Planimetria

Planimetria to dział geometrii, który bada figury geometryczne i związki między nimi na płaszczyźnie. Planimetria jest geometrią płaszczyzny. Jest budowana na jednej płaszczyźnie, ale stosuje się do każdej innej płaszczyzny. Planimetria bada własności figur geometrycznych płaskich.

Podstawowe pojęcia i twierdzenia planimetrii


TESTY I ZADANIA


Figury geometryczne

W tym miejscu zajmujemy się dowolnymi zbiorami punktów przestrzeni n-wymiarowej, czyli figurami geometrycznymi. Opisujemy podstawowe rodzaje figur geometrycznych, badamy ich własności zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni.

Własności figur


Rodzaje figur płaskich


TESTY I ZADANIA

© medianauka.pl, 2023-02-05, A-4685©® Media Nauka 2008-2023 r.