Zadanie - miara łukowa kąta

Treść zadania:

Dany jest kąt \(\frac{\pi}{8}\ rad\). Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zamieniamy miarę łukową kąta na miarę stopniową, korzystając z proporcji (kąt pełny 360° ma miarę łukową \(2\pi\)

Zamieniamy teraz minuty na stopnie (1 stopień jest równy 60 minutom). Również korzystamy z proporcji:

\(2\pi - 360^o\)

\(\underline{\frac{\pi}{8} - x}\)

\(2\pi\cdot x=\frac{\pi}{8}\cdot 360^o/:2\pi\)

\(x=\frac{360^o}{16}\)

\(x=22,5^o\)

0,5°, to 30', bo połowa z 1°=60', to właśnie 30'.Zatem:

ksiązki Odpowiedź

\(\frac{\pi}{8}=22^o30'\)

© medianauka.pl, 2011-03-26, ZAD-1265

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Dany jest kąt 85°57'36''. Znaleźć jego miarę łukową.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wyrazić w stopniach, minutach i sekundach kąt 23,255°.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.