Neuron, komórka nerwowa

Neuron, komórka nerwowa - jest to specjalny rodzaj komórki, która może przewodzić impulsy elektrochemiczne. Przewodzenie to może się odbywać na duże odległości w ciele organizmu. Za przewodzenie odpowiadają specjalne włókna, a ich długość może dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

Wszystkie włókna nerwowe zaczynają się w ciele komórkowym. Wewnątrz ciała komórkowego znajduje się jądro komórki nerwowej. Na ogół impulsy powstają w dendrytach, które przenoszą ów impuls do do neurytu (włókna osiowego, aksonu). Neuryty są otoczone tłuszczową osłonką mielinową. Tu też znajdują się komórki Schwanna, które między innymi odpowiadają za dostarczanie substancji odżywczych do neurytu. Osłonki mielinowe zwężają się tworząc węzeł (przewężenie) Ranviera, które odgrywa istotną rolę w przewodzeniu impulsu elektrycznego.

Wyróżniamy pod względem funkcjonalnym neurony czuciowe, asocjacyjne (kojarzeniowe) oraz ruchowe (motoneurony).

Pod względem morfologicznym możemy wyróżnić neurony jednobiegunowe (nie posiadają dendrytów), wielobiegunowe z długim aksonem, wielobiegunowe z krótkim aksonem, piramidalne (z dendrytami odchodzącymi od podstawy i szczytu komórki nerwowej), gruszkowate, dwubiegunowe, rzekomojednobiegunowe.

Budowa neuronu

Poniższa tablica interakcyjna pozwala na naukę nazewnictwa poszczególnych części budowy neuronu.

pre

Instrukcja obsługi

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki
Wybierz tę opcję aby się pouczyć. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy wraz z podpowiedziami nazw części ciała po wskazaniu jej palcem na ekranie.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami części ciała.

budowa neuronu

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

© medianauka.pl, 2017-02-19, ART-3489

Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
Pakiet Zwierzęta Polski - Rośliny Polski
Montessori - Zwierzęta
Kubek zwierzęta świata
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.