Działania matematyczne

W tym rozdziale omawiamy działania arytmetyczne, a więc działania na liczbach rzeczywistych, przyporządkowujące dwóm określonym liczbom trzecią liczbę. Są to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. W tym miejscu omawiamy także inne rodzaje działań w matematyce, w tym potęgowanie, pierwiastkowanie. Definiujemy logarytm naturalny i dziesiętny. Omawiamy też, w jaki sposób obliczyć procent danej liczby, czym są procenty i promile. Wprowadzamy także pewne pojęcia algebry, w tym macierze i wyznaczniki. Objaśniamy zasady wykonywania kolejności wykonywania działań.

Spis treści

Dodawanie i odejmowanie


Mnożenie i dzielenie


Potęgowanie


Pierwiastkowanie


Logarytmowanie


Procenty


Macierze i wyznaczniki


Inne materiały© medianauka.pl, 2018-02-19, A-3538
Data aktualizacji artykułu: 2023-01-30©® Media Nauka 2008-2023 r.