Zadanie maturalne nr 4, matura 2020 - poziom rozszerzony


Po przekształceniu wyrażenia algebraicznego (x√2+y√3)4 do postaci ax4 + bx3y + cx2y2 + dxy3 + ey4 współczynnik c jest równy

A. 6

B. 36

C. 8√6

D. 12√6


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru dwumianowego Newtona:

(a+b)^n={n \\choose 0}a^n+{n \\choose 1}a^{n-1}b+{n \\choose 2}a^{n-2}b^2+...+{n \\choose n}b^n

Zgodnie z nim mamy:

\((a+b)^4={4 \choose 0}a^4+{4 \choose 1}a^3b+{4 \choose 2}a^2b^2+{4\choose 3}ab^3+{4\choose 4}b^4\)

U nas \(a=x\sqrt{2}\) oraz \(b=y\sqrt{3}\) i wystarczy porównać tylko składnik:

\( {4\choose 2}a^2b^2={4\choose 2}(x\sqrt{2})^2(y\sqrt{3})^2=\frac{4!}{2!\cdot 2!}\cdot 2x^2\cdot 3y^2=\frac{2!\cdot 3\cdot 4}{2!\cdot 2}\cdot 6x^2y^2=36x^2y^2\)

Zatem \(c=36\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-08, ZAD-4772

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.