Dawaliowate

Dawaliowate (Davalliaceae) to rodzina roślin z rzędu paprotkowców. Część gatunków znalazło zastosowanie jako ozdobne rośliny doniczkowe. Do rodziny tej zaliczamy około 65 gatunków.

To często epifity i rośliny rosnące na skałach.

Występowanie i środowisko

Rejony tropikalne.

Morfologia i anatomia

Liście są wodoodporne, pierzastozłożone.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:© medianauka.pl, 2017-09-12, RODZ-1549
Data aktualizacji artykułu: 2023-12-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.