Szarłatowate

Szarłatowate (Amaranthaceae) to rodzina roślin z rzędu śródłożnych, do której w naszym kraju zaliczamy ponad 20 gatunków. Są tu sklasyfikowane takie rośliny jak szarłat, grzebionatka, iresyna, gomfrena i inne. Rodzina liczy około 900 gatunków.

To najczęściej rośliny zielne, rzadziej drzewa i krzewy. Kwiaty drobne.

Występowanie i środowisko

Pierwotnie obszarem występowania były głównie tropiki. Na skutek działalności człowieka rośliny te są obecne dziś na całym świecie, najczęściej jako rośliny ruderalne.

Rozmnażanie

To najczęściej rośliny wiatropylne.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

        Kwitnie celozja srebrzysta (grzebieniasta).
         Kwitnie gomfrena kulista.
       Kwitnie szarłat szorstki.
         Kwitnie szarłat tępolistny.
         Kwitnie szarłat trójbarwny.
         Kwitnie szarłat zwisły.Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Lucjan Rutkowski — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003


© medianauka.pl, 2018-11-02, RODZ-1288
Data aktualizacji artykułu: 2024-03-13Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.