Szczawikowate

Szczawikowate (Oxalidaceae) to rośliny z rzędu bodziszkowców. Niektóre źródła klasyfikują tę rodzinę w rzędzie szczawikowców. Do rodziny tej zaliczamy około 900 gatunków, z czego w Polsce można spotkać 6 z nich.

To najczęściej rośliny zielne z podziemnymi bulwami lub cebulami. Wyjątkowo są to krzewy lub drzewa.

Występowanie i środowisko

Najwięcej gatunków żyje w tropikach i w strefie subtropikalnej, nieliczne gatunki występują w strefie umiarkowanej.

Morfologia i anatomia

Liście dłoniasto rozłożone. Kwiaty obupłciowe, najczęściej promieniste. Owocem jest torebka lub jagoda.


Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski — Botanika. Systematyka, ISBN 978-83-01-13953-7, PWN 2013
  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org


© medianauka.pl, 2017-05-31, RODZ-1229
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-07Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.