Potęga o wykładniku wymiernym

Definicja

Dla nieujemnej liczby \(a\) oraz liczby naturalnej \(n\) określamy:

\(a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}\)

Przykłady

  • \(3^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{3}\)\(
  • \(4^{\frac{1}{2}}=\sqrt{4}=2\)
  • \(16^{\frac{1}{4}}=\sqrt[4]{16}=2\)

Definicja

Dla nieujemnej liczby a oraz liczb naturalnych \(m\) i \(n\) określamy:

\(a^{\frac{m}{n}}=(a^{\frac{1}{n}})^m=\sqrt[n]{a^m}\)

Przykłady

\(3^{\frac{2}{3}}=\sqrt[3]{3^2}=\sqrt[3]{9}\)

\(4^{\frac{3}{6}}=\sqrt[6]{64}=2\)

\(5^{\frac{3}{5}}=\sqrt[5]{5^3}=\sqrt[5]{125}\)

Definicja

Dla dodatniej liczby \(a\) oraz liczb naturalnych \(m\) i \(n\) określamy:

\(a^{-\frac{m}{n}}=(a^{\frac{1}{n}})^{-m}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}\)

Przykłady

\(3^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{9}}\)

\(4^{-\frac{3}{6}}=\frac{1}{\sqrt[6]{64}}=\frac{1}{2}\)

\(5^{-\frac{3}{5}}=\frac{1}{\sqrt[5]{125}}\)

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

Dla potęg o wykładniku wymiernym stosujemy te same działania jak w przypadku działań na potęgach o wykładniku naturalnym.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Uprościć wyrażenie:

\(\Large \frac{6^{\frac{4}{3}}\cdot (\frac{3}{8})^{0,25}\cdot 2^{-0,(3)}\cdot (\frac{3}{2})^{\frac{3}{5}}}{2^{\frac{3}{20}}\cdot 3^{\frac{11}{60}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Uprościć wyrażenie:

\(\Large \frac{(x^{\frac{1}{4}}+1)(x^{-\frac{1}{4}}-1)}{3x^{\frac{1}{4}}}-\frac{3}{2x^{\frac{3}{4}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Uprościć wyrażenie:

\(W=[(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}-1][(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}+1]-a^3+\\+x^2+(a^3-x^2)^{-\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}(a^2-\frac{x^2}{a})^{-\frac{1}{2}}+1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Oblicz:

\(3^2\cdot 9^8\cdot (\frac{1}{3})^{-3}\cdot 27^{-5}\cdot 3^{\frac{1}{3}}\cdot 9^{\frac{1}{3}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 5.

Oblicz wartość wyrażenia:

\([(\frac{1}{5})^{-\frac{1}{2}}]^4+5\cdot 5^{-2}-(\frac{1}{5^3})^{-1}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 6.

Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg:

\((5^{-\frac{1}{2}})^{5^{\frac{1}{3}}\cdot 25^{-\frac{2}{3}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 7.

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach, oblicz:

\(\sqrt{2}\cdot \sqrt[3]{2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 8.

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach oblicz: \(\sqrt{2}\cdot \sqrt[4]{4}:\sqrt[5]{16}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9.

Oblicz wartość wyrażenia: \(\sqrt{\sqrt[5]{\sqrt[4]{2^{48}}}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Funkcja f określona jest wzorem \(f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy \(f(-\sqrt[3]{3})\) jest równa:

A. \(-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}\)

B. \(-\frac{3}{5}\)

C. \(\frac{3}{5}\)

D. \(\frac{3}{5}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=4^{-x}+1\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Liczba \(f(\frac{1}{2})\) jest równa.

A. \(\frac{1}{2}\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(3\)

D. \(17\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12.

Sprawdzić, czy liczby \(1, \sqrt{2}\) są pierwiastkami wielomianu

\(W(x)=\sqrt{2}x^5-2x^4-\sqrt{2}x^3+3x^2-2\sqrt{2}x+2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-09-28, A-348
Data aktualizacji artykułu: 2023-03-13Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.