Planimetria

Planimetria to dział geometrii, który bada figury geometryczne i związki między nimi na płaszczyźnie. Planimetria jest geometrią płaszczyzny. Jest budowana na jednej płaszczyźnie, ale stosuje się do każdej innej płaszczyzny. Planimetria bada własności figur geometrycznych płaskich.

Podstawowe pojęcia i twierdzenia planimetrii


TESTY I ZADANIA


Figury geometryczne

W tym miejscu zajmujemy się dowolnymi zbiorami punktów przestrzeni n-wymiarowej, czyli figurami geometrycznymi. Opisujemy podstawowe rodzaje figur geometrycznych, badamy ich własności zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni.

Własności figur


Rodzaje figur płaskich


© medianauka.pl, 2023-02-05, ART-4685Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.