logo

Budowa mózgu

Mózg wraz z móżdżkiem, rdzeniem kręgowym stanowią tak zwany układ nerwowy ośrodkowy. Wszystkie nerwy wchodzą w skład układu nerwowego obwodowego.

W czaszce znajduje się mózgowie, które składa się z następujących części:

  • mózg
  • móżdżek
  • rdzeń przedłużony

Rdzeń przedłużony łączy się z rdzeniem kręgowym, który znajduje się w kanale kręgowym oraz z mostem pnia mózgu.

Rdzeń kręgowy oraz mózgowie są otoczone trzema oponami (licząc od zewnątrz):

  • twarda
  • pajęcza
  • naczyniowa

Pod pajęczynówka znajduje się przestrzeń wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym, chroniącym układ przed wstrząsami.

Zewnętrzna warstwa mózgu to kora mózgowa o szarej barwie i silnym pofałdowaniu. Wewnątrz mózg składa się z istoty białej, zbudowanej z wypustek komórek nerwowych.

Szczeliny noszą nazwę bruzd mózgu. Mózg złożony jest z dwóch półkul, rozdzielonych szczeliną podłużną mózgu. Półkule są połączone spoidłem wielkim lub ciałem modzelowatym.

Powierzchnię mózgu dzieli się często na trzy części: wypukłą, przyśrodkową i podstawną. Na powierzchni wypukłej charakterystyczne są trzy bruzdy: boczna, środkowa i ciemieniowo-potyliczna, które rozdzielają płaty mózgu:

  • płat czołowy
  • płat ciemieniowy
  • płat potyliczny
  • płat skroniowy

W bruździe bocznej można wyróżnić kolejny płat - tak zwaną wyspę.

Ćwiczenia i test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy mózgu człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

preloader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy anatomicznej, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę mózgu człowieka.

Budowa mózgu

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
© medianauka.pl, 2018-10-15, ART-3605

 
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Miasto
Pakiet Zwierzęta Polski - Rośliny Polski
Zoologia ssaki
Księga zwierząt niemalże niemożliwych
Kubek zwierzęta świata
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.