logo

Klatka piersiowa

Kości odcinka piersiowego kręgosłupa, żeber oraz mostka tworzą klatkę piersiową. Z góry widoczny jest mniejszy otwór, przez który do środka klatki piersiowej wchodzą: tchawica, przełyk, część żył, nerwy, wychodzą zaś niektóre tętnice. Od dołu klatkę piersiową zamyka przepona.

Budowa klatki piersiowej

Klatka piersiowa człowieka składa się z mostka i żeber, które łączą kręgosłup z mostkiem.

Mostek składa się z następujących części:

  • rękojeść mostka,
  • trzon mostka,
  • wyrostek mieczykowaty.

Część żeber (7 par) łączy się z mostkiem za pomocą chrząstek żebrowych. Są to tak zwane żebra prawdziwe.

Trzy kolejne pary, tak zwane żebra rzekome, łaczą się ze chrzęścią żebra siódmego.

Dwie ostatnie pary żeber to żebra wolne. Nie łączą się z mostkiem.

Ćwiczenia i test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy klatki piersiowej człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

loader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy klatki piersiowej człowieka, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę klatki piersiowej człowieka.

Klatka piersiowa człowieka

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.

Pytania

Ile człowiek ma żeber?

Człowiek ma 24 żebra, co daje 12 par.
© medianauka.pl, 2018-10-07, ART-3602

 
Polecamy w naszym sklepie

Puzzle 1000 Ssaki
kolorowe skarpetki góra lodowa
Leniwce Puzzle
Zoologia ssaki
Montessori - Zwierzęta
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.