Wzór dwumianowy Newtona

Teoria Wzór dwumianowy Newtona jest to wzór w postaci:

(a+b)^n={n \\choose 0}a^n+{n \\choose 1}a^{n-1}b+{n \\choose 2}a^{n-2}b^2+...+{n \\choose n}b^n

Za pomocą tego wzoru możemy wyrazić każdą naturalną potęgę sumy.

Zapis {n \\choose k} oznacza symbol Newtona.

Przykład Przykład

(a+b)^4={4 \\choose 0}a^4+{4 \\choose 1}a^3b+{4 \\choose 2}a^2b^2+{4 \\choose 3}ab^3+{4 \\choose 4}b^4= \\\\ a^4+\\frac{4!}{1!3!}a^3b+\\frac{4!}{2!2!}a^2b^2+\\frac{4!}{3!1!}ab^3+b^4= \\\\ =a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4

Dwumian Newtona nie jest łatwym do zapamiętania wzorem. Jednak ułatwia to tak zwany trójkąt Pascala.

Trójkąt Pascala

Teoria Współczynniki dwumianowe {n \\choose k} można znajdować na podstawie tak zwanego trójkąta Pascala

Poniższa animacja pokazuje, jak budujemy taki trójkąt i jak z niego korzystamy przy obliczaniu potęgi sumy dwóch czynników.


Poniżej przedstawiony został trójkąt Pascala do wielkości n=15.

trójkąt Pascala

Z powyższego rysunku możemy wprost odczytać odpowiednie współczynniki dwumianowe.

Weźmy dla przykładu piąty rząd dla n=5. Otrzymujemy od razu wzór na piątą potęgę sumy dwóch liczb:

(a+b)5=a5+5a4b+10a2b2+10a2b3+5ab4+b5

Szczególnym, przypadkiem dwumianu Newtona są wzory skróconego mnożenia.

© medianauka.pl, 2009-08-23, ART-304Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.