Zadanie - miara stopniowa kąta

Treść zadania:

Wyrazić w stopniach, minutach i sekundach kąt 23,255°.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zamieniamy ułamek stopnia na minuty, korzystając z proporcji (1 stopień ma 60 '):

\(1° - 60'\)

\(\underline{0,255° - x}\)

\(1°\cdot x=0,255°\cdot 60'/:1°\)

\(x=60'\cdot \frac{0,255°}{1°}\)

\(x=15,3'\)

Mamy więc:

\(23,255°=23°15,3'\)

Zamieniamy teraz minuty(tylko ułamkową część) na sekundy (1 minuta jest równa 60 sekundom). Również korzystamy z proporcji:

\(1' - 60''\)

\(\underline{0,3' - x}\)

\(1'\cdot x=0,3'\cdot 60''/:1'\)

\(x=60''\cdot \frac{0,3'}{1'}\)

\(x=18''\)

Mamy więc:

\(23,255^o=23^o15'18''\)

ksiązki Odpowiedź

\(23,255^o=23^o15'18''\)

© medianauka.pl, 2011-03-26, ZAD-1264

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Dany jest kąt 85°57'36''. Znaleźć jego miarę łukową.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Dany jest kąt \(\frac{\pi}{8}\ rad\). Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.