Logo Media Nauka

Budowa zęba

Poniższa tablica interakcyjna pozwala na naukę nazewnictwa poszczególnych części anatomicznej budowy zęba ssaka.

pre

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki
Wybierz tę opcję aby sie pouczyć. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy budowy zęba wraz z podpowiedziami nazw części po wskazaniu jej palcem na ekranie.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy zęba, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami budowy zęba.

budowa zęba

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.


© medianauka.pl, 2016-12-31, ART-3357




 




© Media Nauka 2008-2018 r.