logo

Dwusieczna kąta

Co to jest dwusieczna kąta?

Definicja Definicja

Dwusieczna kąta jest to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która leży na osi symetrii kąta i leży w obszarze tego kąta.

Poniższy rysunek ilustruje dwusieczną kąta wklęsłego i wypukłego.

dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta dzieli kąt na dwa kąty przystające.

Konstrukcja dwusiecznej kąta

Poniżej przedstawiono sposób w jaki sposób narysować dwusieczną kąta.


Własności dwusiecznej kąta

Twierdzenie Twierdzenie

Dwusieczna kąta wypukłego i niepółpełnego jest zbiorem wszystkich punktów leżących w obszarze tego kąta i mających jednakowe odległości od ramion tego kąta.

Pytania

Gdzue wykorzystuje się pojęcie dwusiecznej kąta?

Dwusieczne kątów w trójkacie przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt.

okrąg wpisany w trójkąt - konstrukcja
© medianauka.pl, 2010-11-10, ART-1008


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Dwusieczna kąta

zadanie-ikonka Zadanie - dwusieczna kąta - konstukcja
Skonstruować dwusieczną kąta przedstawionego na rysunku.

dwusieczna kąta

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - równanie dwusiecznej kąta
Znaleźć równanie dwusiecznej kątów wyznaczonych przez proste o równaniach y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2} i y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Dwusieczne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach:, Q, R, S (zobacz rysunek)
rysunek do zanaia 9, matura 2015
Wykaż, że na czworokącie PQRS można opisać okrąg.

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

Przekształcenie geometrycznePrzekształcenie geometryczne
Definicja przekształcenia geometrycznego, izometrycznego, tożsamościowego.
Symetria osiowaSymetria osiowa
Symetria osiowa względem prostej a jest to nietożsamościowa izometria płaszczyzny, w której każdy punkt prostej a jest punktem stałym.
Symetria środkowaSymetria środkowa
Co to jest symetria środkowa względem punktu i środek symetrii figury?
Symetria z poślizgiemSymetria z poślizgiem
Symetria z poślizgiem to złożenie translacji i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji.
Symetralna odcinkaSymetralna odcinka
Symetralna odcinka jest to oś symetrii tego odcinka prostopadła do niego.Polecamy w naszym sklepie

Algebra
laboratorium w szufladzie Matematyka
Matematyka olimpijska. Planimetria
Matematyka konkretna
Nowoczesne kompendium matematyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.