Logo Serwisu Media Nauka


Półprosta

Teoria Spójrzmy na poniższy rysunek.

prosta

Zbiór punktów należących do prostej, które leżą po jednej stronie punktu A wraz z tym punktem nazywamy półprostą, a punkt A nazywamy początkiem półprostej.

Sformułowanie "leżą po jednej stronie" oznacza, że w przyjętym zwrocie prostej np. od punktu A do B chodzi nam o wszystkie punkty, które następują po A. Zatem po drugiej stronie punktu A będą leżały wszystkie punkty, które poprzedzają punkt A w przyjętym zwrocie - jest to strona przeciwna.

Punkt A wyznacza więc na prostej dwie półproste. Półproste te wzajemnie się uzupełniają do prostej (mają jeden punkt wspólny).

półprosta

Przyjmujemy następujące oznaczenie półprostej: AB^{\rightarrow} .

Półprosta o powyższym oznaczeniu została zilustrowana rysunkiem po prawej stronie tekstu. W tym przypadku początkiem półprostej jest punkt A. Przyjmujemy też zwrot półprostej od punktu A do punktu B.


© Media Nauka, 2010-10-19, ART-981Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 554 - półprosta, opis półprostych
Dane są dwa punkty A, B. Opisz jaką figurą jest:
a)AB^{\rightarrow}\backslash \overline{AB} \\ b)\overline{AB} \backslash AB^{\rightarrow} \\ c)\overline{AB} \cap AB^{\rightarrow} \\ d)\overline{AB} \cup AB^{\rightarrow} \\ e)AB^{\rightarrow} \cap BA^{\rightarrow} \\ f)AB^{\rightarrow} \cup BA^{\rightarrow}Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk