Układ pokarmowy

Narządy układu pokarmowego (trawiennego) wraz z narządami układu oddechowego, płciowego i wydalniczego określamy mianem trzewa (viscera).

Budowa układu pokarmowego

U człowieka początek układu pokarmowego to jama ustna (cavum oris). W jamie ustnej znajdują się zęby, które biorą udział w rozdrabnianiu pokarmu oraz język z receptorami smaku. Ślinianki, czyli gruczoły ślinowe wytwarzają ślinę, która zawiera enzymy trawienne. Już tu następuje wstępna faza procesu trawienia. Jama ustna wraz z jamą nosową łączy się w gardle, a dalej przechodzi w przełyk (esophagus). Poprzez wpust pokarm z przełyku dostaje się do żołądka. Żołądek (stomachus) to narząd, który odpowiada za trawienie. Tu wydzielany jest sok żołądkowy z kwasem solnym. Sok żołądkowy zabija drobnoustroje i uaktywnia enzymy trawienne. Przez odźwiernik pokarm przedostaje się do najdłuższego odcinka układu pokarmowego, jakim jest jelito cienkie (intestinum tenue), które dzieli się na następujące odcinki:

  • dwunastnica,
  • jelito czcze,
  • jelito kręte.

Jelito kręte przechodzi poprzez zastawkę krętniczo-kątniczą w jelito grube (intestinum crassum), które składa się z odcinków:

  • kątnica, jelito ślepe (cecum),
  • wyrostek robaczkowy (appendix vermiformis),
  • okrężnica (colon) ) złożona z następujących odcinków: okrężnica wstępująca, okrężnica poprzeczna, okrężnica zstępująca, okrężnica esowata (esica).

Dalej esica przechodzi w odbytnicę (rectum) i odbyt, którym poprzez proces defekacji wydalany jest kał.

Do układu trawiennego zalicza się też duże gruczoły trawienne:

  • wątroba (hepar),
  • pęcherzyk żółciowy (vesica fellea) z drogami żółciowymi,
  • trzustka (pancreas).

Test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy układu pokarmowego człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

loader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy układu pokarmowego człowieka, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę układu pokarmowego człowieka.

Układ pokarmowy cżłowieka

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
Ile śpią ssaki?
Ssaki potrafią przesypiać w głębokim śnie naprawdę długi okres czasu. Jakie ssaki śpią najdłużej, a które nie potrzebują zbyt wiele snu?
Najmniejszy ssak
Jakie ssaki osiągają najmniejsze rozmiary na świecie, a jakie w Polsce? Gdzie można je spotkać?
Największy ssak
Który z saków jest największy na świecie, a który w Polsce? Czy w historii żyły większe ssaki niż obecnie? Czy są to ssaki wodne czy lądowe?
Jak dużo jedzą zwierzęta?
Czy tylko człowiek bywa obżartuchem? Czy w świecie zwierząt również można znaleźć łakomczuchów? Ile pokarmu zjadają różne zwierzęta?

© medianauka.pl, 2018-09-30, A-3600©® Media Nauka 2008-2023 r.