Budowa ucha

Ucho, a właściwie narząd przedsionkowo-ślimakowy to narząd, który odpowiada za zmysł słuchu i równowagi. Narząd ten dzielimy na ucho zewnętrzne, wewnętrzne i środkowe, na rysunku zaznaczone kolorowymi obwiedniami.

Ucho zewnętrzne składa się z następujących elementów:

Do ucha środkowego należą:

Do ucha wewnętrznego zalicza się:

 

Ćwiczenia i test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy ucha człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy anatomicznej, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę ucha człowieka.

Budowa ucha

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

Pytania

Jakie dźwięki są słyszalne dla człowieka?

Człowiek słyszy dźwięki w zakresie 16-20000 Hz. Dźwięki o wyższej częstotliwości to ultradźwięki, słyszane przez niektóre zwierzęta (np. psy, nietoperze), podobnie jak infradźwięki, o niższej częstotliwości niż 16 Hz (słyszane przez słonie i wieloryby).
Ile śpią ssaki?
Ssaki potrafią przesypiać w głębokim śnie naprawdę długi okres czasu. Jakie ssaki śpią najdłużej, a które nie potrzebują zbyt wiele snu?
Najmniejszy ssak
Jakie ssaki osiągają najmniejsze rozmiary na świecie, a jakie w Polsce? Gdzie można je spotkać?
Największy ssak
Który z saków jest największy na świecie, a który w Polsce? Czy w historii żyły większe ssaki niż obecnie? Czy są to ssaki wodne czy lądowe?
Jak dużo jedzą zwierzęta?
Czy tylko człowiek bywa obżartuchem? Czy w świecie zwierząt również można znaleźć łakomczuchów? Ile pokarmu zjadają różne zwierzęta?

© medianauka.pl, 2018-10-19, A-3606Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.