Neuron, komórka nerwowa

Neuron, komórka nerwowa - jest to specjalny rodzaj komórki, która może przewodzić impulsy elektrochemiczne. Przewodzenie to może się odbywać na duże odległości w ciele organizmu. Za przewodzenie odpowiadają specjalne włókna, a ich długość może dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów.

Wszystkie włókna nerwowe zaczynają się w ciele komórkowym. Wewnątrz ciała komórkowego znajduje się jądro komórki nerwowej. Na ogół impulsy powstają w dendrytach, które przenoszą ów impuls do do neurytu (włókna osiowego, aksonu). Neuryty są otoczone tłuszczową osłonką mielinową. Tu też znajdują się komórki Schwanna, które między innymi odpowiadają za dostarczanie substancji odżywczych do neurytu. Osłonki mielinowe zwężają się tworząc węzeł (przewężenie) Ranviera, które odgrywa istotną rolę w przewodzeniu impulsu elektrycznego.

Wyróżniamy pod względem funkcjonalnym neurony czuciowe, asocjacyjne (kojarzeniowe) oraz ruchowe (motoneurony).

Pod względem morfologicznym możemy wyróżnić neurony jednobiegunowe (nie posiadają dendrytów), wielobiegunowe z długim aksonem, wielobiegunowe z krótkim aksonem, piramidalne (z dendrytami odchodzącymi od podstawy i szczytu komórki nerwowej), gruszkowate, dwubiegunowe, rzekomojednobiegunowe.

Budowa neuronu

Poniższa tablica interakcyjna pozwala na naukę nazewnictwa poszczególnych części budowy neuronu.

pre

Instrukcja obsługi

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki
Wybierz tę opcję aby się pouczyć. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy wraz z podpowiedziami nazw części ciała po wskazaniu jej palcem na ekranie.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami części ciała.

budowa neuronu

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
Ile śpią ssaki?
Ssaki potrafią przesypiać w głębokim śnie naprawdę długi okres czasu. Jakie ssaki śpią najdłużej, a które nie potrzebują zbyt wiele snu?
Najmniejszy ssak
Jakie ssaki osiągają najmniejsze rozmiary na świecie, a jakie w Polsce? Gdzie można je spotkać?
Największy ssak
Który z saków jest największy na świecie, a który w Polsce? Czy w historii żyły większe ssaki niż obecnie? Czy są to ssaki wodne czy lądowe?
Jak dużo jedzą zwierzęta?
Czy tylko człowiek bywa obżartuchem? Czy w świecie zwierząt również można znaleźć łakomczuchów? Ile pokarmu zjadają różne zwierzęta?

© medianauka.pl, 2017-02-19, A-3489©® Media Nauka 2008-2023 r.