Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Miara łukowa kąta

Teoria Dany jest dowolny kąt nieskierowany na płaszczyźnie oraz okrąg o promieniu r i środku w wierzchołku tego kąta. Częścią wspólną tego okręgu i obszaru kąta jest łuk l.

Definicja Definicja

Łukowa miara kąta = \frac{l}{r}

Nie ma znaczenia, jaki promień zatoczymy z wierzchołka kąta. Miara łukowa dla danego kąta jest zawsze taka sama.

miara łukowa kąta

Dla kąta przedstawionego na rysunku mamy więc:

\frac{l}{r}=\frac{L}{R}

Radian

radian

Definicja Definicja

Radian jest to kąt, którego miara łukowa jest równa 1.

Zatem inaczej mówiąc radian jest to kąt, w którym długość łuku jest równa długości promienia.

Jeden radian oznaczamy czasem symbolem rad, jednak możemy ten zapis pomijać, gdyż wymiar miary łukowej kąta to cm/cm.

Twierdzenie Twierdzenie

Kąt pełny ma miarę łukową 2\pi.

2\pi\ rad=360^o
1\ rad=\frac{360^o}{2\pi}=57^o17'45''

Poniżej przedstawiamy sposób, w jaki obliczamy miarę łukową dowolnego kąta.

  • Kąt pełny ma miarę łukową równą 2\pi.
  • Miara łukowa kąta jest proporcjonalna do kąta.

Przykład Przykład

Dany jest kąt 45°. Wyznaczymy jego miarę łukową:

Układamy proporcję:

360^o\ - \ 2\pi\\45^o - x

360^o\cdot x = 2\pi\cdot 45^o/:360^o\\ x=\frac{2\cdot 45^o}{360^o}\pi\\ x=\frac{90^o}{360^o}\pi\\ x=\frac{1}{4}\pi\\ x=\frac{\pi}{4}

Przykład Przykład

Dany jest kąt \frac{\pi}{3}. Wyznaczymy jego miarę stopniową:

Układamy proporcję:

360^o\ - \ 2\pi\\x - \frac{\pi}{3}

360^o\cdot \frac{\pi}{3}=2\pi\cdot x/:2\pi\\ \frac{360^o \cdot \pi}{3\cdot 2\pi}\\ x= \frac{180^o}{3}\\ x=60^o

Poniższa tabela zawiera miary najczęściej spotykanych kątów:

Miara stopniowaMiara łukowa
360o2\pi
270o\frac{3}{2}\pi
180o\pi
90o\frac{\pi}{2}
60o\frac{\pi}{3}
45o\frac{\pi}{4}
30o\frac{\pi}{6}
1o\frac{\pi}{180}
1'\frac{\pi}{180\cdot 60}
1''\frac{\pi}{180\cdot 60\cdot 60}

© medianauka.pl, 2011-03-26, ART-1262


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - miara łukowa kąta
Dany jest kąt 85o57'36''. Znaleźć jego miarę łukową.

zadanie-ikonka Zadanie - miara łukowa kąta
Dany jest kąt \frac{\pi}{8}\ rad. Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.


Polecamy koszyk

Na zdrowie
Na zdrowie

49.11 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.