Działania na potęgach

Dla każdej pary liczb rzeczywistych \(a\) i \(b\) oraz liczb naturalnych \(m\) i \(n\) dodatnich prawdziwe są wzory:

 1. \(a^m\cdot a^n=a^{m+n}\)
 2. \(a^m:a^n=a^{m-n}, a\neq 0, m>n\)
 3. \((a^m)^n=a^{m\cdot n}\)
 4. \(a^n\cdot b^n = (ab)^n\)
 5. \(a^n:b^n=(a:b)^n, b\neq 0\)

Uwaga! Powyższe wzory są prawdziwe także dla potęg o wykładnikach całkowitych i rzeczywistych (warunek \(m>n\) dla wzoru drugiego nie jest już konieczny).

Przykłady

Iloczyn (mnożenie) potęg

A oto przykłady na zastosowanie pierwszego wzoru:

 • \(5^2\cdot 5^{17}=5^{2+17}=5^{19}\)
 • \((\frac{1}{8})^7\cdot (\frac{1}{8})^7=(\frac{1}{8})^{7+7}=(\frac{1}{8})^{14}\)
 • \((-9)^4\cdot (-9)^9=(-9)^{4+9}=(-9)^{13}\)
 • \(5^{-20}\cdot 5^{20}=5^{-20+20}=5^0=1\)

Dzielenie potęg

A oto przykłady na zastosowanie drugiego wzoru:

 • \(5^{17}:5^{2}=5^{17-2}=5^{15}\)
 • \(5^{2}:5^{17}=5^{2-17}=5^{-15}=\frac{1}{5^{15}}\)
 • \((\frac{1}{8})^7 : (\frac{1}{8})^7 = (\frac{1}{8})^{7-7}=(\frac{1}{8})^{0}=1\)
 • \((-3)^7/ (-3)^4=(-3)^{7-4}=(-3)^{3}=-27\)
 • \(5^{-20}: 5^{20}=5^{-20-20}=5^{-40}=\frac{1}{5^{40}}\)

Potęgowanie potęg

Przykłady na zastosowanie trzeciego wzoru:

 • \((5^5)^5=5^{5\cdot 5}=5^{25}\)
 • \((5^{-1})^2=5^{-1\cdot 2}=5^{-2}=\frac{1}{5^2}=\frac{1}{25}\)

Potęga iloczynu liczb

Przykłady na zastosowanie czwartego wzoru:

 • \(3^2\cdot 2^2=(3\cdot 2)^2=6^2=36\)
 • \(5^{-2}\cdot 2^{-2}=(5\cdot 2)^{-2}=10^{-2}=\frac{1}{100}\)
 • \(100^{57}\cdot 0,01^{57}=(100\cdot 0,01)^{57}=1^{57}=1\)

Potęgowanie ułamków

Przykłady na zastosowanie piątego wzoru:

 • \(4^2:2^2=(4:2)^2=2^2=4\)
 • \(2^{-2}:4^{-2}=(2:4)^{-2}=(\frac{1}{2})^{-2}=2^2=4\)
 • \(100^{5}:0,01^{5}=(100:0,01)^{5}=10000^{5}=(10^4)^5=10^{20}\)
 • \((\frac{2}{5})^2=\frac{2^2}{5^2}=\frac{4}{25}\)

Inne

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi: \(5^6 \cdot 6^5\).

Ponieważ nie mamy tutaj takich samych podstaw ani wykładników potęgi, żaden ze wzorów działań na potęgach nie może być zastosowany.

Zadanie

Oblicz: \(5^7+5^5\).

Ponieważ mamy tutaj takie same podstawy, możemy skorzystać ze wzoru pierwszego, ale „w drugą stronę”, to znaczy:
\(5^7+5^5=5^{5+2}+5^5=5^2\cdot5^5+5^5=5^5(5^2+1) = 26\cdot 5^5\)

Potęgi liczby 10

Szczególną uwagę warto zwrócić na potęgi liczby 10. Zauważmy, że:

\(1=10^0\)

\(10=10^1\)

\(100=10^2\)

\(1000=10^3\)

\(10000=10^4\)

Uogólniając, potęga liczby \(10\) wskazuje „liczbę zer po jedynce”.

Zatem dla przykładu \(10^20\) oznacza liczbę z dwudziestoma zerami, czyli 100000000000000000000.


Warto jeszcze zwrócić uwagę na ujemne potęgi liczby 10. Zauważmy, że

\(0,1=10^{-1}\)

\(0,01=10^{-2}\)

\(0,001=10^{-3}\)

\(0,0001=10^{-4}\)

Uogólniając, potęga ujemna liczby \(10\) wskazuje „na którym miejscu po przecinku znajduje się jedynka”.

Zatem dla przykładu \(10^{-10}\) oznacza liczbę 0,0000000001.

Reasumując:
Jak wyrazić liczbę za pomocą potęgi?

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Uprościć wyrażenie:

\(\Large \frac{6^{\frac{4}{3}}\cdot (\frac{3}{8})^{0,25}\cdot 2^{-0,(3)}\cdot (\frac{3}{2})^{\frac{3}{5}}}{2^{\frac{3}{20}}\cdot 3^{\frac{11}{60}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Uprościć wyrażenie:

\(\Large \frac{(x^{\frac{1}{4}}+1)(x^{-\frac{1}{4}}-1)}{3x^{\frac{1}{4}}}-\frac{3}{2x^{\frac{3}{4}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Uprościć wyrażenie:

\(W=[(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}-1][(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}+1]-a^3+\\+x^2+(a^3-x^2)^{-\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}(a^2-\frac{x^2}{a})^{-\frac{1}{2}}+1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Oblicz:

\(3^2\cdot 9^8\cdot (\frac{1}{3})^{-3}\cdot 27^{-5}\cdot 3^{\frac{1}{3}}\cdot 9^{\frac{1}{3}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5.

Oblicz wartość wyrażenia:

\([(\frac{1}{5})^{-\frac{1}{2}}]^4+5\cdot 5^{-2}-(\frac{1}{5^3})^{-1}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6.

Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg:

\((5^{-\frac{1}{2}})^{5^{\frac{1}{3}}\cdot 25^{-\frac{2}{3}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7 — maturalne.

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \(\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\) jest równy:

A. \(a^{-3,9}\)

B. \(a^{-2}\)

C. \(a^{-1,3}\)

D. \(a^{1,3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8 — maturalne.

Liczba \(5^8*16^{(-2)}\) jest równa

A. \((\frac{5}{2})^8\)

B. \((\frac{5}{8})^8\)

C. \(10^8\)

D. \(10\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Dane są liczby \(a=3,6⋅10^{-12}\) oraz \(b=2,4⋅10^{-20}\). Wtedy iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy:

 1. \(8,64⋅10^{−32}\)
 2. \(1,5⋅10^{−8}\)
 3. \(1,5⋅10^{8}\)
 4. \(8,64⋅10^{32}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Liczba naturalna \(n=2^{14}\cdot 5^{15}\) w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr

B. 15 cyfr

C. 16 cyfr

D. 30 cyfr

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Liczba \(\frac{2^{50}\cdot 3^{40}}{36^{10}}\) jest równa:

A. \(6^{70}\)

B. \(6^{45}\)

C. \(2^{30}\cdot 3^{20}\)

D. \(2^{10}\cdot 3^{20}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12 — maturalne.

Liczba \(100^5\cdot (0,1)^{-6}\) jest równa

A. \(10^{13}\)

B. \(10^{16}\)

C. \(10^{-1}\)

D. \(10^{-30}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 13 — maturalne.

Liczba \(3^{2+\frac{1}{4}}\) jest równa

A. \(3^2\cdot \sqrt[4]{3}\)

B. \(\sqrt[4]{3^2}\)

C. \(3^2 +\sqrt[4]{3}\)

D. \(3^2\cdot \sqrt{3^4}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 14 — maturalne.

Funkcja f określona jest wzorem \(f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy \(f(-\sqrt[3]{3})\) jest równa:

A. \(-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}\)

B. \(-\frac{3}{5}\)

C. \(\frac{3}{5}\)

D. \(\frac{3}{5}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-01-19, A-144
Data aktualizacji artykułu: 2023-03-12Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.