polny (Cirsium arvense) ikona-polska
    • Gatunek: Ostrożeń siwy (Cirsium canum)
    • Gatunek: Ostrożeń siedmiogrodzki (Cirsium decussatum)
    • Gatunek: Ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum)
    • Gatunek: Ostrożeń lepki (Cirsium erisithales)
    • Gatunek: Ostrożeń różnolistny (Cirsium helenioides)
    • Gatunek: Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum) ikona-polska
    • Gatunek: Ostrożeń błotny (Cirsium palustre)
    • Gatunek: Ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum)
    • Gatunek: Ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare)
    • Gatunek: Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare)
    • Gatunek: Drapacz lekarski (Cnicus benedictus)
    • Gatunek: Coleostephus myconis
    • Gatunek: Nachyłek Drummonda (Coreopsis basalis)
    • Gatunek: Nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora)
    • Gatunek: Nachyłek lancetowaty (Coreopsis lanceolata)
    • Gatunek: Nachyłek barwierski (Coreopsis tinctoria)
    • Gatunek: Kosmos pierzasty (Cosmos bipinnatus)
    • Gatunek: Kosmos żółty (Cosmos sulphureus)
    • Gatunek: Cotula anthemoides
    • Gatunek: Pępawa dwuletnia (Crepis biennis)
    • Gatunek: Pępawa zielona (Crepis capilaris)
    • Gatunek: Pępawa cuchnąca (Crepis foetida)
    • Gatunek: Pępawa miękka (Crepis mollis)
    • Gatunek: Pępawa nicejska (Crepis nicaeensis)
    • Gatunek: Pępawa błotna (Crepis paludosa)
    • Gatunek: Pępawa różyczkolistna (Crepis praemorsa)
    • Gatunek: Pępawa szczeciniasta (Crepis setosa)
    • Gatunek: Pępawa dachowa (Crepis tectorum)
    • Gatunek: Crepis versicaria
    • Gatunek: Krupina pospolita (Crupina vulgaris)
    • Gatunek: Dalia szkarłatna (Dahlia coccinea)
    • Gatunek: Dalia zmienna (Dahlia pinnata)
    • Gatunek: Chryzantema ogrodowa (Dendranthema ×hortorum)
    • Gatunek: Dimorfoteka mieszańcowa (Dimorphoteca ×hybrida)
    • Gatunek: Omieg górski (Doronicum austriacaum)
    • Gatunek: Omieg sercowaty (Doronicum columnae)
    • Gatunek: Omieg kaukaski (Doronicum orientale)
    • Gatunek: Omieg zachodni (Doronicum pardalianches)
    • Gatunek: Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia)
    • Gatunek: Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea)
    • Gatunek: Przegorzan węgierski (Echinops exaltatus)
    • Gatunek: Przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus)
    • Gatunek: Erechtites jastrzębcolistny (Erechtites hieracifolia)
    • Gatunek: Przymiotno ostre (Erigeron acer)
    • Gatunek: Przymiotno białe (Erigeron annuus)
    • Gatunek: Przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis)
    • Gatunek: Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)
    • Gatunek: Sadziec pomarszczony (Eupatorium rugosum)
    • Gatunek: Nicennica żółtawa (Filago lutescens)
    • Gatunek: Nicennica niemiecka (Filago vulgaris)
    • Gatunek: Gailardia oścista (Gaillardia aristata)
    • Gatunek: Gailardia nadobna (Gaillardia pulchella)
    • Gatunek: Żółtlica włochata (owłosiona) (Galinsoga ciliata)
    • Gatunek: Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora)
    • Gatunek: Doględa wielka (Grindelia robusta)
    • Gatunek: Olejarka abisyńska (Guizotia abyssinica)
    • Gatunek: Hedypnois cretica
    • Gatunek: Dzielżan ogrodowy (Helenium ×hybridum)
    • Gatunek: Dzielżan jesienny (Helenium autumnale)
    • Gatunek: Słonecznik jaskrawy (Helianthus ×laetiflorus)
    • Gatunek: Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus) ikona-polska
    • Gatunek: Słonecznik srebrzystolistny (Helianthus annuus)
    • Gatunek: Słonecznik dziesięciopłatkowy (Helianthus decapetalus)
    • Gatunek: Słonecznik olbrzymi (Helianthus giganteus)
    • Gatunek: Słonecznik ogonkowy (Helianthus petiolaris)
    • Gatunek: Słonecznik szorstki (Helianthus rigidus)
    • Gatunek: Słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius)
    • Gatunek: Słonecznik miekkowłosy (Helianthus strumosus)
    • Gatunek: Słonecznik bulwiasty, topinambur (Helianthus tuberosus)
    • Gatunek: Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium) ikona-polska
    • Gatunek: Kocanki ogrodowe (Helichrysum bracteatum)
    • Gatunek: Słoneczniczek (Heliopsis helianthoides)
    • Gatunek: Suchołuska różowa (Helipterum roseum)
    • Gatunek: Jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum)
    • Gatunek: Jastrzębiec siny (Hieracium bifidum)
    • Gatunek: Jastrzębiec łąkowy (Hieracium caespitosum)
    • Gatunek: Jastrzębiec wierzchotkowy (Hieracium cymosum)
    • Gatunek: Jastrzębiec przeźroczysty (Hieracium diaphanum)
    • Gatunek: Jastrzębiec żmijowcowy (Hieracium echioides)
    • Gatunek: Jastrzębiec strzałkowaty (Hieracium fuscocinereum)
    • Gatunek: Jastrzębiec wczesny (Hieracium glaucinum)
    • Gatunek: Jastrzębiec gronkowy (Hieracium lactucella)
    • Gatunek: Jastrzębiec gładki (Hieracium laevigatum)
    • Gatunek: Jastrzębiec plamisty (Hieracium maculatum)
    • Gatunek: Jastrzębiec leśny (Hieracium murorum)
    • Gatunek: Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella)
    • Gatunek: Jastrzębiec wysoki (Hieracium piloselloides)
    • Gatunek: Jastrzębiec groniasty (Hieracium racemosum)
    • Gatunek: Jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum)
    • Gatunek: Jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum)
    • Gatunek: Jastrzębiec zwyczajny (Hieracium vulgatum)
    • Gatunek: Podbiałek alpejski (Homogyne alpina) ikona-polska
    • Gatunek: Prosienicznik gładki (Hypochoeris glabra)
    • Gatunek: Prosienicznik plamisty (Hypochoeris maculata)
    • Gatunek: Prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata)
    • Gatunek: Oman szlachtawa (Inula conyza)
    • Gatunek: Oman wąskolistny (Inula ensifolia)
    • Gatunek: Oman niemiecki (Inula germanica)
    • Gatunek: Oman wielki (Inula helenium)
    • Gatunek: Oman szorstki (Inula hirta)
    • Gatunek: Oman wierzbolistny (Inula salicina)
    • Gatunek: Iwa rzepieniolistna (Iva xanthifolia)
    • Gatunek: Sałata wierzbolistna, sałata solna (Lactuca saligna)
    • Gatunek: Sałata siewna (Lactuca sativa)
    • Gatunek: Sałata kompasowa (Lactuca serriola)
    • Gatunek: Sałata tatarska (Lactuca tatarica)
    • Gatunek: Sałata jadowita (Lactuca virosa)
    • Gatunek: Łoczyga pospolita (Lapsana communis)
    • Gatunek: Brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis)
    • Gatunek: Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)
    • Gatunek: Brodawnik różnoowockowy (Leontodon taraxacoides)
    • Gatunek: Jastrun wspaniały (Leucanthemum ×superbum)
    • Gatunek: Jastrun zwyczajny, jastrun zapoznany, złocień właściwy (Leucanthemum ircutianum)
    • Gatunek: Jastrun wielki, złocień wielki (Leucanthemum maximum)
    • Gatunek: Jastrun górski (Leucanthemum montanum)
    • Gatunek: Jastrun wczesny, jastrun właściwy (Leucanthemum praecox)
    • Gatunek: Ligularia dentata
    • Gatunek: Języczka Przewalskiego (Ligularia przewalskii)
    • Gatunek: Języczka syberyjska (Ligularia sibirica)
    • Gatunek: Suchotki polne (Logfia arvensis)
    • Gatunek: Suchotki drobne (Logfia minima)
    • Gatunek: Maruna nadmorska (Matricaria maritima)
    • Gatunek: Maruna bezwonna (Matricaria perforata)
    • Gatunek: Sałatnik leśny (Myselis muralis)
    • Gatunek: Szarota żółtobiała (Omalotheca luteo-album)
    • Gatunek: Szarota leśna (Omalotheca sylvatica)
    • Gatunek: Szarota błotna (Omalotheca uliginosa)
    • Gatunek: Popłoch pospolity (Onopordum acanthium)
    • Gatunek: Partenium (Parthenium hysterophorus)
    • Gatunek: Lepiężnik biały (Petasites albus)
    • Gatunek: Lepiężnik różowy (Petasites hybridus) ikona-polska
    • Gatunek: Lepiężnik kutnerowaty (Petasites spurius)
    • Gatunek: Goryczel żmijowcowaty (Picris echioides)
    • Gatunek: Goryczel jastrzębcowaty (Picris hieracioides)
    • Gatunek: Przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea)
    • Gatunek: Płesznik czerwonkowy (Pulicaria dysenterica)
    • Gatunek: Płesznik zwyczajny (Pulicaria vulgaris)
    • Gatunek: Rhagadiolus stellatus
    • Gatunek: Rudbekia błyskotliwa (Rudbeckia fulgida)
    • Gatunek: Rudbekia owłosiona (Rudbeckia hirta)
    • Gatunek: Rudbekia naga, rudbekia sieczna, rotacznica naga (Rudbeckia laciniata)
    • Gatunek: Santolina cyprysikowata (Santolina chamaecyparissus)
    • Gatunek: Scolymus hispanicus
    • Gatunek: Wężymord siwy, trzonczak (Scorzonera cana)
    • Gatunek: Wężymord hiszpański, czarny korzeń, skorzonera (Scorzonera hispanica)
    • Gatunek: Wężymord niski (Scorzonera humilis)
    • Gatunek: Wężymord pierzasty (Scorzonera laciniata)
    • Gatunek: Wężymord stepowy (Scorzonera purpurea)
    • Gatunek: Starzec wodny (Senecio aquaticus)
    • Gatunek: Starzec błotny (Senecio congestus)
    • Gatunek: Starzec cienisty (Senecio doria)
    • Gatunek: Starzec gorczycznikowy (Senecio erraticus)
    • Gatunek: Starzec wąskolistny (Senecio erucifolius)
    • Gatunek: Starzec nadrzeczny (Senecio fluviatilis)
    • Gatunek: Starzec polny (Senecio integrifolius)
    • Gatunek: Starzec jakubek (Senecio jacobaea)
    • Gatunek: Starzec gajowy (Senecio nemorensis)
    • Gatunek: Starzec bagienny (Senecio paludosus)
    • Gatunek: Starzec długolistny (Senecio papposus)
    • Gatunek: Starzec kędzierzawy, starzec nadpotokowy (Senecio rivularis)
    • Gatunek: Starzec leśny (Senecio sylvaticus)
    • Gatunek: Starzec wiosenny (Senecio vernalis)
    • Gatunek: Starzec lepki (Senecio viscosus)
    • Gatunek: Starzec zwyczajny (Senecio vulgaris)
    • Gatunek: Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia)
    • Gatunek: Sierpik barwierski (Serratula tinctoria)
    • Gatunek: Sylfium przerosłe (Silphium perfoliatum)
    • Gatunek: Ostropest plamisty (Silybum marianum)
    • Gatunek: Simsia (Simsia foetida)
    • Gatunek: Nawłoć najwyższa (Solidago altissima)
    • Gatunek: Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
    • Gatunek: Nawłoć późna, nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea)
    • Gatunek: Nawłoć wąskolistna (Solidago graminifolia)
    • Gatunek: Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea)
    • Gatunek: Mlecz polny (Sonchus arvensis)
    • Gatunek: Mlecz kolczasty (Sonchus asper)
    • Gatunek: Mlecz warzywny, mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus)
    • Gatunek: Mlecz błotny (Sonchus palustris)
    • Gatunek: Spilanthes oleraceus
    • Gatunek: Aksamitka wzniesiona (Tagetes erecta)
    • Gatunek: Aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula)
    • Gatunek: Aksamitka wąskolistna (Tagetes tenuifolia)
    • Gatunek: Wrotycz różowy, złocień różowy (Tanacetum coccineum)
    • Gatunek: Wrotycz podbaldachowy (Tanacetum corymbosum)
    • Gatunek: Wrotycz wielkolistny (Tanacetum macrophyllum)
    • Gatunek: Wrotycz marunolistny (Tanacetum parthenifolium)
    • Gatunek: Wrotycz maruna, złocień maruna (Tanacetum parthenium)
    • Gatunek: Wrotycz zwyczajny, wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) ikona-polska
    • Gatunek: Mniszek besarabski (Taraxacum bessarabicum)
    • Gatunek: Mniszek pospolity, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) ikona-polska
    • Gatunek: Mniszek błotny (Taraxacum palustre)
    • Gatunek: Smotrawa okazała (Telekia speciosa)
    • Gatunek: Kozibród wielki (Tragopogon dubius)
    • Gatunek: Kozibród pajęczynowaty (Tragopogon flocossus)
    • Gatunek: Kozibród porolistny, salsefia (Tragopogon porrifolius)
    • Gatunek: Kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis) ikona-polska
    • Gatunek: Podbiał pospolity (Tussilago farfara) ikona-polska
    • Gatunek: Werbesyna (Verbesina encelioides)
    • Gatunek: Wolutaria (Volutaria lippii)
    • Gatunek: Rzepień brzegowy, rzepień włoski (Xanthium albinum)
    • Gatunek: Rzepień ciernisty, rzepień kolczasty (Xanthium spinosum)
    • Gatunek: Rzepień pospolity (Xanthium strumarium)
    • Gatunek: Suchokwiat roczny (Xeranthemum annuum)
    • Gatunek: Cynia wytworna, cynia zdobna, jakobinka (Zinnia elegans)
  • Rząd: Ogórecznikowce (Boraginales)
   • Rodzina: Szorstkolistne (Boraginaceae)
    • Gatunek: Alkanna pierwiosnkowa (Alkanna primuliflora)
    • Gatunek: Amsinckia menziesii
    • Gatunek: Farbownik polny, krzywoszyj polny (Anchusa arvensis)
    • Gatunek: Farbownik lekarski (Anchusa officinalis) ikona-polska
    • Gatunek: Lepczyca rozesłana (Asperugo procumbens)
    • Gatunek: Ogórecznik lekarski (Borago officinalis)
    • Gatunek: Brunnera wielkolistna (Brunnera macrophylla)
    • Gatunek: Ośmiał alpejski (Cerinthe glabra)
    • Gatunek: Ośmiał większy (Cerinthe major)
    • Gatunek: Ośmiał mniejszy (Cerinthe minor)
    • Gatunek: Ostrzeń górski (Cynoglossum germanicum)
    • Gatunek: Ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale)
    • Gatunek: Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum)
    • Gatunek: Żmijowiec czerwony (Echium russicum)
    • Gatunek: Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
    • Gatunek: Heliotrop europejski (Heliotropium europaeum)
    • Gatunek: Lepnik odgiętoowockowy (Lappula deflexa)
    • Gatunek: Lepnik obrzeżony (Lappula marginata)
    • Gatunek: Lepnik zwyczajny (Lappula squarrosa)
    • Gatunek: Nawrot polny (Lithospermum arvensis)
    • Gatunek: Nawrot lekarski (Lithospermum officinale)
    • Gatunek: Nawrot czerwonobłękitny (Lithospermum purpuro-caeruleum) ikona-polska
    • Gatunek: Niezapominajka polna (Myosotis arvensis)
    • Gatunek: Niezapominajka różnobarwna (Myosotis discolor)
    • Gatunek: Niezapominajka darniowa (Myosotis laxa)
    • Gatunek: Niezapominajka gajowa, nizapominajka górska (Myosotis nemorosa)
    • Gatunek: Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)
    • Gatunek: Niezapominajka wczesna (Myosotis praecox)
    • Gatunek: Niezapominajka pagórkowa (Myosotis ramosissima)
    • Gatunek: Niezapominajka skąpokwiatowa (Myosotis sparsiflora)
    • Gatunek: Niezapominajka smukła (Myosotis stenophylla)
    • Gatunek: Niezapominajka piaskowa (Myosotis stricta)
    • Gatunek: Niezapominajka leśna (Myosotis sylvatica) ikona-polska
    • Gatunek: Zapłonka żółta (Nonea lutea)
    • Gatunek: Zapłonka brunatna (Nonea pulla)
    • Gatunek: Ułudka leśna (Omphalodes scorpioides)
    • Gatunek: Ułudka wiosenna (Omphalodes verna)
    • Gatunek: Miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia)
    • Gatunek: Miodunka miękkowłosa (Pulmonaria mollis)
    • Gatunek: Miodunka ćma (Pulmonaria obscura) ikona-polska
    • Gatunek: Miodunka plamista, miodunka lekarska (Pulmonaria officinalis) ikona-polska
    • Gatunek: Żywokost kłujący (Symphytum asperum)
    • Gatunek: Żywokost sercowaty (Symphytum cordatum)
    • Gatunek: Żywokost lekarski (Symphytum officinale) ikona-polska
    • Gatunek: Żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum)
  • Rząd: Dzwonkowce (Campanulales)
   • Rodzina: Dzwonkowate (Campanulaceae)
    • Gatunek: Dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia)
    • Gatunek: Dzwonek czosnaczkolistny (Campanula alliariifolia)
    • Gatunek: Dzwonek boloński (Campanula bononiensis)
    • Gatunek: Dzwonek szczeciniasty (Campanula cervicaria)
    • Gatunek: Dzwonek skupiony (Campanula glomerata) ikona-polska
    • Gatunek: Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)
    • Gatunek: Dzwonek rozpierzchły (Campanula patula) ikona-polska
    • Gatunek: Dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia) ikona-polska
    • Gatunek: Dzwonek rapunkuł (Campanula rapunculis)
    • Gatunek: Dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides)
    • Gatunek: Dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia)
    • Gatunek: Dzwonek syberyjski (Campanula sibirica)
    • Gatunek: Dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium) ikona-polska
    • Gatunek: Jasieniec piaskowy (Jasione montana)
    • Gatunek: Zwrotnica drobna (Legousia hybrida)
    • Gatunek: Zwrotnica zwierciadło Wenery (Legousia speculum-veneris)
    • Gatunek: Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)
    • Gatunek: Lobelia przylądkowa, stroiczka przylądkowa (Lobelia erinus)
    • Gatunek: Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare)
    • Gatunek: Zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum)
  • Rząd: Kaparowce (Capparales)
   • Rodzina: Kapustowate, krzyżowe (Brassicaceae)
    • Gatunek: Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)
    • Gatunek: Smagliczka kielichowata (Alyssum alyssoides)
    • Gatunek: Smagliczka lnowa (Alyssum linifolium)
    • Gatunek: Smagliczka pagórkowa (Alyssum montanum)
    • Gatunek: Smagliczka Arduina, smagliczka skalna (Alyssum saxatile) ikona-polska
    • Gatunek: Smagliczka drobna (Alyssum turkestanicum)
    • Gatunek: Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana)
    • Gatunek: Gęsiówka alpejska (Arabis alpina)
    • Gatunek: Gęsiówka gładka, wieżyczka gładka (Arabis glabra)
    • Gatunek: Gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta)
    • Gatunek: Gęsiówka zwisła (Arabis pendula)
    • Gatunek: Gęsiówka Gerarda (Arabis planisiliqua)
    • Gatunek: Gęsiówka uszkowata (Arabis recta)
    • Gatunek: Gęsiówka strzałkowata (Arabis sagittata)
    • Gatunek: Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) ikona-polska
    • Gatunek: Gorczycznik pośredni (Barbarea intermedia)
    • Gatunek: Gorczycznik prosty (Barbarea stricta)
    • Gatunek: Gorczycznik wiosenny (Barbarea verna)
    • Gatunek: Gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris)
    • Gatunek: Pyleniec pospolity (Berteroa incana)
    • Gatunek: Pleszczotka górska (Biscutella laevigata)
    • Gatunek: Kapusta chińska (Brassica chinensis)
    • Gatunek: Kapusta kreteńska (Brassica cretica)
    • Gatunek: Kapusta chrzanolistna (Brassica elongata)
    • Gatunek: Kapusta sitowata, gorczyca sarepska (Brassica juncea)
    • Gatunek: Kapusta rzepak (Brassica napus) ikona-polska
    • Gatunek: Kapusta czarna, gorczyca czarna (Brassica nigra) ikona-polska
    • Gatunek: Kapusta warzywna (Brassica oleracea)
    • Gatunek: Kapusta pekińska (Brassica pekinensis)
    • Gatunek: Kapusta polna, rzepa, rzepik (Brassica rapa)
    • Gatunek: Kapusta skalna, kalarepa (Brassica rupestris)
    • Gatunek: Rukiewnik wschodni (Bunias orientalis)
    • Gatunek: Rukwiel nadmorska (Cakile maritima)
    • Gatunek: Lnicznik właściwy (Camelina alyssum)
    • Gatunek: Lnicznik drobnoowockowy (Camelina microcarpa)
    • Gatunek: Lnicznik rumelijski (Camelina rumelica)
    • Gatunek: Lnicznik siewny (Camelina sativa)
    • Gatunek: Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris) ikona-polska
    • Gatunek: Rzeżucha gorzka (Cardamine amara)
    • Gatunek: Rzeżucha leśna (Cardamine flexuosa)
    • Gatunek: Rzeżucha włochata, rzeżucha czteropręcikowa (Cardamine hirsuta)
    • Gatunek: Rzeżucha niecierpkowa (Cardamine impatiens)
    • Gatunek: Rzeżucha bagienna (Cardamine palustris)
    • Gatunek: Rzeżucha drobnokwiatowa (Cardamine parviflora)
    • Gatunek: Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) ikona-polska
    • Gatunek: Rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia)
    • Gatunek: Rzeżusznik paskowy (Cardaminopsis arenosa)
    • Gatunek: Rzeżusznik Hallera (Cardaminopsis halleri)
    • Gatunek: Rzeżusznik skalny (Cardaminopsis petraea)
    • Gatunek: Pieprzycznik przydrożny (Cardaria draba)
    • Gatunek: Lak pospolity (Cheiranthus cheiri)
    • Gatunek: Rozsobnik delikatny (Chorispora tenella)
    • Gatunek: Warzucha duńska (Cochlearia danica)
    • Gatunek: Warzucha lekarska (Cochlearia officinalis)
    • Gatunek: Warzucha polska (Cochlearia polonica)
    • Gatunek: Coincya monensis
    • Gatunek: Pszonacznik wschodni (Conringia orientalis)
    • Gatunek: Wronóg podwójny (Coronopus didymus)
    • Gatunek: Wronóg grzebieniasty (Coronopus squamatus)
    • Gatunek: Modrak morski (Crambe maritima) ikona-polska
    • Gatunek: Żywiec bulwkowaty (Dentaria bulbifera)
    • Gatunek: Żywiec kremowy (Dentaria enneaphyllos)
    • Gatunek: Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)
    • Gatunek: Żywiec pięciolistkowy (Dentaria pentaphylla)
    • Gatunek: Stulicha psia (Descurainia sophia)
    • Gatunek: Dwurząd rokiettowaty (Diplotaxis erucoides)
    • Gatunek: Dwurząd murowy (Diplotaxis muralis)
    • Gatunek: Dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia)
    • Gatunek: Głodek murowy (Draba muralis)
    • Gatunek: Głodek żółty (Draba nemorosa)
    • Gatunek: Wiosnówka pospolita (Erophila verna)
    • Gatunek: Rokietta siewna (Eruca sativa)
    • Gatunek: Rukwiślad francuski (Erucastrum gallicum)
    • Gatunek: Rukwiślad rzepichilistny (Erucastrum nasturtiifolium)
    • Gatunek: Pszonak drobnokwiatowy (Erysinum cheiranthoides)
    • Gatunek: Pszonak pępawolistny (Erysinum crepidifolium)
    • Gatunek: Pszonak siwy (Erysinum diffusum)
    • Gatunek: Pszonak jastrzębcolistny (Erysinum hieracifolium)
    • Gatunek: Pszonak pannoński (Erysinum odoratum)
    • Gatunek: Pszonak obłączysty (Erysinum repandum)
    • Gatunek: Porczak syryjski (Euclidium syriacum)
    • Gatunek: Wieczornik damski (Hesperis matronalis)
    • Gatunek: Wieczornik leśny (Hesperis sylvestris)
    • Gatunek: Wieczornik żałobny (Hesperis tristis)
    • Gatunek: Hirschfeldia szara (Hirschfeldia incana)
    • Gatunek: Uniorek gorzki (Iberis amara)
    • Gatunek: Ubiorek wiecznie zielony (Iberis sempervirens)
    • Gatunek: Uniorek okółkowy (Iberis umbellata)
    • Gatunek: Urzet barwierski (Isatis tinctoria)
    • Gatunek: Pieprzyca polna (Lepidium campestre)
    • Gatunek: Pieprzyca gęstokwiatowa (Lepidium densiflorum)
    • Gatunek: Pieprzyca szerokolistna (Lepidium latifolium)
    • Gatunek: Pieprzyca przerosłolistna (Lepidium perfoliatum)
    • Gatunek: Pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale)
    • Gatunek: Pieprzyca siewna, rzeżucha (Lepidium sativum)
    • Gatunek: Pieprzyca wirgińska (Lepidium virginicum)
    • Gatunek: Lobularia nadmorska, smagliczka nadmorska (Lobularia maritima)
    • Gatunek: Miesiącznica roczna (Lunaria annua)
    • Gatunek: Miesiącznica trwała (Lunaria rediviva)
    • Gatunek: Malkomia nadmorska (Malcomia maritima)
    • Gatunek: Lewkonia długopłatkowa (Matthiola bicornis)
    • Gatunek: Lewkonia letnia (Matthiola incana)
    • Gatunek: Reż krowia (Myagrum perfoliatum)
    • Gatunek: Rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum)
    • Gatunek: Rukiew wodna (Nasturtium officinalis) ikona-polska
    • Gatunek: Ożędka groniasta (Neslia paniculata)
    • Gatunek: Rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum)
    • Gatunek: Rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus)
    • Gatunek: Świrzepa trwała (Rapistrum perenne)
    • Gatunek: Świrzepa pomarszczona (Rapistrum rugosum)
    • Gatunek: Rzepicha chrzanolistna (Rorippa ×armoracioides)
    • Gatunek: Rzepicha gorycznikowa (Rorippa ×barbareoides)
    • Gatunek: Rzepicha czerwonołodygowa (Rorippa ×erythrocaulis)
    • Gatunek: Rzepicha węgierska (Rorippa ×hungarica)
    • Gatunek: Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia)
    • Gatunek: Rzepicha rozesłana (Rorippa anceps)
    • Gatunek: Rzepicha austriacka (Rorippa austriaca)
    • Gatunek: Rzepicha błotna (Rorippa palustris)
    • Gatunek: Rzepicha leśna (Rorippa sylvestris)
    • Gatunek: Gorczyca jasna, gorczyca biała (Sinapis alba)
    • Gatunek: Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
    • Gatunek: Stulisz pannoński (Sisymbrium altissimum)
    • Gatunek: Stulisz austriacki (Sisymbrium austriacum)
    • Gatunek: Stulisz gładki (Sisymbrium irio)
    • Gatunek: Stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii)
    • Gatunek: Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)
    • Gatunek: Stulisz wschodni (Sisymbrium orientale)
    • Gatunek: Stulisz miorłowy (Sisymbrium polymorphum)
    • Gatunek: Stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum)
    • Gatunek: Stulisz nadwołżański (Sisymbrium wolgense)
    • Gatunek: Chroszcz nagołodygowy (Teesdalia nudicaulis)
    • Gatunek: Tobołki czosnkowe (Thlaspi alliaceum)
    • Gatunek: Tobołki polne (Thlaspi arvense)
    • Gatunek: Tobołki górskie (Thlaspi montanum)
    • Gatunek: Tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum)
   • Rodzina: Rezedowate (Resedaceae)
    • Gatunek: Rezeda biała (Reseda alba)
    • Gatunek: Rezeda bezwonna (Reseda inodora)
    • Gatunek: Rezeda żółta (Reseda lutea)
    • Gatunek: Rezeda żółtawa (Reseda luteola)
    • Gatunek: Rezeda wonna (Reseda odorata)
    • Gatunek: Rezeda mała (Reseda phyteuma)
  • Rząd: Goździkowce, śródłożne (Caryophyllales)
   • Rodzina: Szarłatowate (Amaranthaceae)
    • Gatunek: Szarłat biały (Amaranthus albus)
    • Gatunek: Szarłat komosowaty (Amaranthus blitoides)
    • Gatunek: Szarłat Bouchona (Amaranthus bouchonii)
    • Gatunek: Szarłat kalifornijski (Amaranthus californicus)
    • Gatunek: Szarłat zwisły (Amaranthus caudatus)
    • Gatunek: Szarłat zielony (Amaranthus chlorostachys)
    • Gatunek: Szarłat pochylony, szarłat zgięty (Amaranthus deflexus)
    • Gatunek: Szarłat Dintera (Amaranthus dinteri)
    • Gatunek: Szarłat delikatny (Amaranthus gracilis)
    • Gatunek: Szarłat nagi (Amaranthus graecizans)
    • Gatunek: Szarłat tępolistny, szarłat siny (Amaranthus lividus)
    • Gatunek: Szarłat Palmera (Amaranthus palmeri)
    • Gatunek: Szarłat wiechowaty, szarłat prosty (Amaranthus paniculatus)
    • Gatunek: Szarłat rozłożysty (Amaranthus patulus)
    • Gatunek: Szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus)
    • Gatunek: Szarłat Standleya (Amaranthus standleyanus)
    • Gatunek: Szarłat trójbarwny (Amaranthus tricolor)
    • Gatunek: Gomfrena kulista (Gomphrena globosa)
    • Gatunek: Iresyna Herbsta (Iresine herbstii)
    • Gatunek: Iresyna Lindena (Iresine lindenii)
   • Rodzina: Goździkowate (Caryophyllaceae)
    • Gatunek: Kąkol polny (Agrostemma githago)
    • Gatunek: Piaskowiec trawiasty (Arenaria procera)
    • Gatunek: Piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia)
    • Gatunek: Rogownica polna (Cerastium arvense) ikona-polska
    • Gatunek: Rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum)
    • Gatunek: Rogownica czterokrotna (Cerastium diffusum)
    • Gatunek: Rogownica wątpliwa (Cerastium dubium)
    • Gatunek: Rogownica lepka (Cerastium glomeratum)
    • Gatunek: Rogownica pospolita (Cerastium holosteoides)
    • Gatunek: Rogownica wielkoowockowa (Cerastium macrocarpum)
    • Gatunek: Rogownica drobna (Cerastium pumilum)
    • Gatunek: Rogownica pięciopręcikowa (Cerastium semidecandrum)
    • Gatunek: Rogownica leśna (Cerastium sylvaticum)
    • Gatunek: Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum)
    • Gatunek: Nabrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
    • Gatunek: Wyżpin jagodowy (Cucubalus baccifer)
    • Gatunek: Goździk piaskowy (Dianthus arenarius)
    • Gatunek: Goździk kosmaty (Dianthus armeria)
    • Gatunek: Goździk brodaty (Dianthus barbatus)
    • Gatunek: Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum) ikona-polska
    • Gatunek: Goździk ogrodowy (Dianthus caryophyllus)
    • Gatunek: Goździk pagórkowy (Dianthus collinus)
    • Gatunek: Goździk kropkowany, goździk widełkowaty (Dianthus deltoides) ikona-polska
    • Gatunek: Goździk siny (Dianthus gratianopolitanus)
    • Gatunek: Goździk pierzasty (Dianthus plumarius) ikona-polska
    • Gatunek: Goździk pyszny (Dianthus superbus)
    • Gatunek: Łyszczec nadobny (Gypsophila elegans)
    • Gatunek: Łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata)
    • Gatunek: Łyszczec polny, waplinek (Gypsophila muralis)
    • Gatunek: Łyszczec wiechowaty, gipsówka wiechowata (Gypsophila paniculata) ikona-polska
    • Gatunek: Łyszczec trójdzielny (Gypsophila perfoliata)
    • Gatunek: Łyszczec rozesłany (Gypsophila repens)
    • Gatunek: Łyszczec lepki (Gypsophila viscosa)
    • Gatunek: Połonicznik nagi, połonicznik gładki (Herniarnia glabra)
    • Gatunek: Połonicznik kosmaty (Herniarnia hirsuta)
    • Gatunek: Połonicznik siwy (Herniarnia incana)
    • Gatunek: Połonicznik wonny (Herniarnia polygama)
    • Gatunek: Mokrzycznik baldaszkowy (Holosteum umbellatum)
    • Gatunek: Honkenia piaskowa (Honkenya peploides)
    • Gatunek: Goździeniec okółkowy (Illecebrum verticillatum)
    • Gatunek: Firletka chalcedońska (Lychnis chalcedonica)
    • Gatunek: Firletka kwiecista (Lychnis coronaria) ikona-polska
    • Gatunek: Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi) ikona-polska
    • Gatunek: Firletka lepka, smółka (Lychnis viscaria)
    • Gatunek: Mokrzyca lepka (Minuartia viscosa)
    • Gatunek: Możylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia)
    • Gatunek: Menchia wzniesiona (Moenchia erecta)
    • Gatunek: Menchia mantyjska (Moenchia mantica)
    • Gatunek: Kościenica wodna (Myosoton aquaticum)
    • Gatunek: Goździnicznik wycięty (Petrorhagia prolifera)
    • Gatunek: Goździnicznik skalnicowy (Petrorhagia saxifraga)
    • Gatunek: Polikarpon czterolistny (Polycarpon tetraphyllum)
    • Gatunek: Karmnik bezpłatkowy (Sagina apetala)
    • Gatunek: Karmnik nadmorski (Sagina maritima)
    • Gatunek: Karmnik kolankowy (Sagina nodosa)
    • Gatunek: Karmnik rozesłany (Sagina procumbens)
    • Gatunek: Karmnik szydlasty (Sagina subulata)
    • Gatunek: Mydlnica lekarska (Saponaria officinalis) ikona-polska
    • Gatunek: Czerwiec roczny (Scleranthus annuus)
    • Gatunek: Czerwiec trwały (Scleranthus perennis)
    • Gatunek: Czerwiec wieloowockowy (Scleranthus polycarpos)
    • Gatunek: Lepnica baldaszkowa (Silene armeria)
    • Gatunek: Lepnica drobnokwiatowa (Silene borysthenica)
    • Gatunek: Lepnica zielonawa (Silene chlorantha)
    • Gatunek: Lepnica szkarłatna (Silene coeli-rosa)
    • Gatunek: Lepnica smukła (Silene conica)
    • Gatunek: Silene conoidea
    • Gatunek: Lepnica dwudzielna (Silene dichotoma)
    • Gatunek: Lepnica czerwona, bniec czerwony (Silene dioica)
    • Gatunek: Lepnica francuska (Silene gallica)
    • Gatunek: Lepnica biała, bniec biały (Silene latifolia) ikona-polska
    • Gatunek: Lepnica lnowa (Silene linicola)
    • Gatunek: Lepnica litewska (Silene lithuanica)
    • Gatunek: Lepnica gajowa (Silene nemoralis)
    • Gatunek: Lepnica nocna, bniec dwudzielny (Silene noctiflora)
    • Gatunek: Lepnica zwisła (Silene nutans)
    • Gatunek: Lepnica wąskopłatkowa, usznica (Silene otites)
    • Gatunek: Lepnica pochylona (Silene pendula)
    • Gatunek: Silene scabriflora
    • Gatunek: Lepnica tatarska (Silene tatarica)
    • Gatunek: Lepnica lepka (Silene viscosa)
    • Gatunek: Lepnica rozdęta (Silene vulgaris)
    • Gatunek: Sporek polny (Spergula arvensis)
    • Gatunek: Sporek wiosenny (Spergula morisonii)
    • Gatunek: Sporek pięciopręcikowy (Spergula pentandra)
    • Gatunek: Muchotrzew wiślany (Spergularia echinosperma)
    • Gatunek: Muchotrzew solniskowy (Spergularia marina)
    • Gatunek: Muchotrzew trwały (Spergularia maritima)
    • Gatunek: Muchotrzew polny (Spergularia rubra)
    • Gatunek: Muchotrzew zbożowy (Spergularia segetalis)
    • Gatunek: Gwiazdnica grubolistna (Stellaria crassifolia)
    • Gatunek: Gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea)
    • Gatunek: Gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea) ikona-polska
    • Gatunek: Gwiazdnica długolistna (Stellaria longifolia)
    • Gatunek: Gwiazdnica pospolita (Stellaria media) ikona-polska
    • Gatunek: Gwiazdnica zaniedbana (Stellaria neglecta)
    • Gatunek: Gwiazdnica gajowa (Stellaria nemorum)
    • Gatunek: Gwiazdnica błotna (Stellaria palustris)
    • Gatunek: Gwiazdnica bagienna (Stellaria uliginosa)
    • Gatunek: Krowiziół zbożowy (Vaccaria hispanica)
   • Rodzina: Komosowate (Chenopodiaceae)
    • Gatunek: Łoboda zdobna (Atriplex calotheca)
    • Gatunek: Łoboda nadmorska (Atriplex glabriuscula)
    • Gatunek: Łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis)
    • Gatunek: Łoboda nadbrzeżna (Atriplex littoralis)
    • Gatunek: Łoboda długotrzoneczkowa (Atriplex longipes)
    • Gatunek: Łoboda połyskująca, łoboda błyszcząca (Atriplex nitens)
    • Gatunek: Łoboda wąskolistna (Atriplex oblongifolia)
    • Gatunek: Łoboda rozłożysta (Atriplex patula)
    • Gatunek: Łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata)
    • Gatunek: Łoboda gwiazdkowata (Atriplex rosea)
    • Gatunek: Łoboda szara (Atriplex tatarica)
    • Gatunek: Axyris amaranthoides
    • Gatunek: Bassia hyssopifolia
    • Gatunek: Bassia sedoides
    • Gatunek: Burak zwyczajny (Beta vulgaris)
    • Gatunek: Komosa klonolistna, komosa ostroklapowa (Chenopodium acerifolium)
    • Gatunek: Komosa biała, lebioda (Chenopodium album) ikona-polska
    • Gatunek: Komosa piżmowa (Chenopodium ambrosioides)
    • Gatunek: Komosa ciernista (Chenopodium aristatum)
    • Gatunek: Komosa Berlandiera (Chenopodium berlandieri)
    • Gatunek: Komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus)
    • Gatunek: Komosa wonna (Chenopodium botrys)
    • Gatunek: Komosa główkowata (Chenopodium capitatum)
    • Gatunek: Komosa solniskowa (Chenopodium chenopodioides)
    • Gatunek: Komosa jesienna (Chenopodium ficifolium)
    • Gatunek: Komosa rózgowata (Chenopodium foliosum)
    • Gatunek: Komosa olbrzymia (Chenopodium giganteum)
    • Gatunek: Komosa sina (Chenopodium glaucum)
    • Gatunek: Komosa kozia (Chenopodium hircinum)
    • Gatunek: Komosa wielkolistna (Chenopodium hybridum)
    • Gatunek: Komosa murowa (Chenopodium murale)
    • Gatunek: Komosa kalinolistna (Chenopodium opulifolium)
    • Gatunek: Komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum)
    • Gatunek: Komosa wąskolistna, komosa łąkowa (Chenopodium pratericola)
    • Gatunek: Komosa australijska (Chenopodium pumilo)
    • Gatunek: Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)
    • Gatunek: Komosa czerwonawa (Chenopodium rubrum)
    • Gatunek: Komosa śmierdząca (Chenopodium schraderanum)
    • Gatunek: Komosa zielona (Chenopodium suecicum)
    • Gatunek: Komosa trójkatna (Chenopodium urbicum)
    • Gatunek: Komosa mierzliwa (Chenopodium vulvaria)
    • Gatunek: Wrzosowiec hyzopolistny (Corispermum hyssopifolium)
    • Gatunek: Wrzosowiec pośredni (Corispermum intermedium)
    • Gatunek: Wrzosowiec cienkoskrzydełkowy (Corispermum leptopterum)
    • Gatunek: Wrzosowiec Marschalla (Corispermum marschallii)
    • Gatunek: Wrzosowiec lśniący (Corispermum nitidum)
    • Gatunek: Obione szypułkowa (Halimione pedunculata)
    • Gatunek: Mietelnik piaskowy (Kochia laniflora)
    • Gatunek: Mietelnik żakula (Kochia scoparia)
    • Gatunek: Chrząstkowiec polny, chrząstkowiec pospolity (Polycnemum arvense)
    • Gatunek: Chrząstkowiec Heuffela (Polycnemum heuffelii)
    • Gatunek: Chrząstkowiec większy (Polycnemum majus)
    • Gatunek: Soliród zielny (Salicornia europea)
    • Gatunek: Solanka pagórkowa (Salsola collina)
    • Gatunek: Solanka kolczysta (Salsola kali)
    • Gatunek: Solanka sodowa (Salsola soda)
    • Gatunek: Szpinak warzywny (Spinacia oleracea)
    • Gatunek: Sodówka nadmorska (Suaeda maritima)
   • Rodzina: Dziwaczkowate (Nyctaginaceae)
    • Gatunek: Dziwaczek Jalapa (Mirabilis jalapa)
    • Gatunek: Kiślina nocnicowata, ostrobarw rzepieniolistny (Oxybaphus nyctagineus)
   • Rodzina: Portulakowate (Portulaceae)
    • Gatunek: Kalandrinia spłaszczona (Calandrinia compressa)
    • Gatunek: Klajtonia przeszyta (Claytonia perfoliata)
    • Gatunek: Zdrojek źródlany (Montia fontana)
    • Gatunek: Portulaka wielkokwiatowa (Portulaca grandiflora)
    • Gatunek: Portulaka pospolita (Portulaca oleracea)
   • Rodzina: Tamaryszkowate (Tamaricaceae)
    • Gatunek: Posłonek kutnerowaty, posłonek pospolity (Helianthemum nummularium)
    • Gatunek: Września pobrzeżna (Myricaria germanica)
    • Gatunek: Tamaryszek francuski (Tamarix gallica)
    • Gatunek: Tamaryszek drobnokwiatowy (Tamarix parviflora)
    • Gatunek: Tamaryszek pięciopręcikowy (Tamarix smyrnensis)
  • Rząd: Komelinowce (Commelinales)
   • Rodzina: Komelinowate (Commelinaceae)
    • Gatunek: Komelina niebieska (Commelina coelestis)
    • Gatunek: Komelina zwyczajna (Commelina communis)
    • Gatunek: Tinancja wzniesiona (Tinantia erecta)
    • Gatunek: Trzykrotka Andersona (Tradescantia ×andersoniana)
    • Gatunek: Trzykrotka wirginijska (Tradescantia virginiana)
  • Rząd: Powojowce (Convolvulales)
   • Rodzina: Powojowate (Convolvulaceae)
    • Gatunek: Kielisznik nadobny (Calystegia pulchra)
    • Gatunek: Kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium)
    • Gatunek: Kanianka południowa (Cascuta australis)
    • Gatunek: Kanianka polna (Cascuta campestris)
    • Gatunek: Kanianka lnowa (Cascuta epilinum)
    • Gatunek: Kanianka macierzankowa (Cascuta epithymum)
    • Gatunek: Kanianka pospolita (Cascuta europaea)
    • Gatunek: Kanianka amerykańska (Cascuta gronovii)
    • Gatunek: Kanianka wielka (Cascuta lupuliformis)
    • Gatunek: Kanianka wonna (Cascuta suaveolens)
    • Gatunek: Powój polny (Convolvulus arvensis) ikona-polska
    • Gatunek: Powój trójbarwny (Convolvulus tricolor)
    • Gatunek: Wilec bluszczowaty (Ipomoea hederacea)
    • Gatunek: Wilec purpurowy (Ipomoea purpurea)
  • Rząd: Dyniowce (Cucurbitales)
   • Rodzina: Dyniowate (Cucurbitaceae)
    • Gatunek: Przestęp biały (Bryonia alba)
    • Gatunek: Przestęp dwupienny (Bryonia cretica)
    • Gatunek: Kolokwinta (Citrullus colocynthis)
    • Gatunek: Arbuz zwyczajny, kawon (Citrullus lanatus)
    • Gatunek: Melon (Cucumis melo)
    • Gatunek: Ogórek (Cucumis sativus) ikona-polska
    • Gatunek: Dynia figolistna (Cucurbita ficifolia)
    • Gatunek: Dynia olbrzymia (Cucurbita maxima)
    • Gatunek: Dynia zwyczajna (Cucurbita pepo) ikona-polska
    • Gatunek: Cukinia (Cucurbita pepo var. giromontiina) ikona-polska
    • Gatunek: Tryskawiec lekarski, ośli ogórek (Ecbalium elaterium)
    • Gatunek: Echinocystis, kolczurka (Echinocystis lobata)
    • Gatunek: Harbuźnik kolczasty (Sicyos angulatus)
    • Gatunek: Tladianta zwodna, ziemniaczka sercowata (Tladiantha dubia)
  • Rząd: Turzycowce (Cyperales)
   • Rodzina: Turzycowate (Cyperaceae)
    • Gatunek: Ostrzew spłaszczony (Blysmus comprsessus)
    • Gatunek: Ostrzew rudy (Blysmus rufus)
    • Gatunek: Turzyca zaostrzona (Carex acuta)
    • Gatunek: Turzyca błotna (Carex acutiformis)
    • Gatunek: Turzyca tunikowa (Carex appropinquata)
    • Gatunek: Turzyca piaskowa (Carex arenaria)
    • Gatunek: Turzyca oścista (Carex atherodes)
    • Gatunek: Turzyca ciborowata (Carex bohemica)
    • Gatunek: Turzyca drżączkowa (Carex brizoides)
    • Gatunek: Turzyca brunatna (Carex brunnescens)
    • Gatunek: Turzyca Bueka (Carex buekii)
    • Gatunek: Turzyca Buxbauma (Carex buxbaumii)
    • Gatunek: Turzyca włosowata (Carex capillaris)
    • Gatunek: Turzyca wiosenna (Carex caryophyllea) ikona-polska
    • Gatunek: Turzyca darniowa (Carex cespitosa)
    • Gatunek: Turzyca strunowa (Carex chordorrhiza)
    • Gatunek: Turzyca włosista (Carex comans)
    • Gatunek: Turzyca siwa (Carex curta)
    • Gatunek: Turzyca Davalla (Carex davalliana)
    • Gatunek: Turzyca drobna (Carex demissa)
    • Gatunek: Turzyca siedmiogrodzka (Carex depressa)
    • Gatunek: Turzyca obła (Carex diandra)
    • Gatunek: Turzyca palczasta (Carex digitata)
    • Gatunek: Turzyca dwupienna (Carex dioica)
    • Gatunek: Turzyca szczupła (Carex disperma)
    • Gatunek: Turzyca odległokłosa (Carex distans)
    • Gatunek: Turzyca dwustronna (Carex disticha)
    • Gatunek: Turzyca rozsunięta (Carex divulsa)
    • Gatunek: Turzyca gwiazdkowata (Carex echinata)
    • Gatunek: Turzyca sztywna (Carex elata)
    • Gatunek: Turzyca długokłosa (Carex elongata)
    • Gatunek: Turzyca wrzosowiskowa (Carex ericetorum)
    • Gatunek: Turzyca wyciągnięta (Carex extensa)
    • Gatunek: Turzyca sina (Carex flacca)
    • Gatunek: Turzyca żółta (Carex flava)
    • Gatunek: Turzyca kulista (Carex globularis)
    • Gatunek: Turzyca Hartmanna (Carex hartmannii)
    • Gatunek: Turzyca torfowa (Carex heleonastes)
    • Gatunek: Turzyca owłosiona (Carex hirta)
    • Gatunek: Turzyca Hosta (Carex hostiana)
    • Gatunek: Turzyca niska (Carex humilis)
    • Gatunek: Turzyca sitowata (Carex juncella)
    • Gatunek: Turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa)
    • Gatunek: Turzyca łuszczkowata (Carex lepidocarpa)
    • Gatunek: Turzyca loarska (Carex ligerica)
    • Gatunek: Turzyca bagienna (Carex limosa)
    • Gatunek: Turzyca życicowa (Carex loliacea)
    • Gatunek: Turzyca patagońska (Carex magellanica)
    • Gatunek: Turzyca ciemnokłosa (Carex melanostachya)
    • Gatunek: Turzyca Michela (Carex michelii)
    • Gatunek: Turzyca drobnpzadziorkowa (Carex microglochin)
    • Gatunek: Turzyca pagórkowa (Carex montana)
    • Gatunek: Turzyca Morrowa, turzyca japońska (Carex morrowii)
    • Gatunek: Turzyca najeżona (Carex muricata)
    • Gatunek: Turzyca pospolita (Carex nigra)
    • Gatunek: Turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda) ikona-polska
    • Gatunek: Turzyca nibylisia (Carex otrubae)
    • Gatunek: Turzyca zajęcza (Carex ovalis)
    • Gatunek: Turzyca blada (Carex pallescens)
    • Gatunek: Turzyca prosowata (Carex panicea)
    • Gatunek: Turzyca prosowa (Carex paniculata)
    • Gatunek: Turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora)
    • Gatunek: Turzyca stopowata (Carex pediformis)
    • Gatunek: Turzyca zwisła (Carex pendula)
    • Gatunek: Turzyca orzęsiona (Carex pilosa) ikona-polska
    • Gatunek: Turzyca pigułkowa (Carex pilulifera)
    • Gatunek: Turzyca wczesna (Carex praecox)
    • Gatunek: Turzyca ciborowata (Carex pseudocyperus)
    • Gatunek: Turzyca pchla (Carex pulicaris)
    • Gatunek: Turzyca punktowana (Carex punctata)
    • Gatunek: Turzyca Reichenbacha (Carex reichenbachii)
    • Gatunek: Turzyca odległokłosowa (Carex remota)
    • Gatunek: Turzyca poznańska (Carex repens)
    • Gatunek: Turzyca gładkodzióbkowa (Carex rhynchophysa)
    • Gatunek: Turzyca brzegowa (Carex riparia)
    • Gatunek: Turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)
    • Gatunek: Turzyca żytowata (Carex secalina) ikona-polska
    • Gatunek: Turzyca Oedera (Carex serotina)
    • Gatunek: Turzyca ścieśniona (Carex spicata)
    • Gatunek: Turzyca wąskolistna (Carex stenophylla)
    • Gatunek: Turzyca zgrzebłowata (Carex strigossa)
    • Gatunek: Turzyca delikatna (Carex supina)
    • Gatunek: Turzyca leśna (Carex sylvatica)
    • Gatunek: Turzyca filcowata (Carex tomentosa)
    • Gatunek: Turzyca cienista (Carex umbrosa) ikona-polska
    • Gatunek: Turzyca luźnokwiatowa (Carex vaginata)
    • Gatunek: Turzyca pęcherzykowata (Carex vesicaria)
    • Gatunek: Turzyca lisia (Carex vulpina)
    • Gatunek: Kłoć wiechowata (Claudium mariscus)
    • Gatunek: Cibora zmienna (Cyperus alternifolius)
    • Gatunek: Cibora żółta (Cyperus flavescens)
    • Gatunek: Cibora brunatna (Cyperus fuscus)
    • Gatunek: Cibora Michela (Cyperus michelianus)
    • Gatunek: Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis)
    • Gatunek: Ponikło austriackie (Eleocharis austriaca)
    • Gatunek: Ponikło sutkowate (Eleocharis mamilata)
    • Gatunek: Ponikło wielołodygowe (Eleocharis multicaulis)
    • Gatunek: Ponikło jajowate (Eleocharis ovata)
    • Gatunek: Ponikło błotne (Eleocharis palustris)
    • Gatunek: Ponikło maleńkie (Eleocharis parvula)
    • Gatunek: Ponikło skąpokwatowe (Eleocharis quinqueflora)
    • Gatunek: Ponikło jednoprzysadkowe (Eleocharis uniglumis)
    • Gatunek: Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium)
    • Gatunek: Wełnianka delikatna (Eriophorum gracile)
    • Gatunek: Wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium)
    • Gatunek: Wełnianka pochwowata, pujki (Eriophorum vaginatum)
    • Gatunek: Przygiełka biała (Rhynchospora alba)
    • Gatunek: Przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)
    • Gatunek: Marzyca ruda (Schoenus ferrugineus)
    • Gatunek: Marzyca czarniawa (Schoenus nigricans)
    • Gatunek: Sitowie Kalmusa (Scirpus ×kalmusii)
    • Gatunek: Sitowie ciemnozielone (Scirpus atrovirens)
    • Gatunek: Sitowie darniowe, wełnianeczka darniowa (Scirpus cespitosus)
    • Gatunek: Sitowie pływające (Scirpus fluitans)
    • Gatunek: Sitowie główkowate, hołoszeń (Scirpus holoschoenus)
    • Gatunek: Sitowie alpejskie, wełnianeczka alpejska (Scirpus hudsonianus)
    • Gatunek: Sitowie jeziorne (Scirpus lacustris)
    • Gatunek: Sitowie nadmorskie, sitowiec (Scirpus maritimus)
    • Gatunek: Sitowie sztyletowate (Scirpus mucronatus)
    • Gatunek: Sitowie amerykańskie (Scirpus pungens)
    • Gatunek: Sitowie korzenioczepne (Scirpus radicans)
    • Gatunek: Sitowie szczeciniaste (Scirpus setaceus)
    • Gatunek: Sitowie drobne (Scirpus supinus)
    • Gatunek: Sitowie leśne (Scirpus sylvaticus)
    • Gatunek: Sitowie Tabernemontana (Scirpus tabernaemontani)
    • Gatunek: Turzyca muskegońska (Turzyca muskegońska)
  • Rząd: Szczeciowce (Dipsacales)
   • Rodzina: Piżmaczkowate (Adoxaceae)
    • Rodzina: Przewiertniowate (Caprifoliaceae)
     • Gatunek: Zadrzewnia (Diervilla lonicera)
     • Gatunek: Zimoziół północny (Linnaea borealis)
     • Gatunek: Wiciokrzew siny (Lonicera caerulea)
     • Gatunek: Wiciokrzew przewiercień, kapryfolium (Lonicera caprifolium)
     • Gatunek: Suchodrzew Ferdynanda (Lonicera ferdinandii)
     • Gatunek: Wiciokrzew skrytoowocowy (Lonicera involucrata)
     • Gatunek: Wiciokrzew Ledeboura (Lonicera ledebourii)
     • Gatunek: Wiciokrzew Morrowa (Lonicera morrowii)
     • Gatunek: Wiciokrzew czarny (Lonicera nigra)
     • Gatunek: Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) ikona-polska
     • Gatunek: Wiciokrzew pirenejski (Lonicera pyrenaica)
     • Gatunek: Wiciokrzew tatarski (Lonicera tatarica)
     • Gatunek: Suchodrzew pospolity, wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum) ikona-polska
     • Gatunek: Dziki bez hebd (Sambucus ebulus)
     • Gatunek: Bez czarny (Sambucus nigra) ikona-polska
     • Gatunek: Dziki bez koralowy (Sambucus racemosa)
     • Gatunek: Śnieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos ×chenaultii)
     • Gatunek: Śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus)
     • Gatunek: Śnieguliczka koralowa (Symphoricarpos orbiculatus)
     • Gatunek: Kalina wonna (Viburnum farreri)
     • Gatunek: Kalina hordowina (Viburnum lantana) ikona-polska
     • Gatunek: Kalina koralowa (Viburnum opulus) ikona-polska
    • Rodzina: Szczeciowate (Dipsacaceae)
     • Gatunek: Głowaczek tatarski (Cephalaria gigantea)
     • Gatunek: Szczeć pospolita, szczeć leśna (Dipsacus fullonum) ikona-polska
     • Gatunek: Szczeć wykrawana (Dipsacus laciniatus)
     • Gatunek: Szczeć owłosiona (Dipsacus pilosus)
     • Gatunek: Szczeć sukiennicza (Dipsacus sativus)
     • Gatunek: Świerzbnica polna (Knautia arvensis) ikona-polska
     • Gatunek: Świerzbnica leśna (Knautia dipsacifolia)
     • Gatunek: Driakiew purpurowa (Scabiosa atropurpurea)
     • Gatunek: Driakiew wonna (Scabiosa canescens)
     • Gatunek: Driakiew gołębia (Scabiosa columbaria)
     • Gatunek: Driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca)
     • Gatunek: Czarcikęs łąkowy (Stuccisa pratensis)
     • Gatunek: Czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa)
    • Rodzina: Kozłkowate (Valerianaceae)
     • Gatunek: Kozłek wąskolistny (Valeriana angustifolia)
     • Gatunek: Kozłek dwupienny (Valeriana dioica)
     • Gatunek: Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) ikona-polska
     • Gatunek: Kozłek bzowy (Valeriana sambucifolia)
     • Gatunek: Kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia)
     • Gatunek: Kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris)
     • Gatunek: Roszponka ostrogrzbiecista (Valerianella carinata)
     • Gatunek: Roszponka koronowa (Valerianella coronata)
     • Gatunek: Roszponka ząbkowana (Valerianella dentata)
     • Gatunek: Roszponka warzywna (Valerianella locusta)
     • Gatunek: Roszponka bruzdkowana (Valerianella rimosa)
   • Rząd: Wrzosowce (Ericales)
    • Rodzina: Bażynowate (Empetraceae)
     • Gatunek: Bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum) ikona-polska
     • Gatunek: Bażyna czarna (Empetrum nigrum) ikona-polska
    • Rodzina: Wrzosowate (Ericaceeae)
    • Rodzina: Gruszyczkowate (Pyrolaceae)
     • Gatunek: Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
     • Gatunek: Ortylia jednokwiatowa, gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora)
     • Gatunek: Korzeniówka naga (Monotropa hypophegea)
     • Gatunek: Korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitis)
     • Gatunek: Ortylia jednostronna, gruszkówka Ramiszja (Orthilia secunda)
     • Gatunek: Gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha)
     • Gatunek: Gruszyczka średnia (Pyrola media)
     • Gatunek: Gruszyczka mniejsza (Pyrola minor)
     • Gatunek: Gruszyczka okrągłolistna, zimozielon (Pyrola rotundiflora)
   • Rząd: Bobowce (Fabales)
    • Rodzina: Bobowate, motylkowate (Fabaceae)
     • Gatunek: Amorfa krzewiasta, indygowiec (Amorpha fruticosa)
     • Gatunek: Przelot pospolity, wełnica (Anthyllis vulneraria) ikona-polska
     • Gatunek: Orzacha, orzech ziemny (Arachis hypogaea)
     • Gatunek: Traganek piaskowy (Astragalus arenarius)
     • Gatunek: Traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer)
     • Gatunek: Traganek duński (Astragalus danicus)
     • Gatunek: Traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos)
     • Gatunek: Traganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis)
     • Gatunek: Baptysja błękitna, barwnica błękitna (Baptisia australis)
     • Gatunek: Karagana syberyjska (Caragana arborescens)
     • Gatunek: Karagana podolska (Caragana frutex)
     • Gatunek: Szczczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus)
     • Gatunek: Szczczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis)
     • Gatunek: Szczczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus)
     • Gatunek: Szczczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus)
     • Gatunek: Janowczyk skrzydlaty (Chamaespartium sagittale)
     • Gatunek: Ciecierzyca pospolita (Cicer arietinum)
     • Gatunek: Moszenki południowe (Colutea arborescens)
     • Gatunek: Moszenki wschodnie (Colutea orientalis)
     • Gatunek: Cieciorka pstra, ciecioreczka (Coronilla scorpioides)
     • Gatunek: Szyplin jedwabisty (Dorycnium germanicum)
     • Gatunek: Szyplin zielny (Dorycnium herbaceum)
     • Gatunek: Rutwica lekarska (Galega officinalis)
     • Gatunek: Janowiec angielski (Genista anglica)
     • Gatunek: Janowiec ciernisty (Genista germanica)
     • Gatunek: Janowiec włosisty (Genista pilosa)
     • Gatunek: Janowiec barwierski, żółcidło (Genista tinctoria) ikona-polska
     • Gatunek: Glediczia trójcierniowa, iglicznia trójcierniowa (Gleditsia triacanthos)
     • Gatunek: Soja owłosiona (Glycine max)
     • Gatunek: Lukrecja najeżona (Glycyrrhiza echinata)
     • Gatunek: Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra)
     • Gatunek: Konikleca czubata (Hippocrepis comosa)
     • Gatunek: Złotokap zwyczajny, złotokap pospolity (Laburnum anagyroides)
     • Gatunek: Groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus)
     • Gatunek: Groszek kosmatostrąkowy (Lathyrus hirsutus)
     • Gatunek: Groszek drobnokwiatowy (Lathyrus inconspicuus)
     • Gatunek: Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)
     • Gatunek: Groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius)
     • Gatunek: Groszek skrzydlasty (Lathyrus linifolius)
     • Gatunek: Groszek nadmorski (Lathyrus maritimus)
     • Gatunek: Groszek czerniejący (Lathyrus niger)
     • Gatunek: Groszek liściakowaty (Lathyrus nissolia)
     • Gatunek: Groszek ochrowy (Lathyrus ochrous)
     • Gatunek: Groszek pachnący (Lathyrus odoratus)
     • Gatunek: Groszek błotny (Lathyrus palustris)
     • Gatunek: Groszek pannoński (Lathyrus pannonicus)
     • Gatunek: Groszek wielkoprzylistkowy (Lathyrus pisiformis)
     • Gatunek: Groszek żółty (Lathyrus pratensis)
     • Gatunek: Groszek siewny, lędźwian siewny (Lathyrus sativus)
     • Gatunek: Groszek leśny (Lathyrus sylvestris)
     • Gatunek: Groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus)
     • Gatunek: Groszek wiosenny (Lathyrus vernus)
     • Gatunek: Szczczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans)
     • Gatunek: Soczewica jadalna (Lens culinaris)
     • Gatunek: Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus) ikona-polska
     • Gatunek: Komonica wąskolistna (Lotus tenuis)
     • Gatunek: Komonica błotna (Lotus uliginosus)
     • Gatunek: Łubin biały (Lupinus albus)
     • Gatunek: Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius)
     • Gatunek: Łubin żółty (Lupinus luteus)
     • Gatunek: Łubin zmienny (Lupinus mutabilis)
     • Gatunek: Łubin wieloletni (Lupinus perennis)
     • Gatunek: Łubin trwały (Lupinus polyphyllus)
     • Gatunek: Lucerna igiełkowata (Medicago aculeata)
     • Gatunek: Lucerna arabska (Medicago arabica)
     • Gatunek: Lucerna sierpowata, dzięcielina (Medicago falcata) ikona-polska
     • Gatunek: Lucerna nerkowata (Medicago lupulina)
     • Gatunek: Lucerna kolczastostrąkowa (Medicago minima)
     • Gatunek: Lucerna zmienna (Medicago polymorpha)
     • Gatunek: Lucerna wczesna (Medicago praecox)
     • Gatunek: Lucerna siewna (Medicago sativa) ikona-polska
     • Gatunek: Lucerna tarczowata (Medicago scutellata)
     • Gatunek: Nostrzyk biały (Melilotus alba)
     • Gatunek: Nostrzyk wyniosły (Melilotus altissima)
     • Gatunek: Nostrzyk ząbkowany (Melilotus dentanta)
     • Gatunek: Nostrzyk indyjski (Melilotus indica)
     • Gatunek: Nostrzyk messyński (Melilotus messanensis)
     • Gatunek: Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis) ikona-polska
     • Gatunek: Nostrzyk bruzdkowany (Melilotus sulcata)
     • Gatunek: Nostrzyk wołżański (Melilotus wolgica)
     • Gatunek: Sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria)
     • Gatunek: Sparceta siewna (Onobrychis viciifolia)
     • Gatunek: Wilżyna bezbronna (Ononis arvensis)
     • Gatunek: Wilżyna rozłogowa (Ononis repens)
     • Gatunek: Wilżyna ciernista (Ononis spinosa)
     • Gatunek: Seradela spłaszczona (Ornithopus compressus)
     • Gatunek: Seradela drobna (Ornithopus perpusillus)
     • Gatunek: Seradela siewna (Ornithopus sativus)
     • Gatunek: Ostrołódka kosmata (Oxytropis pilosa)
     • Gatunek: Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus)
     • Gatunek: Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris) ikona-polska
     • Gatunek: Groch zwyczajny (Pisum sativum)
     • Gatunek: Robinia akacjowa, grochodrzew (Robinia pseudacacia)
     • Gatunek: Żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius) ikona-polska
     • Gatunek: Komonicznik skrzydlastostrąkowy (Tetragonolobus maritimus)
     • Gatunek: Koniczyna aleksandryjska (Trifolium alexandrinum)
     • Gatunek: Koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre)
     • Gatunek: Koniczyna wąskolistna (Trifolium angustifolium)
     • Gatunek: Koniczyna polna, Kotki (Trifolium arvense)
     • Gatunek: Koniczyna złocistożółta (Trifolium aureum)
     • Gatunek: Koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre)
     • Gatunek: Koniczyna konstantynopolitańska (Trifolium contantinopolitanum)
     • Gatunek: Koniczyna drobnogłówkowata, orędziw (Trifolium dubium)
     • Gatunek: Koniczyna rozdęta, gardzielnik (Trifolium fragiferum)
     • Gatunek: Koniczyna główkowata (Trifolium glomeratum)
     • Gatunek: Koniczyna białoróżowa, koniczyna szwedzka (Trifolium hybridum)
     • Gatunek: Koniczyna krwistoczerwona, Inkarnatka (Trifolium incarnatum)
     • Gatunek: Koniczyna łubinowata (Trifolium lupinaster)
     • Gatunek: Koniczyna pogięta (Trifolium medium)
     • Gatunek: Koniczyna pagórkowa, Targownik (Trifolium montanum)
     • Gatunek: Koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon)
     • Gatunek: Koniczyna pannońska (Trifolium pannonicum)
     • Gatunek: Koniczyna odstająca (Trifolium patens)
     • Gatunek: Koniczyna łąkowa, koniczyna czerwona (Trifolium pratense) ikona-polska
     • Gatunek: Koniczyna biała, koniczyna rozesłana (Trifolium repens) ikona-polska
     • Gatunek: Koniczyna perska, koniczyna skręcona, Perko (Trifolium resupinatum)
     • Gatunek: Koniczyna długokłosowa (Trifolium rubens)
     • Gatunek: Koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum)
     • Gatunek: Koniczyna gwiazdkowata (Trifolium stellatum)
     • Gatunek: Koniczyna kreskowana (Trifolium striatum)
     • Gatunek: Kozieradka błękitna (Trigonella caerulea)
     • Gatunek: Kozieradka pospolita, greckie siano (Trigonella foenum-graecum)
     • Gatunek: Kolcolist zachodni (Ulex europaeus)
     • Gatunek: Wyka wąskolistna (Vicia angustifolia)
     • Gatunek: Wyka jednokwiatowa (Vicia articulata)
     • Gatunek: Wyka bengalska (Vicia benghalensis)
     • Gatunek: Wyka bityńska (Vicia bithynica)
     • Gatunek: Wyka kaszubska (Vicia cassubica)
     • Gatunek: Wyka ptasia (Vicia cracca) ikona-polska
     • Gatunek: Wyka pstra (Vicia dasycarpa)
     • Gatunek: Wyka zaroślowa (Vicia dumetorum)
     • Gatunek: Wyka soczewicowa (Vicia ervilla)
     • Gatunek: Bób (Vicia faba)
     • Gatunek: Wyka brudnożółta (Vicia grandiflora)
     • Gatunek: Wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta)
     • Gatunek: Wyka lędźwianowata (Vicia lathyroides)
     • Gatunek: Wyka żółta (Vicia lutea)
     • Gatunek: Vicia melanops
     • Gatunek: Wyka narbońska (Vicia narbonensis)
     • Gatunek: Wyka pannońska (Vicia pannonica)
     • Gatunek: Wyka grochowata (Vicia pisiformis)
     • Gatunek: Wyka siewna (Vicia sativa)
     • Gatunek: Wyka płotowa (Vicia sepium)
     • Gatunek: Wyka leśna (Vicia sylvatica)
     • Gatunek: Wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia)
     • Gatunek: Wyka delikatna (Vicia tenuissima)
     • Gatunek: Wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma)
     • Gatunek: Wyka kosmata, wyka ozima (Vicia villosa)
   • Rząd: Goryczkowce (Gentianales)
    • Rodzina: Trojeściowate (Asclepiadaceae)
     • Gatunek: Trojeść amerykańska (Asclepias syriaca)
     • Gatunek: Ciemiężyk drobnokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria)
    • Rodzina: Goryczkowate (Gentianaceae)
     • Gatunek: Centuria zwyczajna (Centaurium erythraea)
     • Gatunek: Centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale)
     • Gatunek: Centuria nadobna (Centaurium pulchellum)
     • Gatunek: Goryczka trojesciowa (Gentiana asclepiadea)
     • Gatunek: Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata)
     • Gatunek: Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata)
     • Gatunek: Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)
     • Gatunek: Goryczka tybetańska (Gentiana tibetica)
     • Gatunek: Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella)
     • Gatunek: Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica)
     • Gatunek: Goryczuszka polna (Gentianella campestris)
     • Gatunek: Goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata)
     • Gatunek: Goryczuszka Wettsteina (Gentianella germanica)
     • Gatunek: Goryczuszka wczesna (Gentianella lutescens)
     • Gatunek: Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa)
     • Gatunek: Niebielistka trwała (Swertia perennis)
    • Rodzina: Bobrkowate (Menyanthaceae)
     • Gatunek: Bobrek trójliskowy (Menyanthes trifoliata)
     • Gatunek: Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
    • Rodzina: Marzanowate (Rubiaceae)
     • Gatunek: Marzanka polna (Asperula arvensis)
     • Gatunek: Marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica)
     • Gatunek: Marzanka wschodnia (Asperula orientalis)
     • Gatunek: Marzanka barwierska (Asperula tinctoria)
     • Gatunek: Krucjata wiosenna, przytulia wiosenna (Cruciata glabra)
     • Gatunek: Krucjata krzyżowa, przytulia krzyzowa (Cruciata laevipes)
     • Gatunek: Przytulia biała (Galium album)
     • Gatunek: Przytulia czepna (Galium aparine) ikona-polska
     • Gatunek: Przytulia północna (Galium boreale)
     • Gatunek: Przytulia wydłużona (Galium elongatum)
     • Gatunek: Przytulia siwa, marzanka siwa (Galium glaucum)
     • Gatunek: Przytulia zwyczajna (Galium mollugo)
     • Gatunek: Przytulia wonna, marzanka wonna (Galium odoratum) ikona-polska
     • Gatunek: Przytulia błotna (Galium palustre)
     • Gatunek: Przytulia paryska (Galium parisense)
     • Gatunek: Przytulia drobna (Galium pumilum)
     • Gatunek: Przytulia potokowa, lepczyca (Galium rivale)
     • Gatunek: Przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium)
     • Gatunek: Przytulia hercyńska, przytulia skalna (Galium saxatile)
     • Gatunek: Przytulia Schultesa (Galium schultesii)
     • Gatunek: Przytulia fałszywa (Galium spurium)
     • Gatunek: Przytulia krakowska (Galium suecicum)
     • Gatunek: Przytulia leśna (Galium sylvaticum)
     • Gatunek: Przytulia trójrożna (Galium tricornutum)
     • Gatunek: Przytulia trójdzielna (Galium trifidum)
     • Gatunek: Przytulia bagienna (Galium uliginosum)
     • Gatunek: Przytulia włosista (Galium valdepilosum)
     • Gatunek: Przytulia właściwa (Galium verum) ikona-polska
     • Gatunek: Marzanna barwierska (Rubia tinctorum)
     • Gatunek: Rolnica pospolita (Sherardia arvensis)
   • Rząd: Bodziszkowce (Geraniales)
    • Rodzina: Wilczomleczowate (Euphorbiaceae)
     • Gatunek: Wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides)
     • Gatunek: Wilczomlecz kątowaty (Euphorbia angulata)
     • Gatunek: Wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias)
     • Gatunek: Wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis)
     • Gatunek: Wilczomlecz pstry, ostromlecz pstry (Euphorbia epithymoides) ikona-polska
     • Gatunek: Wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula)
     • Gatunek: Wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua)
     • Gatunek: Wilczomlecz sierpowaty (Euphorbia falcata)
     • Gatunek: Wilczomlecz obrotny, kołowrotek (Euphorbia helioscopia)
     • Gatunek: Wilczomlecz rozesłany (Euphorbia humifusa)
     • Gatunek: Wilczomlecz skoczek (Euphorbia lathyris)
     • Gatunek: Wilczomlecz błyszczący (Euphorbia lucida)
     • Gatunek: Wilczomlecz plamisty (Euphorbia maculata)
     • Gatunek: Wilczomlecz obrzezony (Euphorbia marginata)
     • Gatunek: Wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris)
     • Gatunek: Wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus)
     • Gatunek: Wilczomlecz szerokolistny (Euphorbia platyphyllos)
     • Gatunek: Wilczomlecz sztywny (Euphorbia serrulata)
     • Gatunek: Wilczomlecz turyński (Euphorbia taurinensis)
     • Gatunek: Wilczomlecz rózgowaty (Euphorbia tommasiniana)
     • Gatunek: Wilczomlecz włosisty (Euphorbia villosa)
     • Gatunek: Rącznik zwyczajny (Ricinus communis)
    • Rodzina: Bodziszkowate (Geraniaceae)
     • Gatunek: Iglica pospolita (Erodium cicutarium) ikona-polska
     • Gatunek: Iglica wcinana (Erodium laciniatum)
     • Gatunek: Iglica malwowata (Erodium malacoides)
     • Gatunek: Iglica pizmowa (Erodium moschatum)
     • Gatunek: Bodziszek czeski, bodziszek cygański (Geranium bohemicum)
     • Gatunek: Bodziszek gołębi (Geranium columbinum)
     • Gatunek: Bodziszek porozcinany (Geranium dissectum)
     • Gatunek: Bodziszek rozłożysty (Geranium divaricatum)
     • Gatunek: Bodziszek kaukaski, bodziszek iberyjski (Geranium ibericum)
     • Gatunek: Bodziszek lśniący (Geranium lucidum)
     • Gatunek: Bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum) ikona-polska
     • Gatunek: Bodziszek kosmaty (Geranium molle)
     • Gatunek: Bodziszek błotny (Geranium palustre)
     • Gatunek: Bodziszek żałobny (Geranium phaeum) ikona-polska
     • Gatunek: Bodziszek łąkowy (Geranium pratense) ikona-polska
     • Gatunek: Bodziszek drobny (Geranium pusillum)
     • Gatunek: Bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum)
     • Gatunek: Bodziszek cuchnący (Geranium robertianum) ikona-polska
     • Gatunek: Bodziszek okrągłolistny (Geranium rotundifolium)
     • Gatunek: Bodziszek czerwony, bodziszek krwisty (Geranium sanguineum) ikona-polska
     • Gatunek: Bodziszek syberyjski (Geranium sibiricum)
     • Gatunek: Bodziszek leśny (Geranium sylvaticum)
    • Rodzina: Lnowate (Linaceae)
     • Gatunek: Len austriacki (Linum austriacum)
     • Gatunek: Len przeczyszczający (Linum catharticum)
     • Gatunek: Len złocisty (Linum flavum) ikona-polska
     • Gatunek: Len włochaty (Linum hirsutum)
     • Gatunek: Len trwały (Linum perenne)
     • Gatunek: Len zwyczajny (Linum usitatissimum) ikona-polska
     • Gatunek: Lenek stoziarn (Radiola linoides)
    • Rodzina: Szczawikowate (Oxalidaceae)
     • Gatunek: Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) ikona-polska
     • Gatunek: Szczawik rożkowaty (Oxalis corniculata)
     • Gatunek: Szczawik czterolistkowy, czterolistna koniczynka (Oxalis deppei)
     • Gatunek: Szczawik Dillena (Oxalis dillenii)
     • Gatunek: Szczawik żółty (Oxalis europaea)
    • Rodzina: Nasturcjowate (Tropaeolaceae)
     • Gatunek: Nasturcja większa (Tropaeolum majus)
     • Gatunek: Nasturcja włóczęga (Tropaeolum peregrinum)
     • Gatunek: Nasturcja bulwiasta (Tropaeolum tuberosum)
    • Rodzina: Parolistowate (Zygophyllaceae)
     • Gatunek: Buzdyganek naziemny (Tribulus terrestris)
     • Gatunek: Parolist wschodni (Zygophyllum fabago)
   • Rząd: Parzeplinowce (Gunnerales)
    • Rodzina: Parzeplinowate, gunnerowate (Gunneraceae)
   • Rząd: Orzechowce (Juglandales)
    • Rodzina: Orzechowate (Juglandaceae)
     • Gatunek: Orzesznik gorzki, orzesznik sercowaty (Carya cordiformis)
     • Gatunek: Orzesznik siedmiolistkowy (Carya laciniosa)
     • Gatunek: Orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata)
     • Gatunek: Orzech szary (Juglans cinerea)
     • Gatunek: Orzech czarny (Juglans nigra)
     • Gatunek: Orzech włoski (Juglans regia)
   • Rząd: Sitowce (Juncales)
    • Rodzina: Sitowate (Juncaceae)
     • Gatunek: Sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus)
     • Gatunek: Sit alpejski (Juncus alpinus)
     • Gatunek: Sit członowaty (Juncus articulatus)
     • Gatunek: Sit czarny (Juncus atratus)
     • Gatunek: Sit bałtycki (Juncus balticus)
     • Gatunek: Sit dwudzielny (Juncus bufonius)
     • Gatunek: Sit drobny (Juncus bulbosus)
     • Gatunek: Sit główkowaty (Juncus capitatus)
     • Gatunek: Sit ścieśniony (Juncus compressus)
     • Gatunek: Sit skupiony (Juncus conglomeratus)
     • Gatunek: Sit rozpierzchły (Juncus effusus)
     • Gatunek: Sit cienki (Juncus filiformis)
     • Gatunek: Sit Gerarda (Juncus gerardii)
     • Gatunek: Sit siny (Juncus inflexus) ikona-polska
     • Gatunek: Sit morski (Juncus maritimus)
     • Gatunek: Sit żabi (Juncus ranarius)
     • Gatunek: Sit sztywny (Juncus squarrosus)
     • Gatunek: Sit torfowy (Juncus stygius)
     • Gatunek: Sit tępokwiatowy (Juncus subnodulosus)
     • Gatunek: Sit błotny (Juncus tenageia)
     • Gatunek: Sit chudy (Juncus tenuis)
     • Gatunek: Kosmatka polna (Luzula campestris)
     • Gatunek: Kosmatka gajowa (Luzula luzuloides)
     • Gatunek: Kosmatka wielokwiatowa (Luzula multiflora)
     • Gatunek: Kosmatka blada (Luzula pallescens)
     • Gatunek: Kosmatka orzęsiona (Luzula pilosa)
     • Gatunek: Kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica)
   • Rząd: Jasnotowce (Lamiales)
    • Rodzina: Omżynowate (Buddlejaceae)
     • Gatunek: Omżyn Davida (Buddleja davidii)
    • Rodzina: Rzęślowate (Callitrichaceae)
     • Gatunek: Rzęśl długoszyjkowa (Callitriche cophocarpa)
     • Gatunek: Rzęśl hakowata (Callitriche hamulata)
     • Gatunek: Rzęśl jesienna (Callitriche hermaphroditica)
     • Gatunek: Rzęśl wiosenna (Callitriche palustris)
     • Gatunek: Rzęśl płaskoowockowa (Callitriche platycarpa)
     • Gatunek: Rzęśl wielkoowockowa (Callitriche stagnalis)
    • Rodzina: Kulnikowate (Globulariaceae)
     • Gatunek: Kulnik zwyczajny (Globularia vulgaris)
    • Rodzina: Jasnotowate, wargowe (Lamiaceae)
     • Gatunek: Czyścica drbnokwiatowa (Acinos arvensis)
     • Gatunek: Dąbrówka żółtokwiatowa (Ajuga chamaepitys)
     • Gatunek: Dąbrówka kosmata (Ajuga genevensis)
     • Gatunek: Dąbrówka piramidalna (Ajuga pyramidalis)
     • Gatunek: Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) ikona-polska
     • Gatunek: Ametystea błękitna (Amethystea coerulea)
     • Gatunek: Mierznica czarna (Ballota nigra)
     • Gatunek: Kalaminta lekarska, czyścica lekarska (Calamintha sylvatica)
     • Gatunek: Barbula klandońska (Caryopteris ×clandonensis)
     • Gatunek: Barbula szara (Caryopteris incana)
     • Gatunek: Barbula mongolska (Caryopteris mongholica)
     • Gatunek: Klinopodium pospolite, czyścica storzyszek (Clinopodium vulgare)
     • Gatunek: Pszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavica)
     • Gatunek: Pszczelnik drobnokwiatowy (Dracocephalum parviflorum)
     • Gatunek: Pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana)
     • Gatunek: Pszczelnik macierzankowy (Dracocephalum thymiflorum)
     • Gatunek: Marzymięta orzęsiona, elszolcja orzęsiona (Elsholtzia ciliata)
     • Gatunek: Poziewnik wąskolistny (Galeopsis angustifolia)
     • Gatunek: Poziewnik dwudzielny (Galeopsis bifida)
     • Gatunek: Poziewnik polny (Galeopsis ladanum)
     • Gatunek: Poziewnik miękkowłosy (Galeopsis pubescens)
     • Gatunek: Poziewnik pstry (Galeopsis speciosa)
     • Gatunek: Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit)
     • Gatunek: Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) ikona-polska
     • Gatunek: Bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta)
     • Gatunek: Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis)
     • Gatunek: Gajowiec żółty (Lamiastrum galeobdolon) ikona-polska
     • Gatunek: Jasnota biała (Lamium album)
     • Gatunek: Jasnota różowa (Lamium amplexicaule)
     • Gatunek: Jasnota mieszaniec (Lamium hybridum)
     • Gatunek: Jasnota plamista (Lamium maculatum)
     • Gatunek: Jasnota pośrednia (Lamium moluccellifolium)
     • Gatunek: Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
     • Gatunek: Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)
     • Gatunek: Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca)
     • Gatunek: Serdecznik szantowaty (Leonurus marrubiastrum)
     • Gatunek: Karbieniec pospolity (Lycopus europaeus)
     • Gatunek: Karbieniec wyniosły (Lycopus exaltatus)
     • Gatunek: Szanta obca (Marrubium peregrinum)
     • Gatunek: Szanta zwyczajna (Marrubium vulgare)
     • Gatunek: Melisa lekarska (Melissa officinalis)
     • Gatunek: Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum)
     • Gatunek: Mięta pieprzowa (Mentha ×piperita)
     • Gatunek: Mięta okręgowa (Mentha ×verticillata)
     • Gatunek: Mięta kosmata (Mentha ×villosa)
     • Gatunek: Mięta wodna, mięta nadwodna (Mentha aquatica)
     • Gatunek: Mięta polna (Mentha arvensis)
     • Gatunek: Mięta długolistna (Mentha longifolia) ikona-polska
     • Gatunek: Mięta polej (Mentha pulegium)
     • Gatunek: Mięta zielona, mięta kłosowa (Mentha spicata)
     • Gatunek: Mięta okrągłolistna (Mentha suaveolens)
     • Gatunek: Pysznogłówka dwoista (Monarda didyma)
     • Gatunek: Pysznogłówka dęta (Monarda fistulosa)
     • Gatunek: Kocimiętka właściwa (Nepta cataria) ikona-polska
     • Gatunek: Kocimiętka wielkokwiatowa (Nepta grandiflora)
     • Gatunek: Kocimiętka kubańska (Nepta kubanica)
     • Gatunek: Kocimiętka Mussina (Nepta mussini)
     • Gatunek: Kocimiętka naga, kocimiętka pannońska (Nepta pannonica)
     • Gatunek: Lebiodka pospolita, oregano (Origanum vulgare) ikona-polska
     • Gatunek: Żelaźniak bulwiasty (Phlomis tuberosa)
     • Gatunek: Głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora) ikona-polska
     • Gatunek: Głowienka kremowa (Prunella laciniata)
     • Gatunek: Głowienka pospolita (Prunella vulgaris)
     • Gatunek: Szałwia wełnista (Salvia aethiopis)
     • Gatunek: Szałwia srebrzysta (Salvia argentea)
     • Gatunek: Szałwia zaroślowa (Salvia dumetorum)
     • Gatunek: Szałwia lepka (Salvia glutinosa)
     • Gatunek: Szałwia omszona (Salvia nemorosa)
     • Gatunek: Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)
     • Gatunek: Szałwia błyszcząca (Salvia splendens)
     • Gatunek: Szałwia okręgowa (Salvia verticillata)
     • Gatunek: Szałwia zielona (Salvia viridis)
     • Gatunek: Cząber ogrodowy (Satureja hortensis)
     • Gatunek: Tarczyca wyniosła (Scuttelaria altissima)
     • Gatunek: Tarczyca pospolita (Scuttelaria galericulata)
     • Gatunek: Tarczyca oszczepowata (Scuttelaria hastifolia)
     • Gatunek: Tarczyca mała (Scuttelaria minor)
     • Gatunek: Gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana)
     • Gatunek: Czyściec roczny (Stachys annua)
     • Gatunek: Czyściec polny (Stachys arvensis)
     • Gatunek: Czyściec wełnisty (Stachys byzantina)
     • Gatunek: Czyściec kosmaty (Stachys germanica)
     • Gatunek: Czyściec wielkokwiatowy, bukwica wielkokwiatowa (Stachys grandiflora)
     • Gatunek: Czyściec lekarski (Stachys officinalis)
     • Gatunek: Czyściec błotny (Stachys palustris) ikona-polska
     • Gatunek: Czyściec prosty (Stachys recta)
     • Gatunek: Czyściec leśny (Stachys sylvatica) ikona-polska
     • Gatunek: Ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys)
     • Gatunek: Ożanka właściwa (Teucrium chamaedrys)
     • Gatunek: Ożanka czosnkowa (Teucrium scordium)
     • Gatunek: Ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia)
     • Gatunek: Macierzanka austriacka, macierzanka nagolistna (Thymus glabrerescens)
     • Gatunek: Macierzanka pannońska (Thymus pannonicus)
     • Gatunek: Macierzanka wczesna (Thymus praecox)
     • Gatunek: Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides)
     • Gatunek: Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) ikona-polska
     • Gatunek: Macierzanka tymianek, tymianek (Thymus vulgaris)
    • Rodzina: Pływaczowate (Lentibulariaceae)
     • Gatunek: Tłustosz pospolity (Pinguicula vulgaris)
     • Gatunek: Pływacz zaniedbany (Utricularia australis)
     • Gatunek: Pływacz Brema (Utricularia bremii)
     • Gatunek: Pływacz pośredni (Utricularia intermedia)
     • Gatunek: Pływacz drobny (Utricularia minor)
     • Gatunek: Pływacz żółtobiały (Utricularia ochroleuca)
     • Gatunek: Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)
    • Rodzina: Martyniowate (Martyniaceae)
     • Rodzina: Oliwkowate (Oleaceae)
      • Gatunek: Forsycja pośrednia (Forsythia ×intermedia)
      • Gatunek: Forsycja zwisła (Forsythia suspensa)
      • Gatunek: Forsycja zielona (Forsythia viridissima)
      • Gatunek: Jesion amerykański (Fraxinus americana)
      • Gatunek: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) ikona-polska
      • Gatunek: Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)
      • Gatunek: Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) ikona-polska
      • Gatunek: Bez chiński (Syringa ×chinensis)
      • Gatunek: Lilak pospolity (Syringa vulgaris) ikona-polska
     • Rodzina: Zarazowate (Orobanchaceae)
      • Gatunek: Zaraza macierzankowa (Orobanche alba)
      • Gatunek: Zaraza alzacka (Orobanche alsatica)
      • Gatunek: Zaraza piaskowa (Orobanche arenaria)
      • Gatunek: Zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea)
      • Gatunek: Zaraza błękitnawa (Orobanche coerulescens)
      • Gatunek: Zaraza wielka (Orobanche elatior)
      • Gatunek: Zaraza żółta (Orobanche flava)
      • Gatunek: Zaraza krwistoczerwona (Orobanche gracilis)
      • Gatunek: Zaraza bluszczowa (Orobanche hederae)
      • Gatunek: Zaraza czerwonawa (Orobanche lutea)
      • Gatunek: Zaraza drobnokwiatowa (Orobanche minor)
      • Gatunek: Zaraza goryczelowa (Orobanche picridis)
      • Gatunek: Zaraza niebiska (Orobanche purpurea)
      • Gatunek: Zaraza gałęzista (Orobanche ramosa)
      • Gatunek: Zaraza siatkowata (Orobanche reticulata)
      • Gatunek: Zaraza ożankowa (Orobanche teucrii)
     • Rodzina: Babkowate (Plantaginaceae)
      • Gatunek: Brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora)
      • Gatunek: Babka wyniosła (Plantago altissima)
      • Gatunek: Babka piaskowa (Plantago arenaria)
      • Gatunek: Babka pierzasta (Plantago coronopus)
      • Gatunek: Babka lancetowata (Plantago lanceolata) ikona-polska
      • Gatunek: Babka zwyczajna (Plantago major) ikona-polska
      • Gatunek: Babka nadmorska (Plantago maritima)
      • Gatunek: Babka średnia (Plantago media)
      • Gatunek: Babka patagońska (Plantago patagonica)
     • Rodzina: Trędownikowate (Scrophulariaceae)
      • Gatunek: Wyżlin większy, lwia paszcza (Antirrhinum majus)
      • Gatunek: Wyżlin polny (Antirrhinum orontium)
      • Gatunek: Chenorinum małe, lnica mała (Chaenorhinum minus)
      • Gatunek: Żółwik nagi, żółwik gładki (Chelone glabra)
      • Gatunek: Kollinsja dwubarwna (Collinsia heterophylla)
      • Gatunek: Cymbalaria murowa (Cymbalaria muralis)
      • Gatunek: Naparstnica rdzawa (Digitalis ferruginea)
      • Gatunek: Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora) ikona-polska
      • Gatunek: Naparstnica gładka (Digitalis laevigatta)
      • Gatunek: Naparstnica wełnista (Digitalis lanata)
      • Gatunek: Naparstnica żółta (Digitalis lutea)
      • Gatunek: Naparstnica purpurowa (Digitalis purpura)
      • Gatunek: Świetlik błękitny (Euphrasia caerulea)
      • Gatunek: Świetlik wątły (Euphrasia micranta)
      • Gatunek: Świetlik zwarty (Euphrasia nemorosa)
      • Gatunek: Świetlik grzebieniasty (Euphrasia pectinata)
      • Gatunek: Świetlik Kernera (Euphrasia picta)
      • Gatunek: Świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana) ikona-polska
      • Gatunek: Świetlik wyprężony (Euphrasia stricta)
      • Gatunek: Konitrut błotny (Gratiola officinalis)
      • Gatunek: Kiksja oszczepowata (Kickxia elatine)
      • Gatunek: Kiksja zgiętoostrogowa (Kickxia spuria)
      • Gatunek: Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria) ikona-polska
      • Gatunek: Namulnik brzegowy (Limosella aquatica)
      • Gatunek: Lnica polna (Linaria arvensis)
      • Gatunek: Lnica aleppska (Linaria chalepensis)
      • Gatunek: Lnica janowcolistna (Linaria genistifolia)
      • Gatunek: Lnica dwudzielna (Linaria incarnata)
      • Gatunek: Lnica wonna (Linaria loeselii)
      • Gatunek: Lnica purpurowa (Linaria purpurea)
      • Gatunek: Lnica kreskowana (Linaria repens)
      • Gatunek: Lnica skalna (Linaria saxatilis)
      • Gatunek: Lnica pospolita (Linaria vulgaris) ikona-polska
      • Gatunek: Lindernia mułowa (Lindernia pyxidaria)
      • Gatunek: Pszeniec różowy (Melampyrum arvense)
      • Gatunek: Pszeniec brodaty (Melampyrum barbatum)
      • Gatunek: Pszeniec grzebieniasty (Melampyrum cristatum)
      • Gatunek: Pszeniec gajowy (Melampyrum nemorosum)
      • Gatunek: Pszeniec polski (Melampyrum polonicum)
      • Gatunek: Pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense)
      • Gatunek: Pszeniec leśny (Melampyrum sylvaticum)
      • Gatunek: Kroplik żółty (Mimulus guttatus)
      • Gatunek: Kroplik piżmowy (Mimulus moschatus)
      • Gatunek: Zagorzałek żółty (Odontites lutea)
      • Gatunek: Zagorzałek zwyczajny (Odontites verna)
      • Gatunek: Gnidosz okazały (Pedicularis exaltata)
      • Gatunek: Gnidosz błotny (Pedicularis palustris)
      • Gatunek: Gnidosz królewski (Pedicularis spectrum-carolinum)
      • Gatunek: Gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica)
      • Gatunek: Penstemon brodaty (Penstemon barbatus)
      • Gatunek: Szelężnik włochaty (Rhinanthus alectorolophus)
      • Gatunek: Szelężnik Borbasa (Rhinanthus borbasii)
      • Gatunek: Szelężnik mniejszy (Rhinanthus minor)
      • Gatunek: Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) ikona-polska
      • Gatunek: Trędownik omszony (Scrophularia scopolii)
      • Gatunek: Trędownik oskrzydlony (Scrophularia umbrosa)
      • Gatunek: Trędownik wiosenny (Scrophularia vernalis)
      • Gatunek: Dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria)
      • Gatunek: Dziewanna austriacka (Verbascum chaixii)
      • Gatunek: Dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densi-florum) ikona-polska
      • Gatunek: Dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis)
      • Gatunek: Dziewanna pospolita (Verbascum nigrum)
      • Gatunek: Dziewanna olimpska (Verbascum olympicum)
      • Gatunek: Dziewanna kutnerowata (Verbascum phlomoides)
      • Gatunek: Dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum) ikona-polska
      • Gatunek: Dziewanna zatokowa (Verbascum sinuatum)
      • Gatunek: Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) ikona-polska
      • Gatunek: Dziewanna rózgowata (Verbascum virgatum)
      • Gatunek: Przetacznik rolny (Veronica agrestis)
      • Gatunek: Przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica)
      • Gatunek: Przetacznik mułowy (Veronica anagalloides)
      • Gatunek: Przetacznik polny (Veronica arvensis)
      • Gatunek: Przetacznik pierzastosieczny (Veronica austriaca)
      • Gatunek: Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)
      • Gatunek: Przetacznik wodny (Veronica catenata)
      • Gatunek: Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys) ikona-polska
      • Gatunek: Przetacznik ząbkowany (Veronica dentata)
      • Gatunek: Przetacznik Dillena (Veronica dillenii)
      • Gatunek: Przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis)
      • Gatunek: Przetacznik bluszczykowaty (Veronica hederifolia)
      • Gatunek: Przetacznik długolistny (Veronica longifolia) ikona-polska
      • Gatunek: Przetacznik górski (Veronica montana)
      • Gatunek: Przetacznik leśny (Veronica officinalis)
      • Gatunek: Przetacznik ćmy (Veronica opaca)
      • Gatunek: Przetacznik wiechowaty (Veronica paniculata)
      • Gatunek: Przetacznik wędrowny (Veronica peregrina)
      • Gatunek: Przetacznik perski (Veronica persica)
      • Gatunek: Przetacznik lśniący (Veronica polita)
      • Gatunek: Przetacznik wczesny (Veronica praecox)
      • Gatunek: Przetacznik rozesłany (Veronica prostrata)
      • Gatunek: Przetacznik bagienny (Veronica scutellata)
      • Gatunek: Przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia)
      • Gatunek: Przetacznik kłosowy (Veronica spicata) ikona-polska
      • Gatunek: Przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium)
      • Gatunek: Przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos)
      • Gatunek: Przetacznik pokrzywolistny (Veronica urticifolia)
      • Gatunek: Przetacznik wiosenny (Veronica verna)
     • Rodzina: Psiankowate (Solanaceae)
      • Gatunek: Pokrzyk wilcza-jagoda (Atropa bella-donna)
      • Gatunek: Papryka roczna (Capsicum annuum)
      • Gatunek: Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium)
      • Gatunek: Lulek biały (Hyoscyamus albus)
      • Gatunek: Lulek czarny (Hyoscyamus niger)
      • Gatunek: Kolcowój szkarłatny (Lycium barbarum)
      • Gatunek: Kolcowój chiński (Lycium chinense)
      • Gatunek: Pomidor zwyczajny (Lycopersicon esculentum)
      • Gatunek: Nikandra miechunkowata (Nicandra physalodes)
      • Gatunek: Tytoń Sandera (Nicotiana ×sanderae)
      • Gatunek: Tytoń pachnący, tytoń skrzydlaty (Nicotiana alata)
      • Gatunek: Tytoń bakun, machorka (Nicotiana rustica)
      • Gatunek: Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum)
      • Gatunek: Petunia ogrodowa (Petunia ×atkinsiana)
      • Gatunek: Miechunka rozdęta (Physalis alkekengi)
      • Gatunek: Miechunka Francheta (Physalis franchetii)
      • Gatunek: Miechunka pomidorowa (Physalis ixocarpa)
      • Gatunek: Motylek pierzasty (Schizanthus pinnatus)
      • Gatunek: Lulecznica kraińska (Scopolia carniolica)
      • Gatunek: Lulecznica żółtawa (Scopolia lurida)
      • Gatunek: Ziemniak, kartofel (Solanum tuberosum)
      • Gatunek: Psianka skrzydlata (Solanum alatum)
      • Gatunek: Psianka dzióbkowata (Solanum cornutum)
      • Gatunek: Psianka słodkogórz (Solanum dulcamara) ikona-polska
      • Gatunek: Psianka kosmata (Solanum luteum)
      • Gatunek: Psianka czarna (Solanum nigrum)
      • Gatunek: Psianka stuliszolistna (Solanum sisymbrifolium)
      • Gatunek: Psianka trójkwiatowa (Solanum triflorum)
     • Rodzina: Werbenowate (Verbenaceae)
    • Rząd: Liliowce (Liliales)
     • Rodzina: Szparagowate (Asparagaceae)
      • Gatunek: Szparag ostrolistny (Asparagus acutifolius)
      • Gatunek: Szparag lekarski (Asparagus officinalis) ikona-polska
      • Gatunek: Szparag cienkolistny (Asparagus tenuifolius)
     • Rodzina: Kosaćcowate (Iridaceae)
      • Gatunek: Szafran złocisty (Crocus chrysanthus)
      • Gatunek: Szafran wiosenny, krokus (Crocus vernus) ikona-polska
      • Gatunek: Mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis)
      • Gatunek: Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) ikona-polska
      • Gatunek: Mieczyk błotny (Gladiolus palustris)
      • Gatunek: Kosaciec bezlistny (Iris aphylla)
      • Gatunek: Kosaciec mieczolistny (Iris ensata)
      • Gatunek: Kosaciec niemiecki, kosaciec ogrodowy (Iris germanica)
      • Gatunek: Kosaciec trawolistny (Iris graminea)
      • Gatunek: Kosaciec gładki (Iris laevigata)
      • Gatunek: Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) ikona-polska
      • Gatunek: Kosaciec niski (Iris pumila)
      • Gatunek: Kosaciec bzowy (Iris sambucina)
      • Gatunek: Kosaciec szczecinkowaty (Iris setosa)
      • Gatunek: Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) ikona-polska
      • Gatunek: Kosaciec pstry (Iris variegata)
     • Rodzina: Liliowate (Liliaceae)
      • Gatunek: Czosnek kątowy (Allium angulosum)
      • Gatunek: Szalotka (Allium ascalonicym)
      • Gatunek: Czosnek grzebieniasty (Allium carinatum)
      • Gatunek: Cebula (Allium cepa) ikona-polska
      • Gatunek: Czosnek ukośny (Allium obliquum)
      • Gatunek: Czosnek zielonawy (Allium oleraceum)
      • Gatunek: Por (Allium porrum)
      • Gatunek: Czosnek kulisty (Allium rotundum)
      • Gatunek: Czosnek pospolity (Allium sativum)
      • Gatunek: Szczypiorek (Allium schoenoprasum)
      • Gatunek: Czosnek wężowy (Allium scorodoprasum)
      • Gatunek: Czosnek skalny (Allium senescens)
      • Gatunek: Czosnek główkowaty (Allium sphaerocephalon)
      • Gatunek: Czosnek sztywny (Allium strictum)
      • Gatunek: Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) ikona-polska
      • Gatunek: Czosnek siatkowaty (Allium victorialis)
      • Gatunek: Czosnek winnicowy (Allium vineale)
      • Gatunek: Pajęcznica liliowata (Anthericum liliago) ikona-polska
      • Gatunek: Pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum)
      • Gatunek: Ziemowit jesienny (Colchicum autumnale)
      • Gatunek: Konwalia majowa, lanuszka (Convallaria majalis) ikona-polska
      • Gatunek: Szachownica cesarska (Fritillaria imperialis)
      • Gatunek: Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris) ikona-polska
      • Gatunek: Złoć polna (Gagea arvensis)
      • Gatunek: Złoć żółta (Gagea lutea) ikona-polska
      • Gatunek: Złoć mała (Gagea minima)
      • Gatunek: Złoć pomorska (Gagea pomeranica)
      • Gatunek: Złoć łąkowa (Gagea pratensis)
      • Gatunek: Złoć pochwolistna (Gagea spathacea)
      • Gatunek: Liliowiec ogrodowy (Hemerocallis ×hybrida)
      • Gatunek: Liliowiec rdzawy (Hemerocallis fulva)
      • Gatunek: Liliowiec żółty (Hemerocallis lilioasphodelus)
      • Gatunek: Hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis)
      • Gatunek: Lilia bulwkowa (Lilium bulbiferum)
      • Gatunek: Lilia biała (Lilium candidum)
      • Gatunek: Lilia tygrysia (Lilium lancifolium)
      • Gatunek: Lilia złotogłów (Lilium martagon) ikona-polska
      • Gatunek: Konwalijka dwulistna, majownik (Maianthemum bifolium) ikona-polska
      • Gatunek: Szafirek drobnokwiatowy (Muscari botryoides)
      • Gatunek: Szafirek miękkolistny (Muscari comosum)
      • Gatunek: Śniedek Bouchego (Ornithogalum boucheanum)
      • Gatunek: Śniedek cienkolistny (Ornithogalum collinum)
      • Gatunek: Śniedek górski (Ornithogalum montanum)
      • Gatunek: Śniedek zwisły (Ornithogalum nutans)
      • Gatunek: Śniedek pirenejski (Ornithogalum pyrenaicum)
      • Gatunek: Śniedek baldaszkowy (Ornithogalum umbellatum)
      • Gatunek: Czworolist pospolity (Paris quadrifolia) ikona-polska
      • Gatunek: Kokoryczka sierpowata (Polygonatum falcatum)
      • Gatunek: Kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum) ikona-polska
      • Gatunek: Kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum) ikona-polska
      • Gatunek: Kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum)
      • Gatunek: Cebulica dwulistna (Scilla bifolia) ikona-polska
      • Gatunek: Cebulica syberyjska (Scilla siberica)
      • Gatunek: Liczydło górskie (Streptopus amplexifolius)
      • Gatunek: Ciemiężyca zielona, ciemiężyca biała (Tofieldia album)
      • Gatunek: Kosatka kielichowata (Tofieldia calyculata)
      • Gatunek: Ciemiężyca czarna (Tofieldia nigrum)
      • Gatunek: Tulipan dziki (Tulip sylvestris)
      • Gatunek: Tulipan ogrodowy (Tulipa gesneriana) ikona-polska
    • Rząd: Magnoliowce (Magnoliales)
     • Rodzina: Magnoliowate (Magnoliaceae)
      • Gatunek: Magnolia Loebnera (Magnolia ×loebneri)
      • Gatunek: Magnolia japońska (Magnolia kobus)
      • Gatunek: Magnolia Siebolda (Magnolia sieboldii)
      • Gatunek: Magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata)
      • Gatunek: Magnolia parasolowata (Magnolia tripetala)
    • Rząd: Malpigiowce (Malpighiales)
     • Rodzina: Nawodnikowate (Elatinaceae)
      • Gatunek: Nawodnik okółkowy (Elatine alsinastrum)
      • Gatunek: Nawodnik sześciopręcikowy (Elatine hexandra)
      • Gatunek: Nawodnik naprzeciwlistny (Elatine hydropiper)
      • Gatunek: Nawodnik trójpręcikowy (Elatine triandra)
     • Rodzina: Fiołkowate (Violaceae)
      • Gatunek: Fiołek ogrodowy, bratek ogrodowy, bratek (Viola ×wittrockiana) ikona-polska
      • Gatunek: Fiołek biały (Viola alba)
      • Gatunek: Fiołek polny (Viola arvensis) ikona-polska
      • Gatunek: Fiołek psi (Viola canina)
      • Gatunek: Fiołek pagórkowy (Viola collina)
      • Gatunek: Fiołek wyniosły (Viola elatior)
      • Gatunek: Fiołek torfowy (Viola epipsila)
      • Gatunek: Fiołek kosmaty (Viola hirta)
      • Gatunek: Fiołek Kitaibela (Viola kitaibeliana)
      • Gatunek: Fiołek przedziwny (Viola mirabilis)
      • Gatunek: Fiołek wonny (Viola odorata)
      • Gatunek: Fiołek błotny (Viola palustris)
      • Gatunek: Fiołek mokradłowy (Viola persicifolia)
      • Gatunek: Fiołek drobny (Viola pumila)
      • Gatunek: Fiołek leśny (Viola reichenbachiana) ikona-polska
      • Gatunek: Fiołek Rivina (Viola riviniana)
      • Gatunek: Fiołek skalny (Viola rupestris)
      • Gatunek: Fiołek bławatkowy (Viola suavis)
      • Gatunek: Fiołek trójbarwny (Viola tricolor) ikona-polska
      • Gatunek: Fiołek bagienny (Viola uliginosa)
    • Rząd: Ślazowce (Malvales)
     • Rodzina: Czystkowate (Cistaceae)
      • Rodzina: Ślazowate (Malvaceae)
       • Gatunek: Zaślaz Teofrasta (Abutilon theophrasti)
       • Gatunek: Malwa ogrodowa (Alcea rosea)
       • Gatunek: Malwa pomarszczona (Alcea rugosa)
       • Gatunek: Prawoślaz lekarski (Althaea officinalis) ikona-polska
       • Gatunek: Anoda kędzierzawa (Anoda cristata)
       • Gatunek: Róża chińska (Hibiskus rosa-sinensis)
       • Gatunek: Ketmia letnia (Hibiskus trionum)
       • Gatunek: Ślazówka ogrodowa (Lavathera trimestris)
       • Gatunek: Ślęzawa trójdzielna (Malope trifida)
       • Gatunek: Ślaz zygmarek (Malva alcea)
       • Gatunek: Ślaz kędzierzawy (Malva crispa)
       • Gatunek: Ślaz wycięty (Malva excisa)
       • Gatunek: Ślaz maurytański (Malva mauritiana)
       • Gatunek: Ślaz piżmowy (Malva moschata)
       • Gatunek: Ślaz zaniedbany (Malva neglecta)
       • Gatunek: Ślaz nicejski (Malva nicaeensis)
       • Gatunek: Ślaz drobnokwiatowy (Malva pusilla)
       • Gatunek: Ślaz dziki (Malva sylvestris)
       • Gatunek: Ślaz okółkowy (Malva verticillata)
       • Gatunek: Malvastrum peruvianum
       • Gatunek: Ślazowiec pensylwański, sida (Sida hermaphrodita)
     • Rząd: Mirtowce (Myrtales)
      • Rodzina: Wodnikowate (Haloragaceae)
       • Gatunek: Wierzbownica skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum)
       • Gatunek: Wierzbownica kłosowy, orlan (Myriophyllum spicatum)
       • Gatunek: Wywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum)
      • Rodzina: Przęstkowate (Hippuridaceae)
       • Gatunek: Przęstka pospolita (Hippuris vulgaris)
      • Rodzina: Krwawnicowate (Lythraceae)
       • Gatunek: Krwawnica hyzopolistna, krwawnica wąskolistna (Lythrum hyssopifolia)
       • Gatunek: Krwawnica sitowata (Lythrum junceum)
       • Gatunek: Krwawnica bebłek, bebłek błotny (Lythrum portula)
       • Gatunek: Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) ikona-polska
       • Gatunek: Krwawnica rózgowata (Lythrum virgatum)
       • Gatunek: Granat właściwy (Punica granatum)
      • Rodzina: Wiesiołkowate (Onagraceae)
       • Gatunek: Czartawa pośrednia (Circaea ×intermedia)
       • Gatunek: Czartawa drobna (Circaea alpina)
       • Gatunek: Czartawa pospolita (Circaea lutetiana)
       • Gatunek: Klarkia wytworna (Clarkia elegans)
       • Gatunek: Klarkia nadobna (Clarkia pulchella)
       • Gatunek: Wierzbownica kiprzyca (Epilobium angustifolium)
       • Gatunek: Wierzbownica wzgórzowa (Epilobium collinum)
       • Gatunek: Wierzbownica nadrzeczna (Epilobium dodonaei)
       • Gatunek: Wierzbownica gruczołowata (Epilobium edenocaulon)
       • Gatunek: Wierzbownica ogruczolona (Epilobium glandulosum)
       • Gatunek: Wierzbownica kosmata (Epilobium hirustum)
       • Gatunek: Wierzbownica Lamy'ego (Epilobium lamyi)
       • Gatunek: Wierzbownica lancetowata (Epilobium lanceolatum)
       • Gatunek: Wierzbownica górska (Epilobium montanum)
       • Gatunek: Wierzbownica rózgowata (Epilobium obscurum)
       • Gatunek: Wierzbownica błotna (Epilobium palustre)
       • Gatunek: Wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzbownica różowa (Epilobium roseum)
       • Gatunek: Wierzbownica czteroboczna (Epilobium tetragonum)
       • Gatunek: Godecja wielkokwiatowa (Geodetia grandiflora)
       • Gatunek: Ludwiga błotna (Ludwigia palustris)
       • Gatunek: Wiesiołek ostrilistny (Oenothera acutifolia)
       • Gatunek: Wiesiołek wydmowy (Oenothera ammophila)
       • Gatunek: Wiesiołek dwuletni, nocna świeca (Oenothera biennis)
       • Gatunek: Wiesiołek Rennera (Oenothera canovirens)
       • Gatunek: Wiesiołek krzyżowy (Oenothera cruciata)
       • Gatunek: Wiesiołek mylący, wiesiołek fałszywy (Oenothera fallax)
       • Gatunek: Wiesiołek czterokielichowy (Oenothera glazioviana)
       • Gatunek: Wiesiołek środkowoniemiecki (Oenothera jueterbogensis)
       • Gatunek: Wiesiołek piaskowy (Oenothera oakesiana)
       • Gatunek: Wiesiołek drobnokwiatowy (Oenothera parviflora)
       • Gatunek: Wiesiołek późnokwitnący (Oenothera pycnocarpa)
       • Gatunek: Wiesiołek Royfrasera (Oenothera royfraseri)
       • Gatunek: Wiesiołek czerwonołodygowy (Oenothera rubricaulis)
       • Gatunek: Wiesiołek wierzbolistny (Oenothera salicifolia)
       • Gatunek: Wiesiołek pachnący, wiesiołek wonny (Oenothera suaveolens)
       • Gatunek: Wiesiołek śląski (Oenothera subterminalis)
       • Gatunek: Wiesiołek Tacika (Oenothera tacikii)
       • Gatunek: Wiesiołek nyski (Oenothera victorini)
     • Rząd: Grzybieniowce (Nymphaeales)
      • Rodzina: Rogatkowate (Ceratophyllaceae)
       • Gatunek: Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) ikona-polska
       • Gatunek: Rogatek krótkoszyjkowy (Ceratophyllum submersum)
     • Rząd: Storczykowce (Orchidales)
      • Rodzina: Storczykowate (Orchidaceae)
       • Gatunek: Koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis)
       • Gatunek: Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra) ikona-polska
       • Gatunek: Ozorka zielona (Coeloglossum viride)
       • Gatunek: Żłobik koralowy (Corallohiza trifida)
       • Gatunek: Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) ikona-polska
       • Gatunek: Kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica)
       • Gatunek: Kukułka sercowata (Dactylorhiza cordigera)
       • Gatunek: Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)
       • Gatunek: Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)
       • Gatunek: Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata)
       • Gatunek: Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)
       • Gatunek: Kukułka zapoznana (Dactylorhiza praetermissa)
       • Gatunek: Kukułka Russowa (Dactylorhiza russowii)
       • Gatunek: Kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina)
       • Gatunek: Kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri)
       • Gatunek: Kruszczyk połabski (Epipactis albensis)
       • Gatunek: Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens)
       • Gatunek: Kruszczyk wielkokwiatowy (Epipactis damasonium)
       • Gatunek: Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
       • Gatunek: Kruszczyk ostrokwiatowy (Epipactis leptochila)
       • Gatunek: Kruszczyk mieczolistny (Epipactis longifolia)
       • Gatunek: Kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla)
       • Gatunek: Kruszczyk Muellera (Epipactis muelleri)
       • Gatunek: Kruszczyk błotny (Epipactis palutris) ikona-polska
       • Gatunek: Kruszczyk siny (Epipactis purpurata)
       • Gatunek: Storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)
       • Gatunek: Tajęża jednostronna (Goodyrea repens)
       • Gatunek: Gółka długoostrogowa, koślarek (Gymnadenia conopsea)
       • Gatunek: Gółka wonna (Gymnadenia odoratissima)
       • Gatunek: Wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
       • Gatunek: Miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis)
       • Gatunek: Limodorum abortivum
       • Gatunek: Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) ikona-polska
       • Gatunek: Listera sercowata (Listera cordata)
       • Gatunek: Listera jajowata (Listera ovata)
       • Gatunek: Wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos)
       • Gatunek: Gnieźnik leśny, gniazdosz (Neottia nidus-avis)
       • Gatunek: Kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata)
       • Gatunek: Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera) ikona-polska
       • Gatunek: Storczyk cuchnący (Orchis coriophora)
       • Gatunek: Storczyk błotny (Orchis Laxiflora)
       • Gatunek: Storczyk męski (Orchis mascula)
       • Gatunek: Storczyk kukawka (Orchis militaris)
       • Gatunek: Storczyk samiczy (Orchis morio)
       • Gatunek: Storczyk blady (Orchis pallens)
       • Gatunek: Storczyk purpurowy (Orchis purpurea)
       • Gatunek: Storczyk trójzębny (Orchis tridentata)
       • Gatunek: Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata)
       • Gatunek: Podkolan biały (Platanthera bifolia)
       • Gatunek: Podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)
       • Gatunek: Kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis)
       • Gatunek: Storczyca kulista (Traunsteinera globosa)
     • Rząd: Pandanowce, pochutnikowce (Pandanales)
      • Rodzina: Jeżogłówkowate (Sparganiaceae)
       • Gatunek: Jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium)
       • Gatunek: Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum)
       • Gatunek: Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum)
       • Gatunek: Jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum)
      • Rodzina: Pałkowate (Typhaceae)
     • Rząd: Makowce (Papaverales, Rhoeadales)
      • Rodzina: Dymnicowate (Fumariaceae)
       • Gatunek: Kokorycz żółtawa (Corydalis capnoides)
       • Gatunek: Kokorycz pusta (Corydalis cava)
       • Gatunek: Kokorycz wątła (Corydalis intermedia)
       • Gatunek: Kokorycz żółta (Corydalis lutea)
       • Gatunek: Kokorycz drobna (Corydalis pumila)
       • Gatunek: Kokorycz pełna (Corydalis solida)
       • Gatunek: Serduszka okazałe (Dicentra spectabilis)
       • Gatunek: Dymnica wielkokwiatowa (Fumaria capreolata)
       • Gatunek: Dymnica gęstokwiatowa (Fumaria densiflora)
       • Gatunek: Dymnica murowa (Fumaria muralis)
       • Gatunek: Dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
       • Gatunek: Dymnica wąskolistna (Fumaria parviflora)
       • Gatunek: Dymnica szerokodziałkowa (Fumaria rostellata)
       • Gatunek: Dymnica różowa (Fumaria schleicheri)
       • Gatunek: Dymnica drobnokwiatowa (Fumaria vaillantii)
      • Rodzina: Makowate (Papaveraceae)
       • Gatunek: Argemon meksykański (Argemone mexicana)
       • Gatunek: Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) ikona-polska
       • Gatunek: Pozłotka kalifornijska (Eschscholzia californica)
       • Gatunek: Siwiec pomarańczowy (Glaucium flavium)
       • Gatunek: Bokkonia sercowata (Macleaya cordata)
       • Gatunek: Mekonops kambryjski (Meconopsis cambrica)
       • Gatunek: Mak alpejski (Papaver alpinum)
       • Gatunek: Mak piaskowy (Papaver argemone)
       • Gatunek: Mak wątpliwy (Papaver dubium)
       • Gatunek: Mak mieszańcowy (Papaver hybridum)
       • Gatunek: Mak wschodni (Papaver orientale)
       • Gatunek: Mak polny (Papaver rhoeas) ikona-polska
     • Rząd: Ołownicowce, zawciągowce (Plumbaginales)
      • Rodzina: Ołownicowate (Plumbaginaceae)
     • Rząd: Wiechlinowce, plewowce (Poales)
      • Rodzina: Wiechlinowate, trawy (Poaceae)
       • Gatunek: Egilops cylindryczny (Aegilops cylindrica)
       • Gatunek: Egilops orkiszowaty (Aegilops speltoides)
       • Gatunek: Perz grzebieniasty (Agropyron cristatum)
       • Gatunek: Mietlica psia (Agrostis canina)
       • Gatunek: Mietlica pospolita, mietliczka (Agrostis capillaris)
       • Gatunek: Mietlica kastylijska (Agrostis castellana)
       • Gatunek: Mietlica olbrzymia, mietlica biaława, perzówka (Agrostis gigantea)
       • Gatunek: Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera)
       • Gatunek: Mietlica piaskowa (Agrostis vinealis)
       • Gatunek: Śmiałka goździkowa (Aira caryophyllea)
       • Gatunek: Śmiałka wczesna (Aira praecox)
       • Gatunek: Wyczyniec czerwonożółty (Alopecurus aequalis)
       • Gatunek: Wyczyniec pęcherzykowaty (Alopecurus arundinaceus)
       • Gatunek: Wyczyniec kolankowaty (Alopecurus geniculatus)
       • Gatunek: Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides)
       • Gatunek: Wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) ikona-polska
       • Gatunek: Wyczyniec rozdęty (Alopecurus rendlei)
       • Gatunek: Piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria)
       • Gatunek: Tomka oścista (Anthoxanthum aristatum)
       • Gatunek: Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum)
       • Gatunek: Miotła zbożowa (Apera spica-venti)
       • Gatunek: Rajgras wyniosły, owsik pastewny (Arrhenatherum elatius)
       • Gatunek: Owies brodaty (Avena barbata)
       • Gatunek: Owies głuchy (Avena fatua)
       • Gatunek: Owies nagoziarnowy (Avena nuda)
       • Gatunek: Owies spłaszczona (Avena planiculmis)
       • Gatunek: Owies łąkowa (Avena pratensis)
       • Gatunek: Owies zwyczajny (Avena sativa) ikona-polska
       • Gatunek: Owies płonny (Avena sterilis)
       • Gatunek: Owies szorstki (Avena strigosa)
       • Gatunek: Owsica omszona (Avenula pubescens)
       • Gatunek: Bekmannia robaczkowata (Beckmannia eruciformis)
       • Gatunek: Kłosownica dwukłosowa (Brachypodium distachyon)
       • Gatunek: Kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum)
       • Gatunek: Kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum)
       • Gatunek: Drżączka większa (Briza maxima)
       • Gatunek: Drżączka średnia (Briza media)
       • Gatunek: Drżączka mniejsza (Briza minor)
       • Gatunek: Stokłosa polna (Bromus arvensis)
       • Gatunek: Stokłosa Benekena (Bromus benekenii)
       • Gatunek: Stokłosa łódkowata (Bromus carinatus)
       • Gatunek: Stokłosa zmienna (Bromus commutatus)
       • Gatunek: Stokłosa prosta (Bromus erectus)
       • Gatunek: Stokłosa wielokwiatowa (Bromus grossus)
       • Gatunek: Stokłosa miękka (Bromus hordeaceus)
       • Gatunek: Stokłosa bezostna (Bromus inermis)
       • Gatunek: Stokłosa pośrednia (Bromus intermedius)
       • Gatunek: Stokłosa japońska (Bromus japonicus)
       • Gatunek: Stokłosa długooścista (Bromus lanceolatus)
       • Gatunek: Stokłosa delikatna (Bromus lepidus)
       • Gatunek: Stokłosa madrycka (Bromus madritensis)
       • Gatunek: Stokłosa groniasta (Bromus racemosus)
       • Gatunek: Stokłosa gałęzista (Bromus ramosus)
       • Gatunek: Stokłosa sztywna (Bromus rigidus)
       • Gatunek: Stokłosa czerwonawa (Bromus rubens)
       • Gatunek: Stokłosa miotłowa (Bromus scoparius)
       • Gatunek: Stokłosa łuskowata (Bromus squarrosus)
       • Gatunek: Stokłosa płonna (Bromus sterilis)
       • Gatunek: Stokłosa dachowa (Bromus tectorum)
       • Gatunek: Stokłosa obiedkowata (Bromus willdenowii)
       • Gatunek: Trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea)
       • Gatunek: Trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis canescens)
       • Gatunek: Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos)
       • Gatunek: Trzcinnik szuwarowy (Calamagrostis pseudophragmites)
       • Gatunek: Trzcinnik prosty (Calamagrostis stricta)
       • Gatunek: Trzcinnik pstry (Calamagrostis varia)
       • Gatunek: Trzcinnik owłosiony (Calamagrostis villosa)
       • Gatunek: Brodobrzanka rozpierzchła (Catabrosa aquatica)
       • Gatunek: Chlorynka (Chloris virgata)
       • Gatunek: Szczotlicha siwa, kozia bródka (Corynephorus canescens) ikona-polska
       • Gatunek: Cynodon palczasty, trawa bermudzka (Cynodon dactylon)
       • Gatunek: Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus)
       • Gatunek: Grzebienica najeżona (Cynosurus echinatus)
       • Gatunek: Kupkówka Aschersona (Dactylis aschersoniana)
       • Gatunek: Kupkówka pospolita, rajgras niemiecki (Dactylis glomerata) ikona-polska
       • Gatunek: Dactyloctenium aegyptium
       • Gatunek: Izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens)
       • Gatunek: Dasypyrum villosum
       • Gatunek: Śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa)
       • Gatunek: Śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa)
       • Gatunek: Śmiałek szczeciniasty (Deschampsia setacea)
       • Gatunek: Skleropoa sztywna (Desmazeria rigida)
       • Gatunek: Palczatka kosmata (Dichantium ischaemum)
       • Gatunek: Palusznik nitkowaty (Digitaria ischaemum)
       • Gatunek: Palusznik krwawy, seroczeń (Digitaria sanguinalis)
       • Gatunek: Dinebra odgięta (Dinebra retroflexa)
       • Gatunek: Chwastnica jednostronna, kurze proso (Echinochloa colonum)
       • Gatunek: Manneczka indyjska (Eleusine indica)
       • Gatunek: Perz psi (Elymus caninus)
       • Gatunek: Perz siny (Elymus hispidus)
       • Gatunek: Perz nadmorski (Elymus pycnanthus)
       • Gatunek: Perz właściwy (Elymus repens) ikona-polska
       • Gatunek: Miłka egipska (Eragrostis aegyptiaca)
       • Gatunek: Miłka wielka (Eragrostis cilianensis)
       • Gatunek: Miłka drobna (Eragrostis minor)
       • Gatunek: Miłka wielołodygowa (Eragrostis multicaulis)
       • Gatunek: Miłka owłosiona (Eragrostis pilosa)
       • Gatunek: Włosówka wełnista (Eriochloa villosa)
       • Gatunek: Kostrzewa leśna (Festuca altissima)
       • Gatunek: Kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina)
       • Gatunek: Kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea)
       • Gatunek: Kostrzewa rozpierzchła (Festuca diffusa)
       • Gatunek: Kostrzewa Duvala (Festuca duvalii)
       • Gatunek: Kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea)
       • Gatunek: Kostrzewa sina, kostrzewa popielata (Festuca glauca)
       • Gatunek: Kostrzewa długolistna (Festuca guestphalica)
       • Gatunek: Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla) ikona-polska
       • Gatunek: Kostrzewa makutrzańska (Festuca makutrensis)
       • Gatunek: Kostrzewa czarniawa (Festuca nigrescens)
       • Gatunek: Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
       • Gatunek: Kostrzewa blada (Festuca pallens)
       • Gatunek: Kostrzewa poleska (Festuca polesica)
       • Gatunek: Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis) ikona-polska
       • Gatunek: Kostrzewa piaskowa (Festuca psammophila)
       • Gatunek: Kostrzewa nibydalmacka (Festuca pseudodalmatica)
       • Gatunek: Kostrzewa nibyowcza (Festuca pseudovina)
       • Gatunek: Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) ikona-polska
       • Gatunek: Kostrzewa bruzdkowana (Festuca rupicola)
       • Gatunek: Kostrzewa prosta (Festuca stricta)
       • Gatunek: Kostrzewa nitkowata (Festuca tenuifolia)
       • Gatunek: Kostrzewa szczeciniasta (Festuca trachyphylla)
       • Gatunek: Kostrzewa pochwiasta (Festuca vaginata)
       • Gatunek: Kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca)
       • Gatunek: Gastridium ventricosum
       • Gatunek: Gaudinia krucha (Gaudinia fragilis)
       • Gatunek: Manna długoząbkowa (Glyceria declinata)
       • Gatunek: Manna jadalna (Glyceria fluitans)
       • Gatunek: Manna litewska (Glyceria lithuanica)
       • Gatunek: Manna mielec (Glyceria maxima)
       • Gatunek: Manna gajowa (Glyceria nemoralis)
       • Gatunek: Manna fałdowana (Glyceria plicata)
       • Gatunek: Manna prążkowana (Glyceria striata)
       • Gatunek: Hainardia cylindrica
       • Gatunek: Hakonechloa smukła (Hakonechloa macra)
       • Gatunek: Turówka leśna (Hierochloe australis)
       • Gatunek: Turówka szorstka (Hierochloe hirta)
       • Gatunek: Turówka wonna, żubrówka (Hierochloe odorata) ikona-polska
       • Gatunek: Turówka rozłogowa (Hierochloe repens)
       • Gatunek: Kłosówka wełnista (Holcus lanatus)
       • Gatunek: Kłosówka miękka (Holcus mollis)
       • Gatunek: Jęczmieniec zwyczajny, wydmuchrzyca leśna (Hordelymus europaeus)
       • Gatunek: Jęczmień bulwiasty (Hordeum bulbosum)
       • Gatunek: Jęczmień dwurzędowy (Hordeum distichon) ikona-polska
       • Gatunek: Jęczmień grzywiasty (Hordeum jubatum)
       • Gatunek: Jęczmień nadmorski (Hordeum maritinum)
       • Gatunek: Jęczmień płonny (Hordeum murinum)
       • Gatunek: Jęczmień żytni (Hordeum secalinum)
       • Gatunek: Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) ikona-polska
       • Gatunek: Imperata cylindryczna (Imperata cylindrica)
       • Gatunek: Strzęplica sina (Koeleria glauca) ikona-polska
       • Gatunek: Strzęplica polska (Koeleria grandis)
       • Gatunek: Strzęplica nadobna (Koeleria macrantha)
       • Gatunek: Strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata)
       • Gatunek: Dmuszek jajowaty (Lagurus ovatus)
       • Gatunek: Zamokrzyca ryżowa (Leersia oryzoides)
       • Gatunek: Wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arnarius) ikona-polska
       • Gatunek: Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum)
       • Gatunek: Życica trwała (Lolium perenne) ikona-polska
       • Gatunek: Życica lnowa (Lolium remotum)
       • Gatunek: Życica sztywna (Lolium rigidum)
       • Gatunek: Życica szydlasta (Lolium subulatum)
       • Gatunek: Życica roczna, przepad (Lolium temulentum)
       • Gatunek: Lophochloa cristata
       • Gatunek: Lophochloa hispida
       • Gatunek: Perłówka wyniosła (Melica altissima)
       • Gatunek: Perłówka orzęsiona (Melica ciliata)
       • Gatunek: Perłówka zwisła (Melica nutans)
       • Gatunek: Perłówka kolorowa (Melica picta)
       • Gatunek: Perłówka siedmiogrodzka (Melica transsilvanica)
       • Gatunek: Perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora)
       • Gatunek: Prosownica rozpierzchła (Milium effusum)
       • Gatunek: Miskant olbrzymi (Miscanthus ×giganteus)
       • Gatunek: Miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus)
       • Gatunek: Miskant chiński (Miscanthus sinensis)
       • Gatunek: Trzęślica trzcinowata (Molinia arundinacea)
       • Gatunek: Trzęślica modra, trzęślica jednokolankowa (Molinia caerulea) ikona-polska
       • Gatunek: Bliźniczka psia trawka (Nardus stricta)
       • Gatunek: Proso nitkowate (Panicum capillare)
       • Gatunek: Panicum dichotomiflorum
       • Gatunek: Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
       • Gatunek: Proso rózgowate (Panicum virgatum)
       • Gatunek: Parapholis incurva
       • Gatunek: Paspalum racemosum
       • Gatunek: Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea)
       • Gatunek: Mozga krótkokłosa (Phalaris brachystachys)
       • Gatunek: Mozga kanaryjska, kanarkowe siemię (Phalaris canariensis)
       • Gatunek: Mozga błękitnawa (Phalaris coerulescens)
       • Gatunek: Mozga drobna (Phalaris minor)
       • Gatunek: Mozga osobliwa (Phalaris paradoxa)
       • Gatunek: Mozga ucięta (Phalaris truncata)
       • Gatunek: Tymotka piaskowa (Phleum arenarium)
       • Gatunek: Tymotka Boehmera (Phleum phleoides)
       • Gatunek: Tymotka łąkowa, brzanka pastewna (Phleum pratense) ikona-polska
       • Gatunek: Pholiurus pannonicus
       • Gatunek: Trzcina pospolita (Phragmites australis) ikona-polska
       • Gatunek: Wiechlina wąskolistna (Poa angustifolia)
       • Gatunek: Wiechlina roczna (Poa annua) ikona-polska
       • Gatunek: Wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa)
       • Gatunek: Wiechlina sudecka (Poa chaixii)
       • Gatunek: Wiechlina spłaszczona (Poa compresa)
       • Gatunek: Wiechlina gajowa (Poa nemoralis)
       • Gatunek: Wiechlina błotna (Poa palustris)
       • Gatunek: Wiechlina łąkowa, gęsia trawka (Poa pratensis) ikona-polska
       • Gatunek: Wiechlina odległokłosa (Poa remota)
       • Gatunek: Wiechlina równoplewa (Poa subcaerulea)
       • Gatunek: Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) ikona-polska
       • Gatunek: Polipogon montpeliański (Polypogon monspeliensis)
       • Gatunek: Polipogon zielony (Polypogon viridis)
       • Gatunek: Mannica odstająca (Puccinellia distans)
       • Gatunek: Mannica nadmorska (Puccinellia maritima)
       • Gatunek: Schismus barbatus
       • Gatunek: Suchotraw roczny (Sclerochloa dura)
       • Gatunek: Skolochloa trzcinowata (Scolochloa festucacea)
       • Gatunek: Żyto zwyczajne (Secale cereale) ikona-polska
       • Gatunek: Sesleria skalna (Sesleria albicans)
       • Gatunek: Sesleria błotna (Sesleria caerulea) ikona-polska
       • Gatunek: Sesleria Sadlera (Sesleria sadlerana) ikona-polska
       • Gatunek: Włośnica zwodnicza (Setaria decipiens)
       • Gatunek: Włośnica Fabera (Setaria faberi)
       • Gatunek: Włośnica ber (Setaria italica)
       • Gatunek: Włośnica sina, brzyca (Setaria pumila)
       • Gatunek: Włośnica okółkowa (Setaria verticillata)
       • Gatunek: Włośnica zielona, dziki ber (Setaria viridis)
       • Gatunek: Sorgo alpejskie (Sorghum halepense)
       • Gatunek: Sporobolus cryptandrus
       • Gatunek: Ostnica włosowata (Stipa capillta)
       • Gatunek: Ostnica Jana (Stipa joannis)
       • Gatunek: Ostnica powabna (Stipa pulcherrima)
       • Gatunek: Ostnica piaskowa (Stipa sabulosa)
       • Gatunek: Konietlica łąkowa (Trisetum flavescens)
       • Gatunek: Konietlica syberyjska (Trisetum sibirica)
       • Gatunek: Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum) ikona-polska
       • Gatunek: Pszenica zbita (Triticum compactum)
       • Gatunek: Pszenica płaskurka (Triticum dicoccon)
       • Gatunek: Pszenica twarda (Triticum durum) ikona-polska
       • Gatunek: Pszenica samopsza (Triticum monococcum)
       • Gatunek: Pszenica polska (Triticum polonicum)
       • Gatunek: Pszenica orkisz (Triticum spelta)
       • Gatunek: Pszenica szorstka (Triticum turgidum)
       • Gatunek: Wentenanta zwodnicza (Ventenanta dubia)
       • Gatunek: Wulpia stokłosowata (Vulpia bromoides)
       • Gatunek: Wulpia orzęsiona (Vulpia ciliata)
       • Gatunek: Wulpia kolankowata (Vulpia geniculata)
       • Gatunek: Wulpia mysi ogon (Vulpia myuros)
       • Gatunek: Kukurydza zwyczajna (Zea mays)
     • Rząd: Wielosiłowce, rurkokwiatowce (Polemoniales)
      • Rodzina: Wielosiłowate (Polemoniaceae)
       • Gatunek: Kollomia wielkokwiatowa (Collomia grandiflora)
       • Gatunek: Gilia krawnikolistna (Gilia achilleifolia)
       • Gatunek: Floks Drummonda (Phlox drummondii)
       • Gatunek: Floks wiechowaty (Phlox paniculata)
       • Gatunek: Floks szydlasty (Phlox subulata)
       • Gatunek: Wielosił błękitny (Polemonium caeruleum) ikona-polska
     • Rząd: Rdestowce (Polygonales)
      • Rodzina: Rdestowate (Polygonaceae)
       • Gatunek: Rdest żyworodny (Bistorta vivipara) ikona-polska
       • Gatunek: Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum)
       • Gatunek: Gryka tatarska, tatarka (Fagopyrum tataricum) ikona-polska
       • Gatunek: Rdestówka Auberta (Fallopia aubertii)
       • Gatunek: Rdestówka bucharska (Fallopia baldschuanica)
       • Gatunek: Rdestówka powojowa (Fallopia convolvulus)
       • Gatunek: Rdestówka zaroślowa (Fallopia dumetorum)
       • Gatunek: Rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium)
       • Gatunek: Rdest piaskowy (Polygonum arenarium)
       • Gatunek: Rdest równolistny (Polygonum arenastrum)
       • Gatunek: Rdest ptasi, rdest różnolistny (Polygonum aviculare) ikona-polska
       • Gatunek: Rdest wężownik (Polygonum bistoria)
       • Gatunek: Rdest macierzankowy (Polygonum calcatum)
       • Gatunek: Rdest ostrogorzki, pieprz wodny (Polygonum hydropiper) ikona-polska
       • Gatunek: Rdest szczawiolistny (Polygonum lapathifolium)
       • Gatunek: Rdest mniejszy (Polygonum minus)
       • Gatunek: Rdest łagodny (Polygonum mite)
       • Gatunek: Rdest zaniedbany (Polygonum neglectum)
       • Gatunek: Rdest wschodni (Polygonum orientale)
       • Gatunek: Rdest nadbrzeżny (Polygonum oxyspermum)
       • Gatunek: Rdest rozłożysty (Polygonum patulum)
       • Gatunek: Rdest plamisty (Polygonum persicaria)
       • Gatunek: Rdest zmienny (Polygonum rurivagum)
       • Gatunek: Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica)
       • Gatunek: Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis)
       • Gatunek: Rabarbar kędzierzawy (Rheum rhabarbarum)
       • Gatunek: Rabarbar ogrodowy, rzewień (Rheum rhaponticum) ikona-polska
       • Gatunek: Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)
       • Gatunek: Szczaw polny (Rumex acetosella)
       • Gatunek: Szczaw obrosłoowockowy (Rumex angiocarpus)
       • Gatunek: Szczaw wodny (Rumex aquaticus)
       • Gatunek: Szczaw omszony (Rumex confertus)
       • Gatunek: Szczaw skupiony (Rumex conglomeratus)
       • Gatunek: Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus) ikona-polska
       • Gatunek: Szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum)
       • Gatunek: Szczaw domowy (Rumex longifolius)
       • Gatunek: Szczaw nadmorski (Rumex maritimus)
       • Gatunek: Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius)
       • Gatunek: Szczaw błotny (Rumex palustris)
       • Gatunek: Szczaw żółty (Rumex patirntia)
       • Gatunek: Szczaw nadobny (Rumex pulcher)
       • Gatunek: Szczaw ogrodowy (Rumex rugosus)
       • Gatunek: Szczaw gajowy (Rumex sanguineus)
       • Gatunek: Szczaw tarczolistny (Rumex scutatus)
       • Gatunek: Szczaw wąskolistny (Rumex stenophyllus)
       • Gatunek: Szczaw wąskolistny (Rumex tenuifolius)
       • Gatunek: Szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus)
       • Gatunek: Szczaw trójkątnodziałkowy, szczaw wierzbolistny (Rumex triangulivalvis)
       • Gatunek: Szczaw ukraiński (Rumex ucranicus)
     • Rząd: Pierwiosnkowce (Primulales)
      • Rodzina: Pierwiosnkowate (Primulaceae)
       • Gatunek: Kurzyślad polny (Anagallis arvensis)
       • Gatunek: Kurzyślad błękitny (Anagallis foemina)
       • Gatunek: Kurzyślad maleński, niedośpiałek maleńki (Anagallis minima)
       • Gatunek: Naradka wydłużona (Androsace elongata)
       • Gatunek: Naradka kielichowata (Androsace maxima)
       • Gatunek: Naradka północna (Androsace septentrionalis)
       • Gatunek: Cyklamen europejski, cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens)
       • Gatunek: Mlecznik nadmorski (Glaux maritima)
       • Gatunek: Okrężnica bagienna (Hottonia palustris)
       • Gatunek: Tojeść gajowa (Lysimachia nemorum)
       • Gatunek: Tojeść rozesłana, pieniążek (Lysimachia nummularia) ikona-polska
       • Gatunek: Tojeść kropkowana (Lysimachia punctata)
       • Gatunek: Tojeść bukietowa, bażanowiec (Lysimachia thyrsiflora)
       • Gatunek: Tojeść zwyczajna, tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris) ikona-polska
       • Gatunek: Pierwiosnek łyszczak (Primula auricula) ikona-polska
       • Gatunek: Pierwiosnek Beesa (Primula beesiana)
       • Gatunek: Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior)
       • Gatunek: Pierwiosnka omączona (Primula farinosa)
       • Gatunek: Pierwiosnka gruzińska (Primula juliae)
       • Gatunek: Pierwiosnka lekarska, kluczyki, pierwiosnek lekarski (Primula veris) ikona-polska
       • Gatunek: Pierwiosnka bezłodygowa (Primula vulgaris)
       • Gatunek: Jarnik solankowy (Samolus valerandi)
       • Gatunek: Siódmaczek leśny (Trientalis europaea) ikona-polska
     • Rząd: Jaskrowce (Ranunculales)
      • Rodzina: Jaskrowate (Ranunculaceae)
       • Gatunek: Tojad mołdawski (Acronitum moldavicum)
       • Gatunek: Tojad mocny (Acronitum napellus)
       • Gatunek: Tojad pstry (Acronitum variegatum)
       • Gatunek: Czerniec gronkowy (Actaea spicata)
       • Gatunek: Miłek letni (Adonis aestivalis)
       • Gatunek: Miłek jesienny (Adonis annua)
       • Gatunek: Miłek szkarłatny (Adonis flammea)
       • Gatunek: Miłek wiosenny (Adonis vernalis) ikona-polska
       • Gatunek: Zawilec koronowy, zawilec wieńcowy (Anemone coronaria)
       • Gatunek: Zawilec gajowy (Anemone nemorosa) ikona-polska
       • Gatunek: Zawilec żółty (Anemone ranunculoides) ikona-polska
       • Gatunek: Zawilec wielokwiatowy, zawilec leśny (Anemone sylvestris) ikona-polska
       • Gatunek: Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) ikona-polska
       • Gatunek: Knieć błotna, kaczeniec (Caltha palustris) ikona-polska
       • Gatunek: Jaskierek podolski (Ceratocephalus testiculatus)
       • Gatunek: Pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)
       • Gatunek: Powojnik prosty (Clematis recta) ikona-polska
       • Gatunek: Powojnik pnący (Clematis vitalba)
       • Gatunek: Powojnik włoski (Clematis viticella)
       • Gatunek: Ostróżeczka ogrodowa (Consolida ajacis)
       • Gatunek: Ostróżeczka wschodnia (Consolida orientalis)
       • Gatunek: Ostróżeczka polna (Consolida regalis)
       • Gatunek: Ostróżka ogrodowa (Delphinium ×cultorum)
       • Gatunek: Rannik zimowy (Eranthis hyemalis)
       • Gatunek: Ciemiernik gajowy (Helleborus dumetorum)
       • Gatunek: Ciemiernik biały (Helleborus niger) ikona-polska
       • Gatunek: Ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens)
       • Gatunek: Ciemiernik zielony (Helleborus viridis)
       • Gatunek: Przylaszczka pospolita, trojanek (Hepatica nobilis) ikona-polska
       • Gatunek: Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides) ikona-polska
       • Gatunek: Mysiurek maleńki (Myosurus minimus)
       • Gatunek: Czarnuszka polna (Nigella arvensis)
       • Gatunek: Czarnuszka damasceńska (Nigella damascena)
       • Gatunek: Czarnuszka siewna (Nigella sativa)
       • Gatunek: Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)
       • Gatunek: Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
       • Gatunek: Sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis)
       • Gatunek: Sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris) ikona-polska
       • Gatunek: Jaskier ostry (Ranunculus acris) ikona-polska
       • Gatunek: Jaskier wodny (Ranunculus aquatilis)
       • Gatunek: Jaskier polny (Ranunculus arvensis)
       • Gatunek: Jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus)
       • Gatunek: Jaskier Baudota (Ranunculus baudotii)
       • Gatunek: Jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus)
       • Gatunek: Jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus)
       • Gatunek: Jaskier krążkolistny (Ranunculus circinatus)
       • Gatunek: Jaskier fałszywy (Ranunculus fallax)
       • Gatunek: Jaskier wiosenny, ziarnopłon wiosenny (Ranunculus ficaria) ikona-polska
       • Gatunek: Jaskier płomieńczyk (Ranunculus flammula)
       • Gatunek: Jaskier rzeczny (Ranunculus fluitans)
       • Gatunek: Jaskier bluszczolistny, włosienicznik bluszczolistny (Ranunculus hederaceus)
       • Gatunek: Jaskier illyryjski (Ranunculus illyricus)
       • Gatunek: Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus)
       • Gatunek: Jaskier wielki (Ranunculus lingua)
       • Gatunek: Jaskier skalny (Ranunculus oreophilus)
       • Gatunek: Jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)
       • Gatunek: Jaskier pędzelkowaty (Ranunculus penicillatus)
       • Gatunek: Jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos)
       • Gatunek: Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
       • Gatunek: Jaskier leżący (Ranunculus reptans)
       • Gatunek: Jaskier sardyński (Ranunculus sardous)
       • Gatunek: Jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus)
       • Gatunek: Jaskier gajowy (Ranunculus serpens)
       • Gatunek: Jaskier skąpopręcikowy (Ranunculus trichophyllus)
       • Gatunek: Rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium) ikona-polska
       • Gatunek: Rutewka żółta (Thalictrum flavum)
       • Gatunek: Rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum)
       • Gatunek: Rutewka mniejsza (Thalictrum minus)
       • Gatunek: Rutewka pojedyncza (Thalictrum simplex)
       • Gatunek: Pełnik europejski (Trollius europaeus) ikona-polska
     • Rząd: Szakłakowce (Rhamnales)
      • Rodzina: Winoroślowate (Vitaceae)
       • Gatunek: Winobluszcz amerykański (Parthenocissus inserta)
       • Gatunek: Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquaefolia)
       • Gatunek: Winorośl amurska (Vitis amurensis)
       • Gatunek: Winorośl truskawkowa, winorośl laburska (Vitis labrusca)
       • Gatunek: Winorośl właściwa (Vitis vinifera)
       • Gatunek: Winorośl pachnąca, winorośl przybrzeżna (Vitis vulpina)
     • Rząd: Różowce (Rosales)
      • Rodzina: Dziewięciornikowate (Parnassiaceae)
       • Gatunek: Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris)
      • Rodzina: Platanowate (Platanaceae)
       • Gatunek: Platan klonolistny (Platanus ×acerifolia)
      • Rodzina: Różowate (Rosaceae)
       • Gatunek: Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) ikona-polska
       • Gatunek: Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa)
       • Gatunek: Rzepik wonny (Agrimonia procera)
       • Gatunek: Przywrotnik ostroklapowy (Alchemilla acutiloba)
       • Gatunek: Przywrotnik przymglony (Alchemilla baltica)
       • Gatunek: Przywrotnik płaskoklapowy (Alchemilla crinita)
       • Gatunek: Przywrotnik falistolistny (Alchemilla cymatophylla)
       • Gatunek: Przywrotnik cienkołodygowy (Alchemilla filicaulis)
       • Gatunek: Przywrotnik prawie nagi (Alchemilla glabra)
       • Gatunek: Przywrotnik nagołodygowy (Alchemilla glabricaulis)
       • Gatunek: Przywrotnik kosmaty (Alchemilla glaucescens)
       • Gatunek: Przywrotnik pęczkowy (Alchemilla glomerulans)
       • Gatunek: Przywrotnik połyskujący (Alchemilla gracilis)
       • Gatunek: Przywrotnik siedmiokątny (Alchemilla heptagona)
       • Gatunek: Przywrotnik kosmatołodygowy (Alchemilla hirsuticaulis)
       • Gatunek: Przywrotnik miękki (Alchemilla mollis)
       • Gatunek: Przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola)
       • Gatunek: Przywrotnik przytępiony (Alchemilla obtusa)
       • Gatunek: Przywrotnik płaskolistny (Alchemilla plicata)
       • Gatunek: Przywrotnik jasny (Alchemilla propinqua)
       • Gatunek: Przywrotnik sarmacki (Alchemilla sarmatica)
       • Gatunek: Przywrotnik półksiężycowaty (Alchemilla semilunaris)
       • Gatunek: Przywrotnik karbowany (Alchemilla subcrenata)
       • Gatunek: Przywrotnik kulistawy (Alchemilla subglobosa)
       • Gatunek: Przywrotnik Walasa (Alchemilla walasii)
       • Gatunek: Przywrotnik żółtawozielony (Alchemilla xanthochlora)
       • Gatunek: Świdośliwa olcholistna (Amelanchier alnifolia)
       • Gatunek: Świdośliwa kanadyjska (Amelanchier canadensis)
       • Gatunek: Świdośliwa gładka (Amelanchier laevis)
       • Gatunek: Świdośliwa Lamarcka (Amelanchier lamarckii)
       • Gatunek: Świdośliwa jajowata (Amelanchier ovalis)
       • Gatunek: Świdośliwa kłosowa (Amelanchier spicata)
       • Gatunek: Skrytek polny (Aphanes arvensis)
       • Gatunek: Skrytek drobnoowockowy (Aphanes microcarpa)
       • Gatunek: Aronia śliwolistna (Aronia × prunifolia)
       • Gatunek: Aronia czarna, aronia czarnoowocowa (Aronia melanocapra)
       • Gatunek: Parzydło leśne (Aruncus dioicus) ikona-polska
       • Gatunek: Czereśnia, wiśnia ptasia, trześnia, wiśnia dzika (Cerasus avium) ikona-polska
       • Gatunek: Pigwowiec pośredni (Chaenomeles ×superba)
       • Gatunek: Pigwowiec japoński (Chaenomeles japonica)
       • Gatunek: Pigwowiec okazały (Chaenomeles speciosa)
       • Gatunek: Irga szwedzka (Cotoneaster ×suecicus)
       • Gatunek: Irga Wilsona (Cotoneaster ascedens)
       • Gatunek: Irga purpurowa (Cotoneaster atropurpureus)
       • Gatunek: Irga pomarszczona (Cotoneaster bullatus)
       • Gatunek: Irga zagęszczona (Cotoneaster congestus)
       • Gatunek: Irga Dammera (Cotoneaster dammeri)
       • Gatunek: Irga Dielsa (Cotoneaster dielsianus)
       • Gatunek: Irga rozkrzewiona (Cotoneaster divaricatus)
       • Gatunek: Irga Henryego (Cotoneaster henryanus)
       • Gatunek: Irga miseczkowata (Cotoneaster hjelmqvistii)
       • Gatunek: Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)
       • Gatunek: Irga środkowochińska (Cotoneaster hsingshangensis)
       • Gatunek: Irga hupejska (Cotoneaster hupehensis)
       • Gatunek: Irga zwyczajna, irga pospolita (Cotoneaster intergerrimus)
       • Gatunek: Irga żywozielona (Cotoneaster laetevirens)
       • Gatunek: Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)
       • Gatunek: Irga drobnolistna (Cotoneaster microphyllus)
       • Gatunek: Irga wielokwiatowa (Cotoneaster multiflorus)
       • Gatunek: Irga wczesna (Cotoneaster nanshan)
       • Gatunek: Irga kutnerowata, irga owłosiona (Cotoneaster nebrodensis)
       • Gatunek: Irga czarna (Cotoneaster niger)
       • Gatunek: Irga ciemna (Cotoneaster obscurus)
       • Gatunek: Irga pekińska (Cotoneaster pekinensis)
       • Gatunek: Irga Przewalskiego (Cotoneaster przewalskii)
       • Gatunek: Irga wierzbolistna (Cotoneaster salicifolius)
       • Gatunek: Irga sikiangijska (Cotoneaster sikiangensis)
       • Gatunek: Irga okazała (Cotoneaster splendens)
       • Gatunek: Irga Veitcha (Cotoneaster veitchii)
       • Gatunek: Głóg zielony (Crataegus chlorosarca)
       • Gatunek: Głóg złotoowocowy (Crataegus chrysocarpa)
       • Gatunek: Głóg ostrogowy (Crataegus crus-galli)
       • Gatunek: Głóg Douglasa (Crataegus douglasii)
       • Gatunek: Głóg wachlarzowaty (Crataegus flabellata)
       • Gatunek: Głóg zakłopotany, głóg szkarłatny (Crataegus intricata)
       • Gatunek: Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata)
       • Gatunek: Głóg miękki (Crataegus mollis)
       • Gatunek: Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) ikona-polska
       • Gatunek: Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
       • Gatunek: Głóg czarny (Crataegus nigra)
       • Gatunek: Głóg szypułkowy, głóg szkarłatny (Crataegus pedicellata)
       • Gatunek: Głóg cętkowany (Crataegus punctata)
       • Gatunek: Głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)
       • Gatunek: Głóg owłosiony (Crataegus submollis)
       • Gatunek: Głóg Watta (Crataegus wattiana)
       • Gatunek: Pigwa pospolita (Cydonia oblonga)
       • Gatunek: Poziomkówka indyjska (Duchesnea indica)
       • Gatunek: Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) ikona-polska
       • Gatunek: Wiązówka bulwkowa, wiązówka bulwkowata (Filipendula vulgaris) ikona-polska
       • Gatunek: Truskawka (Fragaria ×ananassa)
       • Gatunek: Poziomka wysoka (Fragaria moschata)
       • Gatunek: Poziomka pospolita (Fragaria vesca) ikona-polska
       • Gatunek: Poziomka twardawa (Fragaria viridis)
       • Gatunek: Kuklik zwisły (Geum rivale) ikona-polska
       • Gatunek: Kuklik pospolity (Geum urbanum)
       • Gatunek: Złotlin japoński (Kerria japonica)
       • Gatunek: Jabłoń domowa (Malus domestica) ikona-polska
       • Gatunek: Jabłoń dzika, płonka (Malus sylvestris)
       • Gatunek: Tawułowiec kalinolistny (Physocarpus opulifolius)
       • Gatunek: Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)
       • Gatunek: Pięciornik biały (Potentilla alba) ikona-polska
       • Gatunek: Pięciornik rozścielony (Potentilla anglica)
       • Gatunek: Pięciornik gęsi (Potentilla anserina) ikona-polska
       • Gatunek: Pięciornik piaskowy (Potentilla arenaria)
       • Gatunek: Pięciornik srebrny (Potentilla argentea)
       • Gatunek: Pięciornik dwudzielny (Potentilla bufurca)
       • Gatunek: Pięciornik pagórkowy (Potentilla collina)
       • Gatunek: Pięciornik pensylwański (Potentilla conderta)
       • Gatunek: Pięciornik kurze-ziele (Potentilla erecta)
       • Gatunek: Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa)
       • Gatunek: Pięciornik siedmiolistkowy (Potentilla heptaphylla)
       • Gatunek: Pięciornik siwy (Potentilla inclinata)
       • Gatunek: Pięciornik pośredni (Potentilla intermedia)
       • Gatunek: Pięciornik białogrodzki (Potentilla leucopolitana)
       • Gatunek: Pięciornik zaniedbany, pięciornik wygładzony (Potentilla neglecta)
       • Gatunek: Pięciornik norweski (Potentilla norvegica)
       • Gatunek: Pięciornik błotny, siedmiopalecznik błotny (Potentilla palustris) ikona-polska
       • Gatunek: Pięciornik omszony (Potentilla pusilla)
       • Gatunek: Pięciornik wyprostowany (Potentilla recta)
       • Gatunek: Pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans)
       • Gatunek: Pięciornik skalny (Potentilla rupestris)
       • Gatunek: Pięciornik śląski (Potentilla silesiaca)
       • Gatunek: Pięciornik brudny (Potentilla sordida)
       • Gatunek: Pięciornik płonny (Potentilla sterilis)
       • Gatunek: Pięciornik niski (Potentilla supina)
       • Gatunek: Pięciornik rozpierzchłokwiatowy (Potentilla thyrsiflora)
       • Gatunek: Pięciornik wiosenny (Potentilla verna)
       • Gatunek: Pięciornik Wiemanna (Potentilla wiemanniana)
       • Gatunek: Morela zwyczajna (Prunus armeniaca)
       • Gatunek: Śliwa wiśniowa, ałycza, mirabelka (Prunus cerasifera)
       • Gatunek: Śliwa domowa, węgierka (Prunus domestica)
       • Gatunek: Wiśnia karłowata, wisienka stepowa (Prunus fruticosa)
       • Gatunek: Wiśnia wczesna (Prunus incisa)
       • Gatunek: Śliwa lubaszka (Prunus insititia)
       • Gatunek: Wiśnia wonna, antypka (Prunus mahaleb)
       • Gatunek: Czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
       • Gatunek: Brzoskwinia właściwa, brzoskwinia zwyczajna (Prunus persica)
       • Gatunek: Czeremcha amerykańska (Prunus serotina)
       • Gatunek: Wiśnia japońska, wiśnia piłkowana (Prunus serrulata)
       • Gatunek: Śliwa tarnina (Prunus spinosa) ikona-polska
       • Gatunek: Migdałek karłowaty (Prunus tenella)
       • Gatunek: Migdałek trójklapowy (Prunus triloba)
       • Gatunek: Czeremcha wirginijska (Prunus virginiana)
       • Gatunek: Grusza domowa (Pyrus communis)
       • Gatunek: Grusza śnieżna (Pyrus nivalis)
       • Gatunek: Grusza pospolita, grusza domowa (Pyrus pyraster)
       • Gatunek: Grusza wierzbolistna (Pyrus salicifolia)
       • Gatunek: Róża igiełkowata (Rosa acicularis)
       • Gatunek: Róża rona, róża rolowa, róża polna (Rosa agrestis)
       • Gatunek: Róża polna (Rosa arvensis)
       • Gatunek: Róża labradorska (Rosa blanda)
       • Gatunek: Róża skórzasta (Rosa caesia)
       • Gatunek: Róża dzika (Rosa canina) ikona-polska
       • Gatunek: Róża karolińska (Rosa carolina)
       • Gatunek: Róża dahurska (Rosa davurica)
       • Gatunek: Róża sina (Rosa dumalis)
       • Gatunek: Róża eliptyczna (Rosa elliptica)
       • Gatunek: Róża żółta (Rosa foetida)
       • Gatunek: Róża francuska (Rosa gallica)
       • Gatunek: Róża czerwonawa (Rosa glauca)
       • Gatunek: Róża rosyjska (Rosa gorinkensis)
       • Gatunek: Róża Jundziłła (Rosa jundzillii)
       • Gatunek: Róża girlandowa (Rosa majalis)
       • Gatunek: Róża drobnokwiatowa (Rosa micrantha)
       • Gatunek: Róża wielkokwiatowa (Rosa multiflora)
       • Gatunek: Róża alpejska (Rosa pendulina) ikona-polska
       • Gatunek: Róża gęstokolczasta (Rosa pimpinellifolia)
       • Gatunek: Róża rdzawa (Rosa rubiginosa)
       • Gatunek: Róża pomarszczona (Rosa rugosa)
       • Gatunek: Róża zapoznana (Rosa sheradii)
       • Gatunek: Róża kutnerowata (Rosa tomentosa)
       • Gatunek: Róża jabłkowa (Rosa villosa)
       • Gatunek: Róża wirginijska (Rosa virginiana)
       • Gatunek: Jeżyna Aschersona (Rubus aschersonii)
       • Gatunek: Jeżyna gajowa, jeżyna zaroślowa (Rubus balfourianus)
       • Gatunek: Jeżyna popielica (Rubus caesius)
       • Gatunek: Jeżyna orzęsiona (Rubus camptostachys)
       • Gatunek: Jeżyna główkowata (Rubus capitulatus)
       • Gatunek: Malina moroszka (Rubus chamaemorus)
       • Gatunek: Jeżyna drobnokolczasta (Rubus curvaciculatus)
       • Gatunek: Jeżyna notecka (Rubus czarnunensis)
       • Gatunek: Jeżyna dolnośląska (Rubus dollnensis)
       • Gatunek: Jeżyna podgórska (Rubus fabrimontanus)
       • Gatunek: Jeżyna szarozielona (Rubus fasciculatus)
       • Gatunek: Jeżyna frankońska (Rubus franconicus)
       • Gatunek: Jeżyna gocka (Rubus gothicus)
       • Gatunek: Malina właściwa (Rubus idaeus) ikona-polska
       • Gatunek: Jeżyna Kuleszy (Rubus kuleszae)
       • Gatunek: Jeżyna skąpokwiatowa (Rubus lamprocaulos)
       • Gatunek: Jeżyna Lidforsa (Rubus lidforsii)
       • Gatunek: Jeżyna miękka (Rubus mollis)
       • Gatunek: Malina pachnąca (Rubus odoratus)
       • Gatunek: Jeżyna prostokwiatostanowa, jeżyna pomorska (Rubus orthostachys)
       • Gatunek: Malina kamionka (Rubus saxatilis)
       • Gatunek: Jeżyna mosińska (Rubus seebergensis)
       • Gatunek: Jeżyna Spribillego (Rubus spribillei)
       • Gatunek: Jeżyna Wahlberga (Rubus wahlbergii)
       • Gatunek: Krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor)
       • Gatunek: Krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis) ikona-polska
       • Gatunek: Tawlina jarzębolistna (Sorbaria sorbifolia)
       • Gatunek: Jarząb mączny (Sorbus aria) ikona-polska
       • Gatunek: Jarząb zwyczajny, jarzebina (Sorbus aucuparia)
       • Gatunek: Jarząb austriacki (Sorbus austriaca)
       • Gatunek: Jarząb domowy (Sorbus domestica)
       • Gatunek: Jarząb grecki (Sorbus graeca)
       • Gatunek: Jarząb pośredni (Sorbus hybrida)
       • Gatunek: Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) ikona-polska
       • Gatunek: Jarząb szerokolistny (Sorbus latifolia)
       • Gatunek: Jarząb Meinicha (Sorbus meinichii)
       • Gatunek: Jarząb Mougeota (Sorbus mougeotii)
       • Gatunek: Jarząb brekinia, brzęk (Sorbus torminalis)
       • Gatunek: Tawuła ostrolistna, tawuła wczesna (Spiraea ×arguta)
       • Gatunek: Tawuła van Houtta (Spiraea ×vanhouttei)
       • Gatunek: Tawuła biała (Spiraea alba)
       • Gatunek: Tawuła brzozolistna (Spiraea betulifolia)
       • Gatunek: Tawuła ożankolistna, tawuła wiązolistna (Spiraea chamaedrifolia)
       • Gatunek: Tawuła Douglasa (Spiraea douglasii)
       • Gatunek: Tawuła dziurawcolistna (Spiraea hypericifolia)
       • Gatunek: Tawuła japońska (Spiraea japonica)
       • Gatunek: Tawuła średnia (Spiraea media)
       • Gatunek: Tawuła Menziesa (Spiraea menziesii)
       • Gatunek: Tawuła nippońska (Spiraea nipponica)
       • Gatunek: Tawuła bawolina (Spiraea salcifolia)
       • Gatunek: Tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa)
       • Gatunek: Tawulec pogięty (Stephanandra incisa)
       • Gatunek: Pragnia kuklikowata (Waldsteinia geoides)
     • Rząd: Rutowce (Rutales)
      • Rodzina: Krzyżownicowate (Polygalaceae)
       • Gatunek: Krzyżownica górska (Polygala amara)
       • Gatunek: Krzyżownica gorzkawa (Polygala amarella)
       • Gatunek: Krzyżownica czubata (Polygala comosa)
       • Gatunek: Krzyżownica pośrednia (Polygala hybrida)
       • Gatunek: Krzyżownica ostroskrzydełkowa (Polygala oxyptera)
       • Gatunek: Krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris)
      • Rodzina: Biegunecznikowate (Simaroubaceae)
       • Gatunek: Bożodrzew wyniosły (Ailanthus altissima)
     • Rząd: Wierzbowce (Salicales)
      • Rodzina: Wierzbowate (Salicaceae)
       • Gatunek: Topola kanadyjska (Populus ×canadensis)
       • Gatunek: Topola biała (Populus alba) ikona-polska
       • Gatunek: Topola balsamiczna (Populus balsamifera)
       • Gatunek: Topola włochata, topola ontaryjska (Populus candicans)
       • Gatunek: Topola deltowata (Populus deltoides)
       • Gatunek: Topola szara, topola nadwiślańska (Populus hybrida)
       • Gatunek: Topola berlińska (Populus laurifolia)
       • Gatunek: Topola czarna (Populus nigra) ikona-polska
       • Gatunek: Topola Simona, topola chińska (Populus simonii)
       • Gatunek: Topola osika (Populus tremula)
       • Gatunek: Topola kalifornijska (Populus trichocarpa)
       • Gatunek: Wierzba zwisająca (Salix ×pendulina)
       • Gatunek: Wierzba ostrolistna, wierzba kaspijska (Salix acutifolia)
       • Gatunek: Wierzba biała (Salix alba)
       • Gatunek: Wierzba piaskowa (Salix arenaria)
       • Gatunek: Wierzba uszata (Salix aurita)
       • Gatunek: Wierzba iwa (Salix caprea) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba szara, łoza (Salix cinerea) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba długokończysta (Salix dasyclados)
       • Gatunek: Wierzba siwa (Salix eleagnos)
       • Gatunek: Wierzba mandżurska (Salix Erythroflexuosa)
       • Gatunek: Wierzba krucha (Salix fragilis) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba całolistna (Salix integra)
       • Gatunek: Wierzba lapońska (Salix lapponum)
       • Gatunek: Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
       • Gatunek: Wierzba czerniejąca (Salix nigricans)
       • Gatunek: Wierzba pięciopręcikowa, wierzba laurowa (Salix pentandra) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba purpurowa (Salix purpurea) ikona-polska
       • Gatunek: Wierzba płożąca (Salix repens)
       • Gatunek: Wierzba rokita (Salix rosmarinifolia)
       • Gatunek: Wierzba śląska (Salix silesiaca)
       • Gatunek: Wierzba śniada (Salix starkeana)
       • Gatunek: Wierzba trójpręcikowa (Salix triandra)
       • Gatunek: Wierzba sachalińska (Salix udensis)
       • Gatunek: Wierzba wiciowa, witwa, konopianka (Salix viminalis)
     • Rząd: Sandałowce (Santalales)
      • Rodzina: Sandałowcowate (Santalaceae)
       • Gatunek: Leniec aplejski (Thesium alpinum)
       • Gatunek: Leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)
       • Gatunek: Leniec pospolity (Thesium linophyllon)
     • Rząd: Kapturnicowce (Sarraceniales)
      • Rodzina: Rosiczkowate (Droseraceae)
     • Rząd: Skalnicowce (Saxifragales)
      • Rodzina: Grujecznikowate (Cercidiphyllaceae)
      • Rodzina: Gruboszowate (Crassulaceae)
       • Gatunek: Grubosz błotny, uwroć błotna (Crassula aquatica)
       • Gatunek: Grubosz jajowaty, drzewko szczęścia (Crassula ovata)
       • Gatunek: Rozchodnik okazały (Hylotelephium spectabile)
       • Gatunek: Rojniczek pospolity, samoroda (Jovibarba sobolifera)
       • Gatunek: Rozchodnik ostry (Sedum acre) ikona-polska
       • Gatunek: Rozchodnik Maksimowicza (Sedum aizoon)
       • Gatunek: Rozchodnik biały (Sedum album)
       • Gatunek: Rozchodnik lubczykowy (Sedum anacampseros)
       • Gatunek: Rozchodnik gęstolistny (Sedum dasyphyllum)
       • Gatunek: Rozchodnik Forstera (Sedum forsterianum)
       • Gatunek: Rozchodnik siny (Sedum hispanicum)
       • Gatunek: Rozchodnik mieszańcowy (Sedum hybridum)
       • Gatunek: Rozchodnik wielki (Sedum maximum)
       • Gatunek: Rozchodnik skalny (Sedum montanum)
       • Gatunek: Rozchodnik ościsty (Sedum reflexum) ikona-polska
       • Gatunek: Rozchodnik rozłogowy (Sedum sarmentosum)
       • Gatunek: Rozchodnik sześciorzędowy (Sedum sexangulare)
       • Gatunek: Rozchodnik kaukaski (Sedum spurium)
       • Gatunek: Rozchodnik purpurowy (Sedum telephium)
       • Gatunek: Rozchodnik owłosiony (Sedum villosum)
       • Gatunek: Rojnik murowy (Sempervivum tectorum)
      • Rodzina: Oczarowate (Hamamelidaceae)
       • Gatunek: Parocja perska (Parrotia persica)
       • Gatunek: Parocja chińska (Parrotia subaequalis)
      • Rodzina: Skalnicowate (Saxifragaceae)
     • Rząd: Obrazkowce, kolbokwiatowce (Spathiflorae, Arales)
      • Rodzina: Rzęsowate (Lemnaceae)
       • Gatunek: Rzęsa garbata (Lemna gibba)
       • Gatunek: Rzęsa drobna, rzęsa mniejsza (Lemna minor) ikona-polska
       • Gatunek: Rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca)
       • Gatunek: Rzęsa purpurowa (Lemna turionifera)
       • Gatunek: Spirodela (Spirodela polyrhiza)
       • Gatunek: Wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)
     • Rząd: Herbatowce (Theales)
      • Rodzina: Dziurawcowate (Clusiaceae)
       • Gatunek: Dziurawiec wytworny (Hypercium elegans)
       • Gatunek: Dziurawiec kosmaty (Hypercium hirsutum)
       • Gatunek: Dziurawiec rozesłany (Hypercium humifusum)
       • Gatunek: Dziurawiec czteroboczny (Hypercium maculatum)
       • Gatunek: Dziurawiec skapolistny (Hypercium montanum)
       • Gatunek: Hypercium mutilum
       • Gatunek: Dziurawiec zwyczajny, świętojańskie ziele (Hypercium perforatum) ikona-polska
       • Gatunek: Dziurawiec nadobny (Hypercium pulchrum)
       • Gatunek: Dziurawiec skrzydełkowaty (Hypercium tetrapterum)
       • Gatunek: Dziurawiec bezwonny (Hypericum ×inodorum)
       • Gatunek: Hypericum ×moserianum
     • Rząd: Wawrzynkowce (Thymelaeales)
      • Rodzina: Oliwnikowate (Elaeagnaceae)
      • Rodzina: Wawrzynkowate (Thymelaeaceae)
     • Rząd: Pokrzywowce (Urticales)
      • Rodzina: Konopiowate (Cannabaceae)
       • Gatunek: Konopie dzikie (Cannabis ruderalis)
       • Gatunek: Konopie siewne (Cannabis sativa)
       • Gatunek: Chmiel japoński (Humulus japonicus)
       • Gatunek: Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) ikona-polska
      • Rodzina: Wiązowate (Ulmaceae)
       • Gatunek: Wiąz górski, brzost (Ulmus glabra)
       • Gatunek: Wiąz szypułkowy, limak (Ulmus laevis) ikona-polska
       • Gatunek: Wiąz polny (Ulmus minor)
      • Rodzina: Pokrzywowate (Urticaceae)
       • Gatunek: Parietaria portugalska (Parietaria lusitanica)
       • Gatunek: Parietaria lekarska, pomurnik (Parietaria officinalis) ikona-polska
       • Gatunek: Parietaria pensylwańska (Parietaria pensylvanica)
       • Gatunek: Pokrzywa konopiolistna (Urtica cannabina)
       • Gatunek: Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) ikona-polska
       • Gatunek: Pokrzywa pigułkowa (Urtica pilulifera)
       • Gatunek: Pokrzywa żegawka (Urtica urens)

    Klad: Rośliny naczyniowe - Paprotniki

    • Klad: Paprocie (Filicopsida)
     • Rząd: Paprotkowce (Filicales)
      • Rodzina: Paprotnikowate (Aspidiaceae)
       • Rodzina: Zanokcicowate (Aspleniaceae)
        • Gatunek: Zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum)
        • Gatunek: Zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum)
        • Gatunek: Zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium)
        • Gatunek: Zanokcica kończysta (Asplenium onopteris)
        • Gatunek: Zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria)
        • Gatunek: Zanokcica północna (Asplenium septentrionale)
        • Gatunek: Zanokcica skalna (Asplenium trichomanes) ikona-polska
        • Gatunek: Zanokcica zielona (Asplenium viride)
        • Gatunek: Śledzionka skalna (Ceterach officinarum)
        • Gatunek: Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium) ikona-polska
       • Rodzina: Wietlicowate (Athyriaceae)
        • Gatunek: Wietlica samicza (Athyrium filix-femina)
        • Gatunek: Paprotnica krucha (Cystopteris fragilis)
       • Rodzina: Narecznicowate (Dryopteridaceae)
        • Gatunek: Narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana)
        • Gatunek: Narecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata)
        • Gatunek: Narecznica szerokolistna (Dryopteris dilatata)
        • Gatunek: Narecznica górska (Dryopteris expansa)
        • Gatunek: Narecznica samcza (Dryopteris filix-mas) ikona-polska
        • Gatunek: Narecznica mocna (Dryopteris paleacea)
        • Gatunek: Narecznica pośrednia (Dryopteris remota)
        • Gatunek: Cienistka trójkatna (Gymnocarpium dryopteris)
        • Gatunek: Cienistka Roberta (Gymnocarpium robertianum)
        • Gatunek: Paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum) ikona-polska
        • Gatunek: Paprotnik Brauna (Polystichum braunii) ikona-polska
        • Gatunek: Paprotnik ostry (Polystichum lonchitis)
       • Rodzina: Orlicowate (Hypolepidaceae)
       • Rodzina: Marsyliowate (Marsileaceae)
        • Gatunek: Marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia)
        • Gatunek: Gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera)
       • Rodzina: Paprotkowate (Polypodiaceae)
        • Gatunek: Paprotka przejściowa (Plypodium interjectum)
        • Gatunek: Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) ikona-polska
       • Rodzina: Salwinowate (Salviniaceae)
        • Gatunek: Salwina pływająca (Salvinia natans)
       • Rodzina: Zachylnikowate (Thelypteridaceae)
        • Gatunek: Zaproć górska, narecznica górska (Oreopteris limbosperma)
        • Gatunek: Zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis)
        • Gatunek: Zachylnik błotny, narecznica błotna (Thelypteris palustris)
       • Rodzina: Rozrzutkowate (Woodsiaceae)
        • Gatunek: Wietlica samicza (Athyrium filix-femina) ikona-polska
        • Gatunek: Paprotnica sudecka (Cystopteris sudetica)
        • Gatunek: Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris) ikona-polska
        • Gatunek: Rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis)
     • Klad: Skrzypowe ()

     Klad: Rośliny naczyniowe - Widłaki

     • Klad: Widłaki różnozarodnikowe ()
     • Klad: Widłaki jednozarodnikowe ()
      • Rząd: Skrzypowce (Equisetales)
       • Rodzina: Skrzypowate (Equisetaceae)
        • Gatunek: Skrzyp brzegowy (Equisteum ×litorale)
        • Gatunek: Skrzyp polny (Equisteum arvense) ikona-polska
        • Gatunek: Skrzyp bagienny (Equisteum fluviatile)
        • Gatunek: Skrzyp zimowy (Equisteum hyemale) ikona-polska
        • Gatunek: Skrzyp błotny (Equisteum palustre) ikona-polska
        • Gatunek: Skrzyp łąkowy (Equisteum pratense)
        • Gatunek: Skrzyp gałęzisty (Equisteum ramosissimum)
        • Gatunek: Skrzyp leśny (Equisteum sylvaticum) ikona-polska
        • Gatunek: Skrzyp olbrzymi (Equisteum telmateia) ikona-polska
        • Gatunek: Skrzyp pstry (Equisteum variegatum)
      • Rząd: Widłakowce (Lycopodiales)
       • Rodzina: Poryblinowate (Isoetaceae)
        • Gatunek: Poryblin kolczasty (Isoetes echinospora)
        • Gatunek: Poryblin jeziorny (Isoetes lacustris)
       • Rodzina: Widłakowate (Lycopodiaceae)
        • Gatunek: Zeglej spłaszczony, widlicz, widłak (Diphasiastum complanatum)
        • Gatunek: Zeglej cyprysowaty, widłak cyprysowaty (Diphasiastum tristachyum)
        • Gatunek: Zeglej Zeillera (Diphasiastum zeilleri)
        • Gatunek: Wroniec widlasty (Huperzia selago)
        • Gatunek: Widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata)
        • Gatunek: Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) ikona-polska
        • Gatunek: Widłak goździsty (Lycopodium clavatum) ikona-polska
       • Rodzina: Widliczkowate (Selaginellaceae)
        • Gatunek: Widliczka szwajcarska (Selaginella helvetica)
      • Rząd: Nasięźrzałowce (Ophioglossales)
       • Rodzina: Nasięźrzałowate (Ophioglossaceae)
        • Gatunek: Podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria)
        • Gatunek: Podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium)
        • Gatunek: Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum)
        • Gatunek: Podejźrzon pojedynczy (Botrychium simplex)
        • Gatunek: Podejźrzon wirginijski (Botrychium virginianum)
        • Gatunek: Nasięźrzał wielolistny (Ophioglossum azoricum)
        • Gatunek: Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) ikona-polska

     Mszaki - Mchy

     • Klad: Prątniki ()
     • Klad: Płonniki ()
     • Klad: Torfowce ()
     • Klad: Wątrobowce ()
     • Klad: Glewiki ()


     Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
     © Media Nauka 2008-2018 r.