Krępieniowate

Krępieniowate (Lardizabalaceae) to rośliny prawdopodobnie z rzędu jaskrowców. Zaliczamy do niej około 40 gatunków. W Polsce w naturze rośliny te nie występują.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:© medianauka.pl, 2017-09-02, RODZ-1274
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-11Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.