Klonowate

Klonowate (Aceraceae) to rośliny z rzędu mydleńcowców, do której zaliczamy około 150 gatunków. W Polsce występują 3 rodzime gatunki, wiele innych można spotkać w nasadzeniach i jako osobniki dziczejące. To najczęściej drzewa i krzewy.

Występowanie i środowisko

Najwięcej gatunków zasiedla półkulę północną.

Morfologia i anatomia

Ulistnienie najczęściej naprzeciwległe. Kwiaty drobne i niepozorne. Owocem jest bardzo charakterystyczny skrzydlak.


Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny:

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003


© medianauka.pl, 2017-06-09, RODZ-1236
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-14Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.