Budowa żołądka

Żołądek (ventriculus) stanowi cześć przewodu pokarmowego pomiędzy przełykiem a dwunastnicą. Kształt żołądka zależy od położenia ciała, stopnia jego wypełnienia, ruchów tego narządu i innych czynników.

Miejsce przejścia przełyku w żołądek nazywamy wpustem. Powyżej wpustu znajduje się dno żołądka. Pod nim zasadniczą część żołądka stanowi trzon. Pod trzonem znajduje się część przedodźwienikowa, która poprzez odźwiernik łączy się z dwunastnicą. Można wyróżnić także ujście wpustowe i ujście odźwiernikowe. Przednią i tylną część żołądka wyznaczają krzywizna mniejsza oraz krzywizna większa. Wzdłuż krzywizny mniejszej biegnie kanał żołądka (droga żołądkowa).

Ściana żołądka jest złożona z pięciu warstw:

  • błona śluzowa
  • błona (tkanka) podśluzowa
  • warstwa (błona) mięśniowa okrężna
  • warstwa (błona) mięśniowa podłużna
  • błona surowicza

Ćwiczenia i test

Poniższa tablica umożliwia ćwiczenia w poznawaniu budowy żołądka człowieka oraz pozwala przeprowadzić test - sprawdzian umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów budowy anatomicznej.

preloader

Instrukcja obsługi tablicy interakcyjnej

Na dole tablicy znajdują się przyciski, które umożliwiają przejść w zadany tryb pracy. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji.

ikona1Tryb nauki z komputerem.
Wybierz tę opcję, jeżeli pracujesz z myszką komputerową. Opcja ta pozwala podświetlać wybrane elementy skóry i uzyskać podpowiedź nazwy danej części po wciśnięciu przycisku myszy. Jest to najbardziej efektywny tryb nauki.

ikona1Test.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności. Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy anatomicznej, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.

ikona1Podpowiedź.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy anatomicznej.

Poniższy rysunek przedstawia budowę żołądka człowieka.

Budowa żołądka

ikona1Informacje.
Ta opcja wyświetla informacje o programie.
Jak dużo jedzą zwierzęta?

Jak dużo jedzą zwierzęta?

Czy tylko człowiek bywa obżartuchem? Czy w świecie zwierząt również można znaleźć łakomczuchów? Ile pokarmu zjadają różne zwierzęta?


© medianauka.pl, 2018-10-14, ART-3604

Polecamy w naszym sklepie

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski - Atlas
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Puzzle 1000 Ssaki
Kolorowe skarpetki - forest animals
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.