Węzły chłonne

Węzły chłonne wraz z naczyniami chłonnymi, limfocytami i tkanką oraz narządami chłonnymi tworzą układ chłonny. W układzie chłonnym znajduje się chłonka - płyn zawierający elektrolity i białko oraz limfocyty. Płyn ten pochodzi z krwi.

Węzły chłonne znajdują się na drodze naczyń chłonnych. Odpowiadają za filtrację chłonki, usuwając z niej obce mikroorganizmy i ciała.

Węzeł chłonny ma małe rozmiary - od 1 do 25 mm długości. Przypomina kształtem ziarno fasoli. Każdy węzeł jest otoczony przez torebkę, w skład której wchodzi kolagen i białko włókien elastycznych.

Wiele węzłów tworzy grupy w różnych okolicach ciała. Mamy więc węzły pachowe, węzły chłonne okolicy żołądkowo-śledzionowej, węzły biodrowe, twarzowe, jamy brzusznej, miedniczne, pachwinowe, podkolanowe.

Funkcja węzłów chłonnych

Wewnątrz węzłów chłonnych chłonka dzięki zatokom płynie wolniej niż w naczyniach, pozwalając makrofagom i limfocytom na walkę z wirusami, bakteriami i innymi ciałami obcymi.

Węzły chłonne filtrują więc chłonkę, aby uniemożliwić przedostanie się ciał obcych do krwi.

Budowa węzła chłonnego

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy węzłów chłonnych oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

preloader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy anatomicznej, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę węzła chłonnego.

Budowa węzła chłonnego

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
Ile śpią ssaki?
Ssaki potrafią przesypiać w głębokim śnie naprawdę długi okres czasu. Jakie ssaki śpią najdłużej, a które nie potrzebują zbyt wiele snu?
Najmniejszy ssak
Jakie ssaki osiągają najmniejsze rozmiary na świecie, a jakie w Polsce? Gdzie można je spotkać?
Największy ssak
Który z saków jest największy na świecie, a który w Polsce? Czy w historii żyły większe ssaki niż obecnie? Czy są to ssaki wodne czy lądowe?
Jak dużo jedzą zwierzęta?
Czy tylko człowiek bywa obżartuchem? Czy w świecie zwierząt również można znaleźć łakomczuchów? Ile pokarmu zjadają różne zwierzęta?

© medianauka.pl, 2018-10-21, A-3608©® Media Nauka 2008-2023 r.