Zadanie maturalne nr 1, matura 2021


Liczba 1005·(0,1)-6 jest równa

A. 1013

B. 1016

C. 10-1

D. 10-30


ksiązki Rozwiązanie zadania

wykonujemy działania na potęgach:

\(100^5\cdot (0,1)^{-6}=(10^2)^5\cdot (\frac{1}{10})^{-6}=\)

\(=10^{10}\cdot (10^{-1})^{-6}=10^{10}\cdot 10^6=10^{10+6}=10^{16}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-21, ZAD-4789

Zadania podobne

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Uprościć wyrażenie

Uprościć wyrażenie:

\Large \frac{6^{\frac{4}{3}}\cdot (\frac{3}{8})^{0,25}\cdot 2^{-0,(3)}\cdot (\frac{3}{2})^{\frac{3}{5}}}{2^{\frac{3}{20}}\cdot 3^{\frac{11}{60}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Uprość wyrażenie

Uprościć wyrażenie:

\Large \frac{(x^{\frac{1}{4}}+1)(x^{-\frac{1}{4}}-1)}{3x^{\frac{1}{4}}}-\frac{3}{2x^{\frac{3}{4}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - upraszczanie wyrażeń

Uprościć wyrażenie:

W=[(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}-1][(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}+1]-a^3+\\+x^2+(a^3-x^2)^{-\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}(a^2-\frac{x^2}{a})^{-\frac{1}{2}}+1Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Oblicz wartość wyrażenia

Oblicz:

3^2\cdot 9^8\cdot (\frac{1}{3})^{-3}\cdot 27^{-5}\cdot 3^{\frac{1}{3}}\cdot 9^{\frac{1}{3}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia:

[(\frac{1}{5})^{-\frac{1}{2}}]^4+5\cdot 5^{-2}-(\frac{1}{5^3})^{-1}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg

Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg:

(5^{-\frac{1}{2}})^{5^{\frac{1}{3}}\cdot 25^{-\frac{2}{3}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2016 (poziom podstawowy)

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}} jest równy:

A. a^{-3,9}

B. a^{-2}

C. a^{-1,3}

D. a^{1,3}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór

B. wzór

C. wzór

D. wzórPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2017

Liczba 5^8*16^(-2) jest równa

A. (5/2)^8

B. (5/2)^8

C. (5/2)^8

D. 10Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2018

Dane są liczby a = 3,6⋅10−12 oraz b = 2,4⋅10−20. Wtedy iloraz a/b jest równy:

  1. 8,64⋅10−32
  2. 1,5⋅10−8
  3. 1,5⋅108
  4. 8,64⋅1032


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2019

Liczba naturalna n=214·515 w zapisie dziesiętnym ma

A. 14 cyfr

B. 15 cyfr

C. 16 cyfr

D. 30 cyfrPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2020

Liczba 250·340/3610 jest równa:

A. 670

B. 645

C. 230·320

D. 210·320Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2022

Liczba \(3^{2+\frac{1}{4}}\) jest równa

A. \(3^2\cdot \sqrt[4]{3}\)

B. \(\sqrt[4]{3^2}\)

C. \(3^2 +\sqrt[4]{3}\)

D. \(3^2\cdot \sqrt{3^4}\)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.