Matura z matematyki

Matura z matematyki

Na naszym portalu znajdziesz wiele materiałów, które pozwolą Ci przygotować się solidnie do matury z matematyki. Znajdziesz tu pełny kurs przygotowawczy z zakresu całej szkoły średniej. To także narzędzie do powtórki materiału. W każdej lekcji znajdziesz rozwiązane przykładowe zadania, ćwiczenia i testy, za pomocą których zweryfikujesz swoją wiedzę. Są tu także zbiory zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każde zadanie maturalne posiada rozwiązanie krok po kroku. Możesz więc sprawdzić poprawność swoich obliczeń lub nauczyć się rozwiązywania danego typu zadań. Niniejszy artykuł stanowi swoiste centrum przygotowawcze do egzaminu maturalnego. Stąd trafisz do odpowiednich lekcji, zbiorów zadań, ćwiczeń, dowiesz się, które z typów zadań to tak zwane „pewniaki”.

Odrobina statystyki:


Zadania maturalne — matematyka

KURS MATEMATYKI
Zadania z matematyki © created by AI
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. Znajdziesz tu także zadania maturalne z lat ubiegłych z zakresu podstawowego i rozszerzonego. W naszej bazie zgromadziliśmy blisko ponad tysiąc zadań z matematyki.Statystyka zadań maturalnych według działów i tematów

W poniższych tabelach i na wykresach zawarto statystykę występowania zadań w arkuszach maturalnych w zakresie danej tematyki. Ponieważ w zadaniu może występować wiele zagadnień oraz zadanie może testować wiele umiejętności, ujęto tu tylko te podstawowe przypisania do danych tematów. Na przykład, jeżeli w zadaniu z obszaru wyznaczania wzoru funkcji trzeba wykonać działania na ułamkach, to zadania takiego już nie przypisujemy do działań, gdyż nie jest to podstawowa umiejętność, jaką sprawdza się w tym zadaniu. Jeżeli zaś zadanie polega na obliczeniu sumy ułamków, to wówczas zadanie takie przypisujemy do tematu działań. Czasem też jedno zadanie przypisujemy do kilku tematów.

Statystyka ta pokazuje, która tematyka i które umiejętności pojawiają się częściej w zadaniach maturalnych.

Matura podstawowa

Dane obejmują wszystkie arkusze maturalne wyżej wymienione.

Podobna statystyka została przez nas opracowana dla każdego arkusza maturalnego. Wystarczy w niego wejść.

DziałLiczba zadań
Ciąg arytmetyczny14
Prawdopodobieństwo12
Ciąg geometryczny11
Wzajemne położenie prostych10
Podobieństwo i figury podobne9
Równanie wielomianowe9
Wartości i argumenty funkcji9
Okrąg i koło9
Funkcje trygonometryczne sinus cosinus tangens9
Działania na potęgach8
Wzory skróconego mnożenia8
Procent8
Wykres funkcji liniowej8
Układ równań7
Parabola7

DziałLiczba zadań
Funkcje56
Równania i nierówności45
Działania matematyczne43
Rachunek prawdopodobieństwa30
Ciągi29
Bryła23
Trygonometria16
Czworokąty13
Przekształcenia geometryczne12
Okręgi i koła11
Planimetria11
Trójkąty11
Liczby5
Logika matematyczna3
Kąty1

Matura rozszerzona

Dane obejmują wszystkie arkusze maturalne wyżej wymienione.

DziałLiczba zadań
Ciąg arytmetyczny14
Prawdopodobieństwo12
Ciąg geometryczny11
Wzajemne położenie prostych10
Podobieństwo i figury podobne9
Równanie wielomianowe9
Wartości i argumenty funkcji9
Okrąg i koło9
Funkcje trygonometryczne sinus cosinus tangens9
Działania na potęgach8
Wzory skróconego mnożenia8
Procent8
Wykres funkcji liniowej8
Układ równań7
Parabola7
Nierówność kwadratowa7
Ostrosłup7
Graniastosłup7
Własności logarytmów7
DziałLiczba zadań
Równania i nierówności38
Ciągi15
Rachunek prawdopodobieństwa14
Funkcje12
Rachunek różniczkowy11
Planimetria11
Trygonometria10
Bryła9
Działania matematyczne9
Trójkąty6
Okręgi i koła3
Przekształcenia geometryczne3
Logika matematyczna2
Czworokąty2
Analiza matematyczna1
Granica i ciągłość funkcji1
Liczby1
Kąty1

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.