logo

Kości ręki

Ręka dzieli się na trzy zasadnicze części: nadgarstek (carpus), śródręcze (metacarpus) oraz palce (digiti). Szkielet nadgarstka składa się z ośmiu niewielkich kości:

  • kość czworoboczna większa (os trapezium),
  • kość czworoboczna mniejsza (os trapezoideum),
  • kość główkowata (os capitatum)
  • kość haczykowata (os hamatum)
  • kość łódeczkowata (os scaphoideum, os naviculare)
  • kość księżycowata (os lunatum)
  • kość trójgraniasta (os triquetrum)
  • kość grochowata (os pisiforme)

Kości śródręcza to pięć kolejno numerowanych kości, poczynając od strony kciuka (I-V os metacarpale).

Kościec każdego palca składa się z paliczka bliższego (phalanx proximalis), paliczka środkowego (phalanx media) oraz paliczka dalszego (phalanx distalis). Kciuk składa się tylko z dwóch paliczków: paliczka dalszego i paliczka bliższego. Palce są numerowane od 1 (kciuk) do 5.

Poniższa tablica interakcyjna pozwala na naukę nazewnictwa poszczególnych części kości ręki.

pre

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy kośćca i uzyskać podpowiedź nazwy danej kości po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki. Nie ma możliwości w tym trybie wyświetlenia nazwy danej części szkieletu.

ikona1Tryb nauki z tabletem lub smartfonem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z urządzeniem mobilnym. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy kośćca wraz z podpowiedziami nazw kości po wskazaniu jej palcem na ekranie.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu szkieletu psa, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami kości.

szkielet ręki

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

Inne informacje

Szkielet ręki jest wypukły w kierunku grzbietu. Dzięki temu zapewnione są optymalne ruchy poszczególnych części szkieletu.

Poszczególne palce mają swoje nazewnictwo. Kolejno są to: kciuk (pollex), wskaziciel (index), pośrodkowy (intermedius), obrączkowy (anularis), najmniejszy (minimus).
© medianauka.pl, 2016-10-22, ART-3209

 
Polecamy w naszym sklepie

Księga zwierząt niemalże niemożliwych
Leniwce Puzzle
Kolorowe skarpetki - forest animals
Kolorowe skarpetki Kostka
Pakiet Zwierzęta Polski - Rośliny Polski
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.