Eukarionty

Eukarionty, eukarioty, organizmy eukariotyczne, jądrowe, jądrowce (Eukaryota) zespół organizmów żywych z komórek z jądrem komórkowym z chromosomami. Ta cecha odróżnia te organizmy od prokariontów, których komórki nie posiadają jądra komórkowego.

Eukarionty są zwykle traktowane jako domena lub należą do domeny Eucaria.

Do eukariontów zaliczamy następujące królestwa:

Do eukariontów nie zaliczamy bakterii i archeowców.

Szacuje się, że na Ziemi żyje od 10 do 50 (a nawet 100) milionów gatunków eukariontów, z czego opisano dopiero jakieś 1,8 miliona z nich.

Ewolucja

Eukarionty pojawiły się około 2,2 mld lat temu (ślady bytności eukariontów znajdowano w kopalinach z tego okresu) lub wcześniej.

Zakłada się, że komórki eukariotyczne wyewoluowały z komórek prokariotycznych. Powstanie chloroplastów przypisuje się pochodzenie od cyjanobakterii, a mitochondria mogą pochodzić od bakterii tlenowych. Prawdopodobnie oba organelle powstały w wyniku swoistej symbiozy między bakteriami żyjącymi wewnątrz większych, cudzożywnych komórek. To tak zwana hipoteza seryjnej endosymbiozy.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Campbell, Reece, Urry, cain, wasserman. Minorsky, Jackson - Biologia, ISBN 978-83-7510-392-2, REBIS 2013
  • Solomon, Berg, Martin - Biologia, ISBN 978-83-7763-252-9, MULTICO Oficyna wydawnicza 2016

© medianauka.pl, 2020-11-26, A-3950©® Media Nauka 2008-2023 r.