Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Figura geometryczna płaska

figury geometryczne

Definicja Definicja

Figura geometryczna jest to dowolny zbiór punktów.

Zbiór wszystkich punktów nazywamy przestrzenią. Każdy możliwy podzbiór przestrzeni to nic innego jak figura geometryczna. Figurą geometryczną jest więc punkt, zbiór złożony z kilku punktów, odcinek, prosta, półprosta, płaszczyzna, bryła i tak dalej.

Definicja Figura płaska jest to figura geometryczna, która zawiera się w płaszczyźnie.

Przykład Przykład

Oto przykłady figur płaskich: odcinek, prosta, kwadrat, koło, okrąg, trapez.

Figura pusta jest to figura, która nie ma żadnego punktu. Czasem pojęcie to przydaje się przy rozpatrywaniu działań na figurach (zbiorach punktów).

Figura wypukła

Definicja Definicja

Jeżeli każdy odcinek o końcach należących do figury f zawiera się w tej figurze, to figurę f nazywamy wypukłą. Figurę, która nie jest wypukła nazywamy niewypukłą.

figury wypukłe i niewypukłe

Na powyższym rysunku przedstawiono przykład figury wypukłej (figura f1) oraz figury niewypukłej (figura f2), gdzie wyraźnie widać, że część odcinka o końcach należących do figury f2 leży poza tą figurą.

Przykład Przykład

Przykłady figur wypukłych: odcinek, prosta, koło, kwadrat, trapez.

Przykłady figur niewypukłych: łuk, okrąg, zbiór trzech punktów, łamana

Aksjomat Twierdzenie

Iloczyn dwóch figur wypukłych jest figurą wypukłą.

Figura ograniczona

Definicja Definicja

figura ograniczona

Jeżeli dla danej figury f istnieje koło, w którym się ta figura zawiera, to figurę f nazywamy ograniczoną.

Na powyższym rysunku przedstawiono przykład figury wypukłej (figura f1) oraz figury niewypukłej (figura f2), gdzie wyraźnie widać, że część odcinka o końcach należących do figury f2 leży poza tą figurą.

Przykład Przykład

Przykłady figur ograniczonych: odcinek, koło, kwadrat, trapez.

Przykłady figur nieograniczonych: prosta, płaszczyzna, półprosta.

Wnętrze, zewnętrze i brzeg figury

Wnętrze figury jest to zbiór punktów wewnętrznych figury, czyli takich punktów dla których istnieje otoczenie tego punktu, składające się z punktów należących do tej figury.

Zewnętrze figury jest to zbiór punktów zewnętrznych figury, czyli takich punktów dla których istnieje otoczenie tego punktu, składające się z punktów nie należących do tej figury.

Brzeg figury jest to zbiór punktów brzegowych figury, czyli takich punktów, które nie są ani punktami wewnętrznymi ani zewnętrznymi figury.

wnętrze, zewnętrze i brzeg figury

Aksjomat Aksjomat

Odcinek oraz łuk dowolnego okręgu, który łączy punkt wewnętrzny dowolnej figury z punktem zewnętrznym tej figury, przecina brzeg tej figury co najmniej w jednym punkcie.

Definicja Definicja

Figura jest figurą domknięta, jeżeli brzeg figury należy do tej figury.

Definicja Definicja

Figura jest figurą otwartą, jeżeli żaden punkt brzegowy tej figury nie należy do tej figury.

figura spójna

Definicja Definicja

Figura jest spójna, jeżeli każde dwa punkty tej figury można połączyć łamaną zwyczajną zawartą w tej figurze.

Figura przedstawiona na rysunku znajdującym się po prawej stronie jest przykładem figury spójnej.

Aksjomat Aksjomat

Łamana zwyczajna zamknięta rozcina płaszczyznę na dwie figury spójne, jedną nieograniczoną i drugą - ograniczoną.

Spośród nieskończonej liczby figur geometrycznych na szczególną uwagę zasługują figury, które zostały wymienione w poniższej tabeli:

NAZWALinki
przestrzeńartykuł o przestrzeni
płaszczyznaartykuł o płaszczyźnie
prostaartykuł o prostych
punktartykuł o punktach
półprostadefinicja i własności
odcinekdefinicja i własności
łamanadefinicja i rodzaje łamanych
okrągartykuł o okręgu
kołoartykuł o kole
kątartykuł o kątach
wielokątartykuł o wielokątach
trójkątartykuł o trójkątach
kwadratartykuł o kwadratach
prostokątartykuł o prostokątach
trapezartykuł o trapezach
deltoidartykuł o deltoidach
równoległobokartykuł o równoległobokach
elipsaartykuł o elipsach

© medianauka.pl, 2010-10-24, ART-988


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - figury geometryczne
Dane są dowolne proste a i b. Określić figury:
a\cup b, \ a\cap b, \ a\backslash b, \ b\backslash a

zadanie-ikonka Zadanie - działania na figurach
Dany jest okrąg k i prosta p przechodząca przez środek okręgu. Opisać figury:
k\cup p, \ k\cap p, \ k\backslash p, \ p\backslash k

zadanie-ikonka Zadanie - działania na figurach geometrycznych
Dane są dwa trójkąty t1 i t2 usytuowane względem siebie tak, jak pokazuje rysunek.
gwiazda
Zakreskować figury:
a)t_1\cup t_2\\ b)t_1\cap t_2\\ c)t_1\backslash t_2\\ d)t_1\backslash t_2\\ e)(t_1\backslash t_2)\cup (t_2\backslash t_1)

zadanie-ikonka Zadanie - figury geometryczne
Ile maksymalnie prostych może wyznaczyć 10 punktów na płaszczyźnie? A ile w przestrzeni?

zadanie-ikonka Zadanie - działania na figurach geometrycznych
Opisać za pomocą działań na zbiorach część zakreskowaną kół k1, k2, k3
figury
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.