Zadanie maturalne nr 12, matura 2020


Funkcja f jest określona wzorem f(x) = 4−x +1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f(1/2) jest równa.

A. 1/2

B. 3/2

C. 3

D. 17


ksiązki Rozwiązanie zadania

Podstawiamy za x w naszym wyrażeniu wartość \(x=\frac{1}{2}\):

\(f(x)=4^{-x}+1\)

\(f(\frac{1}{2})=4^{-\frac{1}{2}}+1=\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}}+1=\frac{1}{\sqrt{4}}+1=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-02-26, ZAD-4741

Zadania podobne

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Uprościć wyrażenie

Uprościć wyrażenie:

\Large \frac{6^{\frac{4}{3}}\cdot (\frac{3}{8})^{0,25}\cdot 2^{-0,(3)}\cdot (\frac{3}{2})^{\frac{3}{5}}}{2^{\frac{3}{20}}\cdot 3^{\frac{11}{60}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Uprość wyrażenie

Uprościć wyrażenie:

\Large \frac{(x^{\frac{1}{4}}+1)(x^{-\frac{1}{4}}-1)}{3x^{\frac{1}{4}}}-\frac{3}{2x^{\frac{3}{4}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - upraszczanie wyrażeń

Uprościć wyrażenie:

W=[(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}-1][(a^3-x^2)^{\frac{1}{2}}+1]-a^3+\\+x^2+(a^3-x^2)^{-\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}(a^2-\frac{x^2}{a})^{-\frac{1}{2}}+1Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Oblicz wartość wyrażenia

Oblicz:

3^2\cdot 9^8\cdot (\frac{1}{3})^{-3}\cdot 27^{-5}\cdot 3^{\frac{1}{3}}\cdot 9^{\frac{1}{3}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia:

[(\frac{1}{5})^{-\frac{1}{2}}]^4+5\cdot 5^{-2}-(\frac{1}{5^3})^{-1}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Działania na potęgach - Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg

Oblicz wartość wyrażenia, korzystając z własności potęg:

(5^{-\frac{1}{2}})^{5^{\frac{1}{3}}\cdot 25^{-\frac{2}{3}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach - Korzystając z własności działań na pierwiastkach oblicz

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach oblicz:

\sqrt{2}\cdot \sqrt[3]{2}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach

Korzystając z własności działań na pierwiastkach lub potęgach oblicz: \sqrt{2}\cdot \sqrt[4]{4}:\sqrt[5]{16}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na pierwiastkach i potęgach

Oblicz wartość wyrażenia: \sqrt{\sqrt[5]{\sqrt[4]{2^{48}}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pierwiastek wielomianu

Sprawdzić, czy liczby 1, \ \sqrt{2} są pierwiastkami wielomianu

W(x)=\sqrt{2}x^5-2x^4-\sqrt{2}x^3+3x^2-2\sqrt{2}x+2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom podstawowy)

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1} dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f(-\sqrt[3]{3}) jest równa:

A. wzór

B. wzór

C. wzór

D. wzórPokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.