Kaparowate

Kaparowate (Capparaceae) to rodzina roślin z rzędu kapustowców, do której zaliczamy około 850 gatunków. Do rodziny należy kapar ciernisty, dostarczający znanej przyprawy — to kapary.

To rośliny zielne, rzadziej krzewy i drzewa.

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w tropikach i w strefie subtropikalnej, nieliczne występują w strefie umiarkowanej. Wiele gatunków żyje na suchych terenach.

Morfologia i anatomia

Liście niepodzielone lub pierzaście podzielone, skrętoległe. Kwiaty najczęściej grzbieciste. Dno kwiatowe u wielu gatunków wytwarza trzonek, na którym znajduje się słupek z pręcikami lub tylko słupek.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003


© medianauka.pl, 2024-07-04, RODZ-1783
Data aktualizacji artykułu: 2024-07-19Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.