Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Pierwiastek arytmetyczny

Quizy
quiz - pierwiastki
Quiz: Pierwiastkowanie
Poziom: podstawowy
Liczba pytań: 15

Teoria Pierwiastek stopnia n z liczby a ≥ 0 oznaczamy symbolem \sqrt[n]{a} i definiujemy w następujący sposób:

wzór

Przykład Przykład

\sqrt[3]{27}=3, bo 3 3 = 27
\sqrt[8]{256}=2, bo 2 8 = 256

Widzimy zatem, że pierwiastkowanie jest działaniem odwrotnym do potęgowania.

Teoria Pierwiastek drugiego stopnia nazywamy też pierwiastkiem kwadratowym i zamiast pisać \sqrt[2]{a} piszemy \sqrt{a}.

Pierwiastek trzeciego stopnia nazywamy też pierwiastkiem sześciennym.

Zgodnie z definicją pierwiastek arytmetyczny istnieje jedynie dla liczb nieujemnych i jest również liczbą nieujemną.


© medianauka.pl, 2009-01-20, ART-145


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.