Dziurawcowate

Dziurawcowate (Clusiaceae) to rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu herbatowców, do której zaliczamy następujące rodzaje: dziurawiec (Hypericum). W Polsce można spotkać 9 gatunków z tej rodziny roślin w środowisku naturalnym. Do rodziny tej zaliczamy blisko 600 gatunków, z czego w Polsce występuje 9. W niektórych systemach klasyfikacyjnych gatunki z tej rodziny wlicza się do rodziny okrętnicowatych (Clusiaceae).

To rośliny zielne, drzewa i krzewy.

Występowanie i środowisko

Rośliny te rosną na całym świecie poza terenami pustynnymi, polarnymi i dżunglą.


Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny:

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Lucjan Rutkowski — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004


© medianauka.pl, 2018-07-12, RODZ-1355
Data aktualizacji artykułu: 2024-01-10Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.