Test

TEST - Potęgi

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 13
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

53 = ...
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

101 = ...
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

70= ...
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dane jest mn.
Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Która z poniższych równości jest prawdziwa?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

72·75 = ...
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

209:205 = ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

(56)4 = ...
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

25·35 = ...
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

25:45 = ...
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

26+25 = ...
zadanie Pytanie nr 13 za 2 pkt.

32-23 = ...

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.