Zadanie - miara stopniowa kąta


Wyrazić w stopniach, minutach i sekundach kąt 23,255o.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zamieniamy ułamek stopnia na minuty, korzystając z proporcji (1 stopień ma 60 '):

1^o - 60'\\\underline{0,255^o - x}\\ 1^o\cdot x=0,255^o\cdot 60'/:1^o\\ x=60'\cdot \frac{0,255^o}{1^o}\\ x=15,3'

Mamy więc:

23,255^o=23^o15,3'

Zamieniamy teraz minuty(tylko ułamkową część) na sekundy (1 minuta jest równa 60 sekundom). Również korzystamy z proporcji:

1^' - 60''\\\underline{0,3' - x}\\ 1'\cdot x=0,3'\cdot 60''/:1'\\ x=60''\cdot \frac{0,3'}{1'}\\ x=18''

Mamy więc:

23,255^o=23^o15'18''

ksiązki Odpowiedź

23,255^o=23^o15'18''

© medianauka.pl, 2011-03-26, ZAD-1264

Zadania podobne

kulkaZadanie - miara łukowa kąta
Dany jest kąt 85o57'36''. Znaleźć jego miarę łukową.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - miara łukowa kąta
Dany jest kąt \frac{\pi}{8}\ rad. Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.