Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych

Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species) jest to publikowana na bieżąco przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN - International Union for Conservation of Nature) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów.

Istnieje od 1963 roku. Edycja Czerwonej Księgi z roku 2013 zawierała spis około 70 000 gatunków organizmów. Są tam opublikowane mapy występowania, informacje na temat kwalifikowania poszczególnych gatunków w ramach grup taksonomicznych do kategorii zagrożenia wyginięciem, zdjęcia i wiele innych materiałów związanych z tematyką zagrożeń w świeci przyrody.

Czerwona Księga określa dla poszczególnych gatunków organizmów następujące kategorie zagrożeń:

statusEX (ang. extinct) - całkowicie wymarłe, oznaczane znakiem †; istnieje całkowita pewność, że ostatni osobnik danego gatunku wymarł.

statusEW (ang. extinct in wild) - wymarłe w stanie dzikim - co oznacza, że nie ma gatunków żyjących na wolności, a pojedyncze okazy lub populacje prawdopodobnie żyją jeszcze w hodowlach lub ogrodach zoologicznych.

statusCR (ang. critically endangered) - krytycznie zagrożone wymarciem w stanie dzikim; należą tu gatunki żyjące na wolności najbardziej zagrożone wyginięciem.

statusEN (ang. endangered) - zagrożone wyginięciem - dla gatunków z tej kategorii przypisuje się bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości.

statusVU (ang. vulnerable) - narażone na wyginięcie - gatunki, którym przypisuje się wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim, które mogą wymrzeć stosunkowo w niedalekiej przyszłości, choć nie tak szybko jak zagrożone.

statusNT (ang. near threatened) - bliski zagrożenia wymarciem, gatunek, który obecnie nie może być jeszcze zaliczony do kategorii wyższego ryzyka, ale przewiduje się, że może to nastąpić niebawem.

statusLC (ang. least concern) - najniższego ryzyka, najmniejszej uwagi; gatunek powszechnie występujące w stanie dzikim .

statusDD (ang. data deficient) - tą kategorią oznacza się gatunki, których stopień zagrożenia nie został jeszcze określony ze względu na niedokończone badania lub brak jest danych, aby móc określić ryzyko wymarcia.

statusNE (ang. not evaluated) - gatunek nie został jeszcze przypisany do żadnej kategorii ryzyka według kryteriów IUCN.
© medianauka.pl, 2014-01-17, A-2478©® Media Nauka 2008-2023 r.