logo

Układ hormonalny

Wiele procesów w organiźmie związanych na przykład z przemianą materii, wzrostem, czy rozmnażaniem i inne przebiegają z udziałem pewnych związków chemicznych wydzialanych przxez gruczoły wydzielania wewnętrznego - tak zwanych hormonów.

Hormony są wydzielane przez gruczoły bezpośrednio do krwi lub limfy.

Gruczoły dokrewne

Gruczoły układu hormonalnego nie mają przewodów wyprowadzających hormony. Hormony są wydzielane bezpośrednio do układu krwionosnego lub limfatycznego.

Do gruczołów wydzialnia wewnętrznego zaliczamy następujące narządy:

  • jądra
  • jajniki
  • trzustka
  • nadnercze
  • grasica
  • tarczyca
  • gruczoły przytarczyczne
  • podwzgórze
  • szyszynka
  • przysadka mózgowa

Test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy układu hormonalnego człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

loader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy układu hormonalnego człowieka, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę układu hormonalnego człowieka.

Układ hormonalny cżłowieka

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
© medianauka.pl, 2018-10-06, ART-3601

 
Polecamy w naszym sklepie

Kubek zwierzęta świata
kolorowe skarpetki góra lodowa
Montessori - Zwierzęta
Mapa świata Puzzle
Kolorowe skarpetki - forest animals
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.