Działania matematyczne

W tym rozdziale omawiamy działania arytmetyczne, a więc działania na liczbach rzeczywistych, przyporządkowujące dwóm określonym liczbom trzecią liczbę. Są to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. W tym miejscu omawiamy także inne rodzaje działań w matematyce.

Spis treści

Dodawanie

Dodawanie, suma Dodawanie
Własności dodawania.

ikona - quiz
Dodawanie pisemneDodawanie pisemne liczb
Nauka dodawania pisemnego liczb.

ikona - programikona - animacja
Dodawanie ułamkówDodawanie ułamków
Nauka dodawania ułamków zwykłych.

ikona - kalkulator
Symbol SIGMA Symbol SIGMA
Dodawanie wielu składników.

ikona - animacja


Odejmowanie

OdejmowanieRóżnica
Własności odejmowania. Liczby ujemne.

Odejmowanie pisemne liczbOdejmowanie pisemne
Nauka odejmowania pisemnego liczb.

ikona - programikona - animacja
Odejmowanie ułamkówOdejmowanie ułamków
Nauka odejmowania ułamków.

ikona - kalkulator

Mnożenie

Mnożenie (iloczyn) liczbIloczyn
Własności mnożenia (iloczynu).
Tabliczka mnożenia Tabliczka mnożenia
Nauka tabliczki mnożenia.

ikona - quiz
Mnożenie pisemne liczbMnożenie pisemne liczb
Nauka mnożenia pisemnego.

ikona - animacja
Mnożenie ułamków Mnożenie ułamków
Nauka mnożenia ułamków zwykłych.

ikona - kalkulator
Zapis iloczynu za pomocą symbolu PISymbol pi
Zapis iloczynu za pomocą symbolu PI.

ikona - animacja

Dzielenie

Dzielenie liczb, ilorazDzielenie liczb
Własności ilorazu. Działanie odwrotne.

Dzielenie ułamków zwykłychDzielenie ułamków
Nauka dzielenia ułamków zwykłych.

ikona - kalkulator
Dzielenie pisemne liczb Dzielenie pisemne
Nauka dzielenia pisemnego liczb.

ikona - animacja

Potęgowanie

PotęgowaniePotęgowanie
Potęgi o wykładniku naturalnym.

ikona - tablica
Działania na potęgachDziałania na potęgach
Własności potęgi i przykłady działań na potęgach.

Potęga o wykładniku wymiernymPotęga o wykładniku wymiernym
Definicja potęgi o podstawie a i wykładniku wymiernym.

Potęga o wykładniku wymiernymPotęga o wykładniku niewymiernym
Definicja potęgi o wykładniku niewymiernym.

Wzory skróconego mnożeniaWzory skróconego mnożenia
Poznaj wzory skróconego mnożenia.

ikona - animacjaikona - memo
Wzory skróconego mnożenia - zastosowanieZastosowanie wzorów skróconego mnożenia
Rozkład na czynniki i usuwanie niewymierności z mianownika

Wzór dwumianowy NewtonaWzór dwumianowy Newtona
Trójkąt Pascala.

ikona - animacja

Pierwiastkowanie

Pierwiastek arytmetycznyPierwiastek arytmetyczny
Co to jest pierwiastek kwadratowy i sześcienny?

ikona - quizikona - tablica
Wyłączanie czynnika przed pierwiastekWyłączanie czynnika przed pierwiastek
Jak wyłączyć czynnik przed pierwiastek?

ikona - kalkulatorikona - quizikona - tablica
Działania na pierwiastkachDziałania na pierwiastkach
Własności pierwiastka arytmetycznego.

Usuwanie niewymierności z mianownikaUsuwanie niewymierności z mianownika
Co zrobić, gdy pierwiastek jest w mianowniku ułamka?

Logarytmowanie

LogarytmLogarytm
Definicja logarytmu. Co to jest logarytm dziesiętny i naturalny?

ikona - kalkulator
Własności logarytmówWłasności logarytmów
Logarytm iloczynu, ilorazu, potęgi oraz zmiana podstawy logarytmu.

Procenty

ProcentProcent
Co to jest procent? Jak zamienić liczbę na procent?
Obliczanie procentu danej liczbyObliczanie procentu liczby
Aby obliczyć p% liczby a, należy pomnożyć a przez p/100.

ikona - quiz
PromilPromil
Co to jest promil?

Macierze i wyznaczniki

Macierz Macierz
Co to macierz, macierz jednostkowa i diagonalna, co to jest macierz kwadratowa?
Macierz Wyznacznik macierzy
Co to jest wyznacznik macierzy?

ikona - kalkulator

Inne materiały

Wartość bezwzględna Wartość bezwzględna
Co to jest wartość bezwzględna?
Kolejność wykonywania działań Kolejność działań
Które działania wykonujemy jako pierwsze?

ikona - quiz
SilniaSilnia n!
Jak obliczyć silnię?

ikona - tablica
Symbol NewtonaSymbol Newtona
Jak obliczyć n po k ?

ikona - kalkulator

© medianauka.pl, 2018-02-19, ART-3538Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.