Zadanie - miara łukowa kąta


Dany jest kąt \frac{\pi}{8}\ rad. Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zamieniamy miarę łukową kąta na miarę stopniową, korzystając z proporcji (kąt pełny 360o ma miarę łukową 2\pi)

Zamieniamy teraz minuty na stopnie (1 stopień jest równy 60 minutom). Również korzystamy z proporcji:

2\pi - 360^o\\\underline{\frac{\pi}{8} - x}\\ 2\pi\cdot x=\frac{\pi}{8}\cdot 360^o/:2\pi\\ x=\frac{360^o}{16}\\ x=22,5^o

0,5°, to 30', bo połowa z 1°=60', to właśnie 30'.Zatem:

ksiązki Odpowiedź

\frac{\pi}{8}=22^o30'

© medianauka.pl, 2011-03-26, ZAD-1265

Zadania podobne

kulkaZadanie - miara łukowa kąta
Dany jest kąt 85o57'36''. Znaleźć jego miarę łukową.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - miara stopniowa kąta
Wyrazić w stopniach, minutach i sekundach kąt 23,255o.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.