Agrestowate

Agrestowate (Grossulariaceae) to rodzina roślin z rzędu skalnicowców, do której zaliczamy około 150 gatunków, z czego w Polsce można spotkać 8 z nich.

To krzewy, często cierniste ze skrętoległym ulistnieniem. Kwiaty promieniste. Owocem jest soczysta jagoda.

Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Lucjan Rutkowski — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org


© medianauka.pl, 2017-05-22, RODZ-1224
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-17©® Media Nauka 2008-2023 r.