Logo Media Nauka

Tablice matematyczne

Tablice matematyczne

W tym miejscu zgromadziliśmy odnośniki to tablic matematycznych zawartych w treści poszczególnych artykułów i lekcji. Są to zestawienia przydatnych danych oraz oznaczeń stosowanych w matematyce.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich opublikowanych tablic tematycznych z podziałem na poszczególne działy: Liczby, Geometria, Trygonometria, Kombinatoryka.


Tablica symboli matematycznychSymbole i oznaczenia w matematyce

Wykaz oznaczeń i symboli stosowanych w matematyce wraz z linkami do artykułów.


Liczby

Tablica liczb pierwszychLiczby pierwsze

Tablica 1999 kolejnych liczb pierwszych, uszeregowanych według kolejności ich występowania w formie wygodnej tablicy.


Tablica rozkładu liczby na czynniki pierwszeRozkład liczby na czynniki

Tablica rozkładu dowolnej liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Tablica zawiera także prosty kalkulator rozkładu liczby na czynniki.


Tablica wyłączania przed pierwiastekWyłączanie czynnika przed pierwiastek

Tablica liczb naturalnych, dla których można wyłączyć czynnik przed pierwiastek kwadratowy, trzeciego, czwartego i piątego stopnia.


Tablica silniSilnia - n!

Tablica wartości silni dla kolejnych liczb naturalnych z przedziału od 0 do 50.


Geometria

Tablica objętości bryłObjętości brył

Wykaz wzorów na objętość najbardziej brył takich jak sześcian, prostopadłościan, walec, stożek, kula, i innych.


Tablica figur foremnychFigury foremne

Wykaz długości promienia okręgu wpisanego i opisanego na wielokącie foremnym oraz pola powierzchni wielokątów foremnych.


Tablica miar kątówMiary kątów

Tabela zawiera miary stopniowe i łukowe najczęściej spotykanych kątów w kursach matematyki.


Trygonometria

Tablica wartości funkcji trygonometrycznychWartości funkcji trygonometrycznych

Tablica wartości funkcji trygonometrycznych dla najczęściej stosowanych miar kątów.


Tablica wzorów trygonomerycznychWzory trygonometryczne

Wykaz wszystkich podstawowych wzorów (tożsamości) trygonometrycznych.


Tablica wzorów redukcyjnychWzory redukcyjne

Spis wzorów redukcyjnych dla funkcji sinus, cosinus, tangens i cotangens.Kombinatoryka

tablica - kombinatorykaKombinatoryka

Spis podstawowych wzorów z zakresu kombinatoryki.© medianauka.pl, 2013-11-10, ART-2131

 

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.