Logo Serwisu Media Nauka


Potęgowanie

Definicja Definicja

Potęgę o podstawie a i wykładniku naturalnym n oznaczamy przez an i określamy w następujący sposób:

potęga - definicja

Przykład Przykład

51=5
52=5x5=25
53=5x5x5=125
54=5x5x5x5=625

Zapamiętaj, że:

potęgowanie

Możemy rozszerzyć powyższą definicję dla wykładnika całkowitego w następujący sposób:

Dla a≠0 i m ∈ C:

a0=1
a-m=1/am

Przykład Przykład

 20=1
-10=1
133,50=1
(¾)0=1
2-1=1/2
(-3)-1=-1/3
(7/8)-1=8/7

Teoria Przyjmujemy, że 00 jest symbolem nieoznaczonym (nie definiujemy go w matematyce).

Warto zapamiętać, że drugą potęgę liczby nazywamy kwadratem liczby,
natomiast trzecią potęgę liczby nazywamy jej sześcianem.


© Media Nauka, 2009-01-16, ART-143

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy