Anatomia człowieka

anatomia
© lynea - stock.adobe.com

Anatomia człowieka jest to nauka o budowie wewnętrznej organizmu człowieka. W szczególności anatomia człowieka zajmuje się badaniem kształtów, położeniem, opisem budowy struktur narządów i części ciała ludzkiego, tkanek oraz komórek.

Anatomia człowieka jest działem biologii oraz medycyny.

Podział

Anatomia człowieka dzieli się na następujące dziedziny:

Układ ruchu człowieka

Na układ ruchu człowieka składa się układ szkieletowy i mięśniowy człowieka. To część organizmu ludzkiego odpowiadająca za utrzymanie postawy i wykonywanie ruchów.Układ pokarmowy człowieka

Układ pokarmowy, czyli trawienny. To układ, którego jednym z ważniejszych zadań jest jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a także za usunięcie z organizmu niestrawionych, zbędnych resztek pokarmowych.Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy człowieka integruje działalność organizmu, rejestruje bodźce, przetwarza zawartą w nich informację oraz steruje wszystkimi czynnościami organizmu.Układ dokrewny człowieka

Układ dokrewny, czyli układ wewnątrzwydzielniczy lub inaczej układ hormonalny składa się z gruczołów dokrewnych i komórek odpowiadających za wydzielanie hormonów.Układ oddechowy człowieka

Układ oddechowy człowieka odpowiada za wymianę gazową, czyli dostarczanie do organizmu tlenu i wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii, którym jest m.in. dwutlenek węgla.Układ moczowo-płciowy człowieka

Układ moczowy człowieka oraz układ płciowy.Układ naczyniowy człowieka

Na układ naczyniowy składa się układ krwionośny i układ limfatyczny człowieka.Pozostałe

Pozostałe informacje na temat budowy wewnętrznej człowieka,w tym budowy powłoki wspólnej (skóry), tkanek itp.Narządy zmysłów człowieka

Wybór anatomii narządów zmysłów ludzkich.Narządy wewnętrzne człowieka

Wybór anatomii narządów ludzkich.© medianauka.pl, 2022-01-16, A-4333©® Media Nauka 2008-2023 r.