Test

TEST - Podstawowe pojęcia planimetrii

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Przez dwa punkty można poprowadzić
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe.
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Proste równoległe oznaczamy symbolem:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dane są dwie proste a i b. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Kierunek prostej jest to
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Odległość punktów musi spełniać łącznie następujące warunki:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Prawo trójkąta mówi, że dla dowolnych punktów A, B i C zawsze zachodzi nierówność:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Na przedstawionym rysunku łamaną zwyczajną jest łamana
łamana
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.