logo

Budowa ucha

Ucho, a właściwie narząd przedsionkowo-ślimakowy to narząd, który odpowiada za zmysł słuchu i równowagi. Narząd ten dzielimy na ucho zewnętrzne, wewnętrzne i środkowe, na rysunku zaznaczone kolorowymi obwiedniami.

Ucho zewnętrzne składa się z następujących elementów:

 • małżowina uszna
 • zewnętrzny przewód słuchowy

Do ucha środkowego należą:

 • błona bębenkowa
 • jama bębenkowa
 • młoteczek
 • kowadełko
 • strzemiączko
 • trąbka Eustachiusza (słuchowa)

Do ucha wewnętrznego zalicza się:

 • nerwy słuchowe
 • ślimak
 • przedsionek
 • kanały półkoliste
 • okienko okrągłe

 

Ćwiczenia i test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy ucha człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy anatomicznej, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę ucha człowieka.

Budowa ucha

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

Pytania

Jakie dźwięki są słyszalne dla człowieka?

Człowiek słyszy dźwięki w zakresie 16-20000 Hz. Dźwięki o wyższej częstotliwości to ultradźwięki, słyszane przez niektóre zwierzęta (np. psy, nietoperze), podobnie jak infradźwięki, o niższej częstotliwości niż 16 Hz (słyszane przez słonie i wieloryby).
© medianauka.pl, 2018-10-19, ART-3606

 
Polecamy w naszym sklepie

Kubek zwierzęta świata
kolorowe skarpetki góra lodowa
Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski - Atlas
Puzzle 1000 Ssaki
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.