Eukarionty

Eukarionty, eukarioty, organizmy eukariotyczne, jądrowe, jądrowce (Eukaryota) zespół organizmów żywych z komórek z jądrem komórkowym z chromosomami. Ta cecha odróżnia te organizmy od prokariontów, których komórki nie posiadają jądra komórkowego.

Eukarionty są zwykle traktowane jako domena lub należą do domeny Eucaria.

Do eukariontów zaliczamy następujące królestwa:

Do eukariontów nie zaliczamy bakterii i archeowców.

Szacuje się, że na Ziemi żyje od 10 do 50 (a nawet 100) milionów gatunków eukariontów, z czego opisano dopiero jakieś 1,8 miliona z nich.

Ewolucja

Eukarionty pojawiły się około 2,2 mld lat temu (ślady bytności eukariontów znajdowano w kopalinach z tego okresu) lub wcześniej.

Zakłada się, że komórki eukariotyczne wyewoluowały z komórek prokariotycznych. Powstanie chloroplastów przypisuje się pochodzenie od cyjanobakterii, a mitochondria mogą pochodzić od bakterii tlenowych. Prawdopodobnie oba organelle powstały w wyniku swoistej symbiozy między bakteriami żyjącymi wewnątrz większych, cudzożywnych komórek. To tak zwana hipoteza seryjnej endosymbiozy.

© medianauka.pl, 2020-11-26, ART-3950


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Montessori - Ciało ludzkie
Biblioteczka Montessori. Ciało człowieka
Ewolucja. Zagadka życia na ziemi
Egzamin maturalny Biologia
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.