Wiesiołkowate

Wiesiołkowate (Onagraceae) to rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu mirtowców, do której zaliczamy następujące rodzaje: ludwiga (Ludwigia), czartawa (Circaea), wierzbownica (Epilobium), klarkia (Clarkia), wiesiołek (Oenothera) i godecja (Godetia). W Polsce można spotkać 39 gatunków z tej rodziny roślin w środowisku naturalnym.

Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny.

Wierzbownica, wierzb
Wierzbownica, wierzb Onagraceae

Wierzbownica, wierzbówka (Epilobium) to rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych, do którego zaliczamy około 170 gatunków, z czego w Polsce około 14.

Wybrane gatunki:

Wierzbownica drobnokwiatowa
Wierzbówka kiprzyca, wierzbownica kiprzyca
Wierzbownica górska
Wierzbownica nadrzeczna
Wierzbownica kosmata
Wierzbownica lancetowata
Wiesołek
Wiesołek Onagraceae

Wiesiołek (Oenothera) to rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych, do którego zaliczamy około 120 gatunków, z czego w Polsce około 30. Wiesiołek tworzy samoistnie wiele płodnych mieszańców.

Wybrane gatunki:

Wiesiołek dwuletni, nocna świeca
Wiesiołek wierzbolistny
Wiesiołek Rennera
Wiesiołek pachnący, wiesiołek wonny
Wiesiołek nyski
Wiesiołek środkowoniemiecki

Gatunki

Wykaz pozostałych gatunków.

Czartawa pospolitaCzartawa pospolita PL

Circaea lutetiana

Czartawa pospolita (Circaea lutetiana) to wieloletnia roślina z rodziny wiesiołkowatych. To gatunek wskaźnikowy starych lasów.


Klarkia wytwornaKlarkia wytworna PL - obcy

Clarkia elegans

Klarkia wytworna (Clarkia elegans) to jednoroczna roślina ozdobna z rodziny wiesiołkowatych. Jej ojczyzną jest Ameryka Północna.

Inne gatunki

  • czartawa pośrednia (Circaea ×intermedia)
  • czartawa drobna (Circaea alpina)
  • klarkia nadobna (Clarkia pulchella)
  • godecja wielkokwiatowa (Geodetia grandiflora)
  • ludwiga błotna (Ludwigia palustris)

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Czartawa pospolita: Kwitnie czartawa pospolita.
         Klarkia wytworna: Kwitnie klarkia wytworna.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

© medianauka.pl, 2018-07-12, RODZ-1358Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.